Projekty

Granty badawcze

Członkowie Pracowni Sensybilizatorów Biologicznych realizują obecnie następujące projekty grantowe:

Granty NCN:

 • CEUS-UNISONO "Radiosensybilizujące pochodne zasad pirymidynowych lub purynowych: spektrometria mas i metody kwantowochemiczne w badaniach nad oddziaływaniami z niskoenergetycznymi elektronami w fazie gazowej, klastrach z wodą oraz roztworze"
  Kierownik: Janusz Rak
  Wykonawcy: Lidia Chomicz-Mańka, Jacek Czub, Magdalena Datta, Sebastian Demkowicz, Samanta Romanowska, Adrian Szczyrba, Magdalena Zdrowowicz-Żamojć

 • PRELUDIUM 15 "Modelowanie reakcji fosforylacji katalizowanej ludzką kinazą tymidynową 1. Konieczny element racjonalnego projektowania radiouczulających analogów tymidyny"
  Kierownik: Samanta Romanowska
  Opiekun naukowy: Janusz Rak

 

Granty MNiSW:

 • Doskonała Nauka-Wsparcie konferencji Modeling and Design of Molecular Materials 2022
  Kierownik: Janusz Rak

 • Inkubator Innowacyjności 4.0 "5-jodo-4-tio-2’-deoksyurydyna jako radiosensybilizator w radioterapii nowotworów piersi i prostaty. Badania modelu ksenograftów z wykorzystaniem błony kosmówkowo-omoczniowej kurzych zarodków (CAM) oraz myszy"
  Kierownik: Janusz Rak

 

Granty obliczeniowe:

 • Grant WCSS. "Electron impact on brominated DNA nucleotides" Kierownik: Lidia Chomicz-Mańka

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: piątek, 7. Marzec 2014 - 17:10; osoba wprowadzająca: Lidia Chomicz Ostatnia zmiana: środa, 30. Marzec 2022 - 13:24; osoba wprowadzająca: Lidia Chomicz