Konferencje

Udział w konferencjach naukowych

2021

Komunikaty ustne


 1. J. Ameixa, E. Arthur-Baidoo, R. Meissner, Samanta Makurat, Witold Kozak, Kamila Butowska , F. Ferreira da Silva, Janusz Rak, S. Denifl
  Electron attachment to OTfU: a potential radiosensitizer
  Molecular Dynamics in the Gas Phase (MD-GAS) COST Action CA18212: WG1-WG2 Conference; Holandia; 15-19.03.2021 (online)
   

Postery


 1. S. Romanowska, Z. Cournia, J. Rak
  Modeling phosphorylation by human Thymidine Kinase 1. A crucial step in the rational design of thymidine-analogue radiosensitizers. Part I: MD
  International Workshop on Molecular Modeling and Simulation; Dechema, Niemcy; 1-2.03.2021
   
 2. M. Datta, M. Zdrowowicz, J. Rak
  5-Tiocyjaniano-2’-deoksyurydyna jako radiosensybilizator uszkodzeń DNA - badania in vitro
  III Konferencja Naukowa "Chemia - Biznes - Środowisko" (ChemBiŚ 2021); Gdańsk, Polska; 26-27.06.2021 (online)
   
 3. A. Czaja, M. Zdrowowicz-Żamojć, W. Kozak, J. Rak
  Chemiczno-enzymatyczna synteza fragmentu DNA punktowo znakowanego 5-jodo-4-tio-2’-deoksyurydyną
  XIV Kopernikańskie Seminarium Doktoranckie; Toruń, Polska; 20-22.09.2021
   
 4. E. Arthur-Baidoo, K. Falkiewicz, L. Chomicz-Mańka, A. Czaja, S. Demkowicz, K. Biernacki, W. Kozak, J. Rak, S. Denifl
  Degradacja N,N-dimetyloamidosiarczanu 5-hydroksyuracylu indukowana przyłączeniem elektronu w fazie gazowej
  XIV Kopernikańskie Seminarium Doktoranckie; Toruń, Polska; 20-22.09.2021
   
2020

Postery


 1. A. Czaja, M. Zdrowowicz, J. Rak
  Chemiczno-enzymatyczna synteza fragmentu DNA punktowo znakowanego foto/radiosensybilizatorem
  II Konferencja Młodzi Zdolni; Łódź, Polska; 21.02.2020
   
2019

Komunikaty ustne


 1. K. Butowska, W. Kozak, A. Hać, J. Piosik, J. Rak, A. Herman-Antosiewicz
  Fullerene C60 - conjugated doxorubicin for advance tumor therapy
  2nd International Conference on Biotechnology; Walencja, Hiszpania; 15-16.04.2019
   
 2. P. Spisz, M. Zdrowowicz, S. Makurat, W. Kozak, K. Skotnicki, K. Bobrowski, J. Rak
  Why Does the Type of Halogen Atom Matter for Radiosensitizing Properties of 5-substituted 4-thio-2'-deoxyuridines?
  2nd Molecules Medicinal Chemistry Symposium; Barcelona, Hiszpania; 15-17.05.2019
   

Postery


 1. S. Makurat, M. Zdrowowicz, P. Spisz, W. Kozak, J. Rak
  5-Iodo-4-thio-2’-deoxyuridine as an X-ray Sensitizer
  Medicinal Chemistry Residential School; Loughborough, Wielka Brytania; 2-7.06.2019
   
 2. K. Butowska, W. Kozak, J. Rak, J. Piosik
  Synthesis and characterization of conjugated doxorubicin for drug delivery
  7th International Conference on Radiation in Various Fields of Research; Herceg Novi, Czarnogóra; 10-14.06.2019
   
 3. K. Falkiewicz, W. Kozak, J. Rak
  Can 6-substituted pyrimidine nucleosides sensitize DNA to damage induced by ionizing radiation?
  7th International Conference on Radiation in Various Fields of Research; Herceg Novi, Czarnogóra; 10-14.06.2019
   
 4. E. Arthur-Baidoo, J. Ameixa, R. Meißner, S. Makurat, W. Kozak, F. Ferreira da Silva, J. Rak, S. Denifl
  Dissociative Electron Attachment to 5–trifluoromethanesulfonyl-uracil
  XXXIst International Conference on Photonic, Electronic and Atomic Collisions (ICPEAC 2019); Deauville, Francja; 23-30.07.2019
   
 5. M. Zdrowowicz, S. Makurat, P. Spisz, W. Kozak, J. Rak
  5-Iodo-4-Thio-2'-Deoxyuridine as a Sensitizer of X-Ray Induced Cancer Cell Killing
  6th EFMC Young Medicinal Chemist Symposium; Ateny, Grecja; 5-6.09.2019
   
 6. P. Spisz, M. Zdrowowicz, S. Makurat, W. Kozak, J. Rak
  Is the 5-Bromo-4-Thio-2'-Deoxyuridine a Potential Radiosensitizer of DNA Damage?
  6th EFMC Young Medicinal Chemist Symposium; Ateny, Grecja; 5-6.09.2019
   
2018

Komunikaty ustne


 1. S. Denifl, R. Meißner, J. Ameixa, E. Arthur-Baidoo, C. Lochmann, L. Feketeova, E. Illenberger, J. Kocisek, J. Fedor, F. Ferreira da Silva, P. Limao-Vieira, S. Makurat, W. Kozak, J. Rak
  Low-energy electron interaction from radiosensitizers: associative vs. dissociative attachment
  International Conference “Dynamics of Systems on the Nanoscale” (DySoN), Potsdam, Germany, 8-12.10.2018.
   

Postery


 1. Kamila Butowska, Magdalena Zdrowowicz, Janusz Rak
  Metronidazole - a potential radiosensitizer
  9nd PULS Conference on Pulse Investigations in Chemistry, Physics and Biology and 4th RKCM Conference on Reaction Kinetics in Condensed Matter; Łódź, Polska; 02-07.09.2018
   
 2. Magdalena Zdrowowicz, Samanta Makurat, Lidia Chomicz-Mańska, Janusz Rak
  Modified nucleosides as radiosensitizers of DNA damge
  International Marie Sklodowska-Curie Meeting “From radiation to innovation in medicine”, Paris, France, 12.10.2018
   
 3. Paulina Spisz, Samanta Makurat, Magdalena Zdrowowicz, Witold Kozak, Janusz Rak, K. Macfarlane, J. Salib, M. Sevilla, A. Adhikary, A. Kumar
  5-trifluoromethanesulfonyl-2′-deoxyuridine – synthesis and esr studies on potential radiosensitizer 
  International Marie Sklodowska-Curie Meeting “From radiation to innovation in medicine”, Paris, France, 12.10.2018
   
 4. Magdalena Zdrowowicz, Paweł Wityk, Justyna Wiczk, Janusz Rak
  UV-induced electron transfer between triethylamine and 5-bromo-2′-deoxyuridine. A puzzle concerning the photochemical debromination of labeled DNA
  Polish Photoscience Seminar, Krutyń, Poland, 11-14.06.2018
   
 5. Samanta Makurat, Lidia Chomicz-Mańka, R. P. P. Neves, S. F. Sousa, P. A. Fernandes, P. Wityk, M. Wieczór, J. Czub, Janusz Rak.
  QM/MM ONIOM calculations for DNA damage by solvated electrons. Optimizing a methodology for the modeling of radiotherapy-induced lesions
   3rd Congress of Polish Biosciences BIO 2018 – Through interdisciplinary approach into new solutions, Gdańsk, Poland, 18-21.09.2018
   
 6. Samanta Makurat, Janusz Rak, Z. Cournia
  Molecular dynamics of hTK1 – a first step on the way to understand the enzyme action
  11th Congress on Electronic Structure Principles and Applications, Toledo, Spain, 17-19.07.2018
   
 7. E. Arthur‐Baidoo, J. Ameixa, R. Meißner,S. Makurat, W. Kozak, F. Ferreira da Silva, J. Rak, S. Denifl
  Electron attachment to OTfU: a novel potential radiosensitizer
  7th Center for Molecular Biosciences Innsbruck Meeting, Innsbruck, Austria, 19-20.09.2018
   
 8. J. Ameixa, E. Arthur-Baidoo, R. Meißner, F. Ferreira da Silva, S. Makurat, W. Kozak, J. Rak, S. Denifl
  Low-energy electron-induced decomposition of 5-trifluoromethanesulfonyl-uracil: a high-potential radiosensitizer
  68th Annual Meeting of the Austrian Physical Society, Graz, Austria, 11-14.09.2018
   
 9. S. Denifl, R. Meissner, J. Ameixa, E. Arthur-Baidoo, C. Lochmann, L. Feketeova, E. Illenberger, J. Kočišek, J. Fedor, F. Ferreira da Silva, P. Limão-Vieira, S. Makurat, W. Kozak, J. Rak
  Low-energy electron interaction from radiosensitizers: associative vs. dissociative attachment
  5th International Conference "Dynamics of Systems on the Nanoscale" (DySoN 2018), Potsdam, Niemcy, 8-12.10.2018
   
 10. A. Czaja, J. Czerniak, M. Zdrowowicz, W. Kozak, S. Makurat, J. Rak
  Aktywność cytotoksyczna 5-(N-trifluorometylokarboksy)-aminouracylu - potencjalnego radiosensybilizatora DNA

  XXI Zjazd Zimowy Sekcji Studenckiej Polskiego Towarzystwa Chemicznego, Warszawa, Polska, 8.12.2018
   

 11. J. Czerniak, A. Czaja, M. Zdrowowicz, W. Kozak, S. Makurat, J. Rak
  Ocena możliwości inkorporacji 5-(N-trifluorometylokarboksy)-aminouracylu do DNA ludzkich komórek nowotworu piersi

  XXI Zjazd Zimowy Sekcji Studenckiej Polskiego Towarzystwa Chemicznego, Warszawa, Polska, 8.12.2018
   

 12. J. Łuczak, M. Paszkiewicz-Gawron, W. Lisowski, J. Zwara, S. Makurat, J. Rak, A. Zaleska-Medynska
  Wpływ anionu cieczy jonowej na właściwości powierzchniowe i fotokatalityczne cząstek TiO2

  IX Kongres Technologii Chemicznej 2018, Gdańsk, Polska, 3-7.09.2018
   

 13. M. Paszkiewicz-Gawron, J. Łuczak, W. Lisowski, J. Rak, S. Makurat, E. Grabowska, A. Zaleska-Medynska
  The effect of ionic liquid anion type on the surface properties and photoactivity of TiO2 particles

  Symposium on Nanomaterials for Environmental Purification and Energy Conversion, Sapporo, Japonia, 20-21.02.2018

   

2017

Komunikaty ustne


 1. Alicja Kawecka, Witold Kozak, Paweł Wityk, Janusz Rak
  Synthesis of 5-bromo-4-thio-2’-deoxyuridine-5’- triphosphate
  International Symposium on Synthesis and Catalysis 2017, Evora, Portugalia, 1-2.06.2017
 2. Alicja Kawecka, Witold Kozak, Janusz Rak
  Opracowanie warunków syntezy oraz oczyszczania 5-triflato-2'-deoksyurydyny
  XII Rzeszowska Konferencja Młodych Fizyków, Rzeszów, 1-2.06.2017
 3. Samanta Makurat, Kinga Westphal, Janusz Rak
  Wpływ otoczenia guaniny na fotoindukowany, dalekozasięgowy transfer elektronu w dwuniciowym DNA znakowanym 5-bromouracylem
  XII Rzeszowska Konferencja Młodych Fizyków, Rzeszów, 1-2.06.2017
 4. Magdalena Zdrowowicz, Janusz Rak 
  Trojan horse therapy of cancer. Modified nucleosides as photo/radiosensitizers of DNA damage
  67th Lindau Nobel Laureate Meeting, Lindau, 25-30.06.2017
 5. Kamila Butowska, Magdalena Zdrowowicz, Janusz Rak
  Badania fizykochemiczne nad właściwościami metronidazolu - potencjalnego radiosensybilizatora uszkodzeń DNA
  IV Poznańskie Sympozjum Młodych Naukowców; Poznań, Polska; 18.11.2017

Postery


 1. Alicja Kawecka, Witold Kozak, Paweł Wityk, Janusz Rak 
  Synthesis of a novel potent radiosensitizer 
  International Symposium on Synthesis and Catalysis 2017, Evora, Portugal 1-2.06.2017

 2. Magdalena Zdrowowicz, Janusz Rak 
  Trojan horse therapy of cancer. Modified nucleosides as photo/radiosensitizers of DNA damage
  67th Lindau Nobel Laureate Meeting, Lindau, 25-30.06.2017

 3. Kinga Westphal, Samanta Makurat, Janusz Rak
  Wpływ lokalnej sekwencji nukleotydowej na wydajność powstawania fotouszkodzeń w dwuniciowym DNA znakowanym 5-bromo-2'-deoksyurydyną 
  XII Rzeszowska Konferencja Młodych Fizyków, Rzeszów, 1-2.06.2017
 
 
2016

Komunikaty ustne 1. Janusz Rak, Lidia Chomicz-Mańka, Samanta Makurat, Kinga Westphal, Justyna Wiczk, Paweł Wityk, Magdalena Zdrowowicz, Miłosz Wieczór, Jacek Czub
  Hydrated electrons and Trojan horse radiotherapy. Computational and experimental studies
  Modeling and Design of Molecular Materials 2016, Trzebnica, 26-30.06.2016
 2. Kinga Westphal, Janusz Rak
  Synteza enzymatyczna dwuniciowego DNA znakowanego 5-bromo-2’-deoksyurydyną
  XI Rzeszowska Konferencja Młodych Fizyków, Rzeszów, 2-3.06.2016
 3. Kinga Westphal, Justyna Wiczk, Janusz Rak
  Radio- and photosensitivity of DNA labelled with halogenated nucleobases
  COST Action CM1201: Biomimetic Radical Chemistry & ClickGene, Grenoble, France, 25-27.03.2016
 4. K. Butowska, M. Zdrowowicz, M. Sosnowska P. Spisz, I. Serdiuk, J. Rak
  Ocena cytotoksyczności pochodnych uracylu jako potencjalnych sensybilizatorów DNA
  XLV Ogólnopolska Szkoła Chemii “Chemia na fali”, Rozewie, Polska, 10-14.11.2016  

Postery


 1. Kinga Westphal, Janusz Rak
  Photodamage to the labelled DNA with 5-bromo-2’- deoxyuridine and its dependency on local DNA sequence
  13th International Conference on Fundamental and Applied Aspects of Physical Chemistry, Belgrad, Serbia, 26-30.09.2016

 2. Paweł Wityk, Janusz Rak
  Radiosensitizing properties of labelled DNA-peptide conjugates
  13th International Conference on Fundamental and Applied Aspects of Physical Chemistry, Belgrad, Serbia, 26-30.09.2016

 3. Paulina Spisz, Magdalena Zdrowowicz, Janusz Rak
  Synthesis of 5-thiocyanato-2’-deoxyuridine 5’-triphosphate
  13th International Conference on Fundamental and Applied Aspects of Physical Chemistry, Belgrad, Serbia, 26-30.09.2016

 4. Marta Sosnowska
  Multi-step synthesis of 5’-protected 5-cyanato-2’- deoxyuridine
  13th International Conference on Fundamental and Applied Aspects of Physical Chemistry, Belgrad, Serbia, 26-30.09.2016

 5. Samanta Makurat, Lidia Chomicz-Mańka
  Damages caused by the presence of 5-uracilyl radical in short, double-stranded DNA: ONIOM calculations
  13th International Conference on Fundamental and Applied Aspects of Physical Chemistry, Belgrad, Serbia, 26-30.09.2016

 6. Magdalena Zdrowowicz, Paulina Spisz, Anna Pawlik, Anna Herman-Antosiewicz, Janusz Rak
  Modified nucleosides – evaluation of their cytotoxicity and propensity to be be incorporated into genomic DNA
  8th Central European Conference “Chemistry towards Biology”, Brno, Czechy, 28-01.09.2016
 7. Magdalena Zdrowowicz, Paweł Wityk, Barbara Michalska, Janusz Rak
  5-Bromo-2'-deoksycytydyna jako potencjalny fotosensybilizator DNA
  59 Zjazd PTChem, Poznań, 19-23.09.2016
 8. Samanta Makurat, Lidia Chomicz-Mańka, Paweł Wityk, Janusz Rak
  Adenine radical induced DNA lesions
  14th International Workshop on Radiation Damage to DNA, Melbourne, Australia, 20-24.03.2016
 9. Paweł Wityk, Janusz Rak
  Model systems for studying DNA sensitization
  14th International Workshop on Radiation Damage to DNA, Melbourne, Australia, 20-24.03.2016
 10. Kamila Butowska, Magdalena Zdrowowicz, Paweł Wityk, Janusz Rak
  Na drodze do rozwiązania zagadki radiosensybilizującego działania metronidazolu
  XLIV Ogólnopolska Szkoła Chemii "Poznaj naszą chemię", Koszuty, Polska, 30.04-04.05.2016

2015

Wykłady na zaproszenie


 1. Janusz Rak
  Radiosensitizing nucleosides
  New diagnostics and new materials. Summer School in Biotechnology, Sopot, 14-15.09.2015
 2. Janusz Rak, Magdalena Zdrowowicz, Lidia Chomicz, Michał Żyndul, Paweł Wityk, Franciszek Kasprzykowski, Tyler J. Wiegand, Cameron G. Hanson, Amitava Adhikary, Michael D. Sevilla, Angela Buonaugurio, Yi Wang, Kit H. Bowen
  Two shades of 5-thiocyanto-2'-deoxyuridine toxicity induced by electrons : ESR, photoelectron spectroscopy and DFT studies
  COST Action CM1201: Biomimetic Radical Chemistry Inter-Working Group Meeting WG2/WG4, Kildare, Ireland, 23-25.07.2015

Komunikaty ustne 1. Piotr Storoniak, Janusz Rak
  Electron attachment to DNA-related biomolecules : studies combining photoelectron spectroscopy experiment and computational modeling
  XXII Galyna Puchkovska International School-Seminar Spectroscopy of molecules and crystals, Chynadiyovo, Zakarpattia, Ukraine, 27-4.10.2015
 2. Kinga Westphal, Justyna Wiczk, Janusz Rak, Gabriel Kciuk, Krzysztof Bobrowski
  Indukowane elektronami uszkodzenia trinukleotydów znakowanych bromopochodnymi zasad nukleinowych. Radioliza w roztworach wodnych

  X Rzeszowska Konferencja Młodych Fizyków, Rzeszów, 28-29.05.2015
 3. Justyna Wiczk, Kinga Westphal, Janusz Rak
  Jakościowa i ilościowa ocena uszkodzeń wywołanych promieniowaniem ultrafioletowym w sensybilizowanym DNA
  X Rzeszowska Konferencja Młodych Fizyków, Rzeszów, 28-29.05.2015

Postery


 1. Magdalena Zdrowowicz, Lidia Chomicz, Michał Żyndul, Paweł Wityk, Janusz Rak, T. J. Wiegand, C. G. Hanson, A. Adhikary, M. D. Sevilla
  5-thiocyanato-2'-deoxyuridine as a potential radiosensitizer : ESR, steady-state radiolysis, and DFT studies
  58. Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Chemicznego „Polska chemia w mieście wolności”, Gdańsk, 21-25.09.2015
 2. Kamila Butowska, Magdalena Zdrowowicz, Paweł Wityk, Michał Żyndul, K. Skotnicki, K. Bobrowski, Janusz Rak
  Influence of metronidazole on DNA damage induced by ionizing radiation. Is metronidazole a radiosensitizer or a radioprotector?
  58. Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Chemicznego „Polska chemia w mieście wolności”, Gdańsk, 21-25.09.2015
 3. Samanta Makurat, Janusz Rak, Lidia Chomicz
  Nowe radiosensybilizatory. Degradacja 5-podstawionych pochodnych uracylu
  58. Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Chemicznego „Polska chemia w mieście wolności”, Gdańsk, 21-25.09.2015
 4. Justyna Wiczk, Kinga Westphal, Janusz Rak
  Ocena uszkodzeń indukowanych promieniowaniem UV w sekwencjach DNA modyfikowanych bromodeoksyurydyną
  58. Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Chemicznego „Polska chemia w mieście wolności”, Gdańsk, 21-25.09.2015
 5. Kinga Westphal, Justyna Wiczk, Justyna Łąkowska, Janusz Rak, Konrad Skotnicki, Krzysztof Bobrowski
  Radioliza roztworów wodnych trinukleotydów znakowanych jodopochodnymi zasad azotowych
  58. Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Chemicznego „Polska chemia w mieście wolności”, Gdańsk, 21-25.09.2015
 6. Amitava Adhikary, Cameron G. Hanson, Tyler J. Wiegand, Anil Kumar, Lidia Chomicz, Magdalena Zdrowowicz, Michał Żyndul, Janusz Rak, Michael D. Sevilla
  5-thiocyanato-2'-deoxyuridine as a possible radiosensitizer : electron-induced formation of 2'-deoxyuridine-thiyl radical and its dimerization
  61st Annual Meeting of the Radiation Research Society “Let's get swamped”, Weston, FL (USA), 19-22.09.2015
 7. Kamila Butowska, Paweł Wityk, Lidia Chomicz, Janusz Rak
  Oxygen-mimetic radiosensitizers for use in radiotherapy
  Chemistry, Environment and Nanotechnology International Science Conference, Gdańsk, Poland, 15-17.04.2015
 8. Paweł Wityk
  A DFT study of radiosensitizers
  CECAM Tutorial: Hybrid Quantum Mechanics / Molecular Mechanics (QM/MM) Approaches to Biochemistry and Beyond, Lausanne, Switzerland, 9-13.02.2015
 9. Lidia Chomicz, Łukasz Golon, Janusz Rak
  DNA radiosensitization by 5- and 6-bromocytidine
  22nd Young Research Fellows Meeting Chemistry and biology : a permanent dialogue, Paris, France, 4-6.02.2015
 10. Samanta Makurat, Lidia Chomicz, Janusz Rak
  Electron attachment induced damage to 5-substituted uracil derivatives : in search of new radiosensitizers
  22nd Young Research Fellows Meeting Chemistry and biology : a permanent dialogue, Paris, France, 4-6.02.2015
 11. Paweł Wityk, Kamila Butowska, Lidia Chomicz, Janusz Rak
  How do oxygen-mimetic radiosensitizers work? : a DFT study
  22nd Young Research Fellows Meeting Chemistry and biology : a permanent dialogue, Paris, France, 4-6.02.2015
 12. Magdalena Zdrowowicz, Michał Żyndul, Janusz Rak
  Radiation-induced degradation of double stranded DNA fragment labeled with 8-bromo-2'-deoxyguanosine
  22nd Young Research Fellows Meeting Chemistry and biology : a permanent dialogue, Paris, France, 4-6.02.2015
 13. Kinga Westphal, Justyna Wiczk, Janusz Rak
  RT-PCR as a novel method for quantitative identification of labeled DNA photodamage
  22nd Young Research Fellows Meeting Chemistry and biology : a permanent dialogue, Paris, France, 4-6.02.2015
 14. Michał Żyndul, Magdalena Zdrowowicz, Barbara Michalska, Janusz Rak
  Synthesis and studies on the photosensitivity of DNA fragment labelled with 5-bromo-2'-deoxycytidine
  22nd Young Research Fellows Meeting Chemistry and biology : a permanent dialogue, Paris, France, 4-6.02.2015
 15. Justyna Wiczk, Janusz Rak
  UV-induced damage in short DNA duplexes labeled with halogen derivatives of nucleosides
  22nd Young Research Fellows Meeting Chemistry and biology : a permanent dialogue, Paris, France, 4-6.02.2015
 16. Justyna Wiczk, Kinga Westphal
  Study of photocatalytic degradation of organotin adsorbed on nanocomposites
  Wpływ Młodych Naukowców na Osiągnięcia Polskiej Nauki, VII edycja, Wrocław, 17.01.2015
 17. Kinga Westphal, Justyna Wiczk
  DNA-induced carbon nanotube surface changes detected by Fourier Transform Infrared Spectroscopy (FTIR)
  Wpływ Młodych Naukowców na Osiągnięcia Polskiej Nauki, VII edycja, Wrocław, 17.01.2015

2014

Wykład na zaproszenie 1. Magdalena Zdrowowicz, Justyna Wiczk, Barbara Michalska, Justyna Miloch, Lidia Chomicz, Kinga Westphal, Katarzyna Polska, Janusz Rak
  Radiation and UV induced damage to sensitized DNA
  Chemistry and Molecular Sciences and Technologies COST Action CM1201 Biomimetic Radical Chemistry: WG2-WG3 meeting, Antalya, Turkey, 7-9.05.2014.

Postery 1. Magdalena Zdrowowicz, Michał Żyndul, Janusz Rak
  Photodegradation of double stranded DNA labeled with 8-bromo-2'-deoxyguanosine
  7th Central Europe Conference Chemistry towards Biology, Katowice, 9-12.09.2014

 2. Kinga Westphal, Justyna Wiczk, Janusz Rak, Gabriel Kciuk, Krzysztof Bobrowski
  Damage induced by solvated electrons in trinucleotides labelled with brominated nucleobases
  14th Southern School on Computational Chemistry and Materials Science (SSCC&MS), Jackson, MS (USA), 24-25.07.2014

 3. Justyna Wiczk, Kinga Westphal, Janusz Rak
  The quantitative identification of photodamage of the labelled DNA by using real-time PCR
  14th Southern School on Computational Chemistry and Materials Science (SSCC&MS), Jackson, MS (USA), 24-25.07.2014

 4. Łukasz Golon, Lidia Chomicz, Janusz Rak
  Theoretical investigation of brominated uracil radiosensitization mechanism
  Modeling and Design of Molecular Materials 2014, Kudowa Zdrój, Poland, 29.06.-03.07.2014

 5. Lidia Chomicz, Alex Petrovici, Amitava Adhikary, Anil Kumar, Michael D. Sevilla, Janusz Rak
  Reaction of uridine-5-yl radical with water as a source of the genotoxic hydroxyl radicals
  13th International Workshop on Radiation Damage to DNA, Cambridge, MA (USA), 14-18.06.2014

 6. Kinga Westphal, Justyna Wiczk, Janusz Rak, Gabriel Kciuk, Krzysztof Bobrowski
  Hydrated electrons-induced damage in trinucleotides labeled with the brominated nucleobases
  13th International Workshop on Radiation Damage to DNA, Cambridge, MA (USA), 14-18.06.2014

 7. Justyna Wiczk, Kinga Westphal, Janusz Rak
  Real-time PCR as an efficient tool for the quantitative identification of photodamage to the labelled DNA
  13th International Workshop on Radiation Damage to DNA, Cambridge, MA (USA), 14-18.06.2014

 8. Magdalena Zdrowowicz, Lidia Chomicz, Franciszek Kasprzykowski, Janusz Rak, Angela Buonaugurio, Yi Wang, Kit H. Bowen
  5-thiocyanatouracil as a potential DNA radiosensitizer
  13th International Workshop on Radiation Damage to DNA, Cambridge, MA (USA), 14-18.06.2014

 9. Jeanette Kheir, Lidia Chomicz, Alyson Engle, Janusz Rak, Michael D. Sevilla
  Presolvated low energy electron attachment to peptide methyl esters in aqueous solution : C-O bond cleavage at 77K
  13th International Workshop on Radiation Damage to DNA, Cambridge, MA (USA), 14-18.06.2014.

 10. Kinga Westphal
  Uszkodzenia trinukleotydów znakowanych bromopochodnymi zasad nukleinowych indukowane solwatowanymi elektronami
  Konferencja Młodych Naukowców: Dokonania Naukowe Doktorantów, II Edycja, Kraków, 12.04.2014

 11. Justyna Wiczk
  Real-time PCR jako efektywna technika ilościowej identyfikacji fotouszkodzeń znakowanego DNA
  Konferencja Młodych Naukowców: Dokonania Naukowe Doktorantów, II Edycja, Kraków, 12.04.2014

2013

Wykład na zaproszenie 1. Janusz Rak
  Photochemical Damage to Double Stranded Oligonucleotides Labeled with Bromonucleobases: DHPLC/MS, PCR and Quantum Chemical Studies
  The 2nd International Conference on Photocatalytic and Advanced Oxidation Technologies for Treatment of Water, Air, Soil and Surfaces (PAOT-2), Gdańsk, 9-12.09.2013

 

Komunikaty ustne 1. Lidia Chomicz
  8-bromo-2’-deoksyguanozyna jako radiouczulacz – model powstawania pęknięć nici w modyfikowanym DNA
  XXII Warsztaty Technik Prezentacji Naukowych OAK 2013, Stare Budy, 20-24.03.2013
 2. Justyna Miloch
  Indukowane solwatowanymi elektronami uszkodzenia trinukleotydu znakowanego 5-bromo-2’-deoksyurydyną
  XXII Warsztaty Technik Prezentacji Naukowych OAK 2013, Stare Budy, 20-24.03.2013
 3. Justyna Wiczk
  DHPLC jako metoda identyfikacji uszkodzeń DNA indukowanych promieniowaniem ultrafioletowym
  XXII Warsztaty Technik Prezentacji Naukowych OAK 2013, Stare Budy, 20-24.03.2013
 4. Lidia Chomicz, Magdalena Zdrowowicz, Franciszek Kasprzykowski, Janusz Rak, Angela Buonaugurio, Yi Wang, Kit H. Bowen
  5-substituted uracils as potential radiosensitizers
  Central European School on Physical Organic Chemistry, Przesieka, 27-31.05.2013
 5. Justyna Miloch, Gabriel Kciuk, Rafał Kocia, Janusz Rak
  Induced by solvated electrons damage to brominated single stranded oligonucleotide trimers

  Central European School on Physical Organic Chemistry, Przesieka, 27-31.05.2013

 

Postery 1. Justyna Wiczk, Justyna Miloch, Janusz Rak
  Photoinduced strand breaks in DNA duplexes labelled with 5-bromouracil – are they frank or secondary?

  Central European School on Physical Organic Chemistry, Przesieka, 27-31.05.2013
 2. Justyna Wiczk, Justyna Miloch, Janusz Rak
  DHPLC/MS analysis of photoproducts generated by UV irradiation of DNA duplexes labeled with bromonucleobases

  Central European School on Physical Organic Chemistry, Przesieka, 27-31.05.2013
 3. Barbara Michalska, Magdalena Zdrowowicz, Janusz Rak
  Photoinduced degradation of DNA containing 5-bromo-2’-deoxycytidine

  Central European School on Physical Organic Chemistry, Przesieka, 27-31.05.2013
 4. Magdalena Zdrowowicz, Krzysztof Żamojć, Barbara Michalska, Janusz Rak
  Rate-limiting step of nucleoside analogues activation: kinetic studies on human kinases activity toward bromo- and thiocyanatonucleosides

  8th International Conference on Chemical Kinetics, Seville (Hiszpania), 8-12.07.2013
 5. Jeanette Kheir, Lidia Chomicz, Alyson Engle, Janusz Rak, Michael D. Sevilla
  Presolvated low energy electron attachment to peptides in aqueous solution: Bond cleavage at 77 K
  The 59th Annual Meeting of the Radiation Research Society, New Orlean, USA, 15-19.09.2013

 

2012

Wykład na zaproszenie


 1. Janusz Rak, Bromonucleosides – potential DNA sensitizers: experimental and computational studies
  International Symposium on Free Radicals in Chemical Biology, Warszawa, 11.09.2012 r.

 

Komunikaty ustne 1. Justyna Wiczk, Janusz Rak
  Photodegradation of short, model oligonucleotides labeled with bromonucleobases

  X Ogólnopolskie Seminarium Doktorantów Na Pograniczu Biologii i Chemii, Ustroń, 26-29.05.2012
 2. Magdalena Zdrowowicz, Barbara Michalska, Krzysztof Bobrowski, Gabriel Kciuk, Janusz Rak
  Photo- and radiation -induced degradation of a double stranded DNA labelled with 5-Bromo-2’-deoxyuridine.
  A step towards finding a mechanism of DNA damage
  12th International Workshop on Radiation Damage to DNA, Praga, Czechy, 2-7.06.2012
 3. Barbara Michalska, Magdalena Zdrowowicz, Agnieszka Żylicz-Stachula, Janusz Rak
  Synteza fragmentów DNA zawierających bromopochodne zasad nukleinowych
  VI Kopernikańskie Seminarium Doktoranckie, Toruń, 13-15.06.2012 r.
 4. Lidia Chomicz, Janusz Rak
  Jak one pękają? Nici DNA znakowanego 8-bromo-2’-deoxyadenozyną i ich wrażliwość na nadmiarowy elektron
  I Ogólnopolska Konferencja Studentów i Doktorantów Nauk Ścisłych „Człowiek Nauka Środowisko”, Gdańsk, 21-22.07.2012
 5. Justyna Miloch, Janusz Rak
  Bromowane nukleozydy jako fotosensybilizatory DNA
  I Ogólnopolska Konferencja Studentów i Doktorantów Nauk Ścisłych „Człowiek Nauka Środowisko”, Gdańsk, 21-22.07.2012
 6. Justyna Wiczk, Janusz Rak
  Czy fotoindukowane pęknięcie dwuniciowej struktury DNA znakowanej 5-bromouracylem jest procesem pierwotnym czy wtórnym?
  I Ogólnopolska Konferencja Studentów i Doktorantów Nauk Ścisłych „Człowiek Nauka Środowisko”, Gdańsk, 21-22.07.2012

Postery 1. Lidia Chomicz, Jerzy Leszczynski, Janusz Rak
  The O-P bond cleavage induced by electron attachment to 8-bromo-2’-deoxyadenosine-3’,5’-diphosphate. How does this break occur?

  12th International Workshop on Radiation Damage to DNA, Praga, Czechy, 2-7.06.2012
 2. Kamila Kiryluk, Lidia Chomicz, Janusz Rak
  Possible reaction paths for the isopropyl radical induced degradation of DNA radiosensitizers in aqueous solution. If not electron transfer, then what?

  12th International Workshop on Radiation Damage to DNA, Praga, Czechy, 2-7.06.2012
 3. Justyna Miloch, Janusz Rak, Reactions of brominated nucleosides with the isopropyl radicals generated via UV irradiation of isopropanol/aceton/water solutions
  12th International Workshop on Radiation Damage to DNA, Praga, 2-7.06.2012
 4. Justyna Wiczk, Krzysztof Bobrowski, Gabriel Kciuk, Janusz Rak
  Are the UV or gamma-induced  strand breaks in DNA duplexes labeled with 5-bromouracile frank or  secondary?

  12th International Workshop on Radiation Damage to DNA, Praga, Czechy, 2-7.06.2012
 5. Katarzyna Polska, Agnieszka Żylicz-Stachula, Michał Starosta, Piotr Skowron, Janusz Rak
  Enzymatic synthesis of artificial supercoiled DNA molecules labeled with 5'-bromo-2'-deoxiuridine

  12th International Workshop on Radiation Damage to DNA, Praga, Czechy, 2-7.06.2012
 6. Ireneusz Sobolewski, Katarzyna Polska, Agnieszka Żylicz-Stachula, Joanna Jeżewska-Frąckowiak, Janusz Rak, Piotr Skowron
  Enzymatic synthesis of long double-stranded DNA labeled with haloderivatives of nucleobases in a precisely pre-determined sequence

  12th International Workshop on Radiation Damage to DNA, Praga, Czechy, 2-7.06.2012
 7. Magdalena Zdrowowicz, Gabriel Kciuk, Krzysztof Bobrowski, Janusz Rak
  Radioczułość fragmentów DNA znakowanych 5-bromouracylem

  I Ogólnopolska Konferencja Studentów i Doktorantów Nauk Ścisłych „Człowiek Nauka Środowisko”, Gdańsk, 21-22.07.2012
 8. Magdalena Zdrowowicz, Janusz Rak
  Wewnątrzniciowe dimery pirymidynowe jako produkty fotoindukowanej degradacji fragmentów DNA znakowanych 5-bromouracylem

  I Ogólnopolska Konferencja Studentów i Doktorantów Nauk Ścisłych „Człowiek Nauka Środowisko”, Gdańsk, 21-22.07.2012
 9. Barbara Michalska, Magdalena Zdrowowicz, Janusz Rak
  Completely denaturing HPLC - a  handy tool for damage assessment in PCR produts labeled with  bromoderivatives of deoxyribonucleotides

  29th International Symposium  on Chromatography, Toruń, 9-13.09.2012
 10. Lidia Chomicz, Al’ona Furmanchuk, Jerzy Leszczynski, Janusz Rak
  8-Bromo-2'-deoxyguanosine-3',5'-diphosphate – from electron attachment to the O-P bond cleavage

  Modeling and Design of Molecular Materials, Wrocław, 10-14.09.2012
 11. Justyna Miloch, Lidia Chomicz, Kamila Kiryluk, Janusz Rak
  Mechanism of the isopropyl radical induced degradation of DNA radiosensitizer. A computational and experimental study

  Modeling and Design of Molecular Materials, Wrocław, 10-14.09.2012
 12. Magdalena Zdrowowicz, Barbara Michalska, Janusz Rak
  UV-induced formation of intrastrand cross-link products of DNA containing 5-bromo-2’-deoxyuridine

  55 Zjazd PTChem i SITPChem, Białystok, 16-20.09.2012
 13. Justyna Miloch, Magdalena Zdrowowicz, Janusz Rak
  UV light irradiation of brominated nucleosides; reactions with the isopropyl radicals

  55 Zjazd PTChem i SITPChem, Białystok, 16-20.09.2012
Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: poniedziałek, 10. Marzec 2014 - 15:26; osoba wprowadzająca: Lidia Chomicz Ostatnia zmiana: środa, 13. Październik 2021 - 10:21; osoba wprowadzająca: Lidia Chomicz