fbpx Projekty naukowe | Wydział Chemii

Projekty naukowe | Wydział Chemii

Projekty realizowane w Pracowni

●► Imię i nazwisko Małgorzata Biedulska
Charakter udziału Kierownik
Tytuł projektu

Chemia koordynacyjna pirazyno-2-karboksamidu oraz jego analogów względem trójwartościowych jonów metali Ir oraz Os: projektowanie, synteza, charakterystyka oraz aktywność biologiczna

Numer projektu 2016/23/N/ST4/00002
Źródło finansowania NCN Kwota dofinansowania 99 360 PLN
Status  w trakcie realizacji Czas trwania projektu (lata) 2017-2019
●► Imię i nazwisko

Mariusz Makowski, Agnieszka Chylewska, Małgorzata Ogryzek, in.

Charakter udziału

Kierownik WP3, wykonawcy

Tytuł projektu

Nowe związki o działaniu przeciwnowotworowym zaburzające funkcje telomerów - STARTEGMED. (WP3 - The synthesis, physicochemical characterization of novel dibenzopyrrole derivatives.)

Numer projektu 306853
Źródło finansowania

NCBiR

Kwota dofinansowania

18 998 870 PLN

(WP3 - 3 578 750 PLN)

Status

w trakcie realizacji

Czas trwania projektu (lata)

2016-2019

●► Imię i nazwisko

Mariusz Makowski

Charakter udziału

Kierownik

Tytuł projektu

Projektowanie, parametryzacja i wprowadzenie potencjałów oddziaływań łańcuchów bocznych reszt aminokwasowych w wodzie z zastosowaniem wieloskalowych symulacji białek

Numer projektu

nr rej. 2013/10/E/ST4/00755

Źródło finansowania

NCN

Kwota dofinansowania

595 200 PLN

Status

w trakcie realizacji

Czas trwania projektu (lata)

2014-2018

●►

Imię i nazwisko

Agnieszka Chylewska

Charakter udziału

Kierownik

Tytuł projektu

Synteza, korelacja pomiędzy strukturą, właściwościami fizykochemicznymi, aktywnością mikrobiologiczną i cytotoksycznością nowych kompleksów Co(III)/(II)

Numer projektu

538-8232-B345-14

Źródło finansowania

BMN

Kwota dofinansowania

8 000 PLN

Status

zrealizowany

Czas trwania projektu (lata)

01-12.2014

●►

Imię i nazwisko

Mariusz Makowski

Charakter udziału

Wykonawca

Tytuł projektu

Biosensor nadtlenku wodoru{cis-[Cr(C2O4)(pm)(OH2)2]+} i jego rola w molekularnych ścieżkach sygnalizacyjnych stresu oksydacyjnego w komórkach hipokampa.

Numer projektu

NN 204 1320 40

Źródło finansowania

NCN

Kwota dofinansowania

344 500 PLN

Status

zrealizowany

Czas trwania projektu (lata)

2011-2014

●►

Imię i nazwisko

Mariusz Makowski

Charakter udziału

Kierownik

Tytuł projektu

Opracowanie zależnych od temperatury oraz siły jonowej roztworu efektywnych potencjałów oddziaływań łańcuchów bocznych reszta aminokwasowych do pola siłowego UNRES do symulacji ab initio foldingu białek

Numer projektu

NN204 152836

Źródło finansowania

MNiI

Kwota dofinansowania

76 000 PLN

Status

zreazlizowany

Czas trwania projektu (lata)

2009-2012

●►

Imię i nazwisko

Mariusz Makowski

Charakter udziału

Wykonawca

Tytuł projektu

Opracowanie efektywnych metod symulacji termodynamiki, kinetyki i ścieżek zwijania białek w polu siłowym UNRES.

Numer projektu

N N204 169738

Źródło finansowania

MNiSW

Kwota dofinansowania

175 500 PLN

Status

zrealizowany

Czas trwania projektu (lata)

2010-2013

●►

Imię i nazwisko

Mariusz Makowski

Charakter udziału

Wykonawca

Tytuł projektu

Synteza, charakterystyka spektroskopowa, struktura i własności katalityczne optycznie czynnych kompleksów wanadu (V) z zasadami Schiffa

Numer projektu

N N204 0355 33

Źródło finansowania

MNiSW

Kwota dofinansowania

80 000 PLN

Status

zrealizowany

Czas trwania projektu (lata)

2007-2010

●►

Imię i nazwisko

Agnieszka Chylewska

Charakter udziału

Kierownik

Tytuł projektu

Aktywność przeciwdrobnoustrojowa kompleksów jonów Ru(III)/(II) z czynnymi biologicznie pochod-nymi pirazyny

Numer projektu

538-8232-1073-12

Źródło finansowania

BMN

Kwota dofinansowania

7 500 PLN

Status

zrealizowany

Czas trwania projektu (lata)

01-12.2012

●►

Imię i nazwisko

Agnieszka Chylewska

Charakter udziału

Kierownik

Tytuł projektu

Wyznaczanie parametrów fizykochemicznych połączeń koordynacyjnych Ni(II), Fe(II) z pochodnymi pirazyn wykorzystywanych w badaniach farmakologicznych

Numer projektu

538-8232-0501-1

Źródło finansowania

BMN

Kwota dofinansowania

15 000 PLN

Status

zrealizowany

Czas trwania projektu (lata)

01-12.2011

●►

Imię i nazwisko

Agnieszka Chylewska, Mariusz Makowski

Charakter udziału

Wykonawcy

Tytuł projektu

Synteza oraz charakterystyka fizyko-chemiczna potencjalnych biosensorów molekularnych reaktyw-nych form azotu w ewaluacji stresu oksydacyjnego w makrofagach (RAW 264.7)

Numer projektu

NN 204 1362 38

Źródło finansowania

NCN

Kwota dofinansowania

318 300 PLN

Status

zrealizowany

Czas trwania projektu (lata)

2010-2013

●►

Imię i nazwisko

Agnieszka Chylewska

Charakter udziału

Główny Wykonawca – grant promotorski

Tytuł projektu

Badania kinetyczne reakcji wychwytu rodnika tlenku azotu(IV) przez biosensory będące połączeniami koordynacyjnymi Cr(III) lub Co(III) z biologicznie czynnymi ligandami organicznymi

Numer projektu

2 P05A 055 30

Źródło finansowania

KBN

Kwota dofinansowania

44 000 PLN

Status

zrealizowany

Czas trwania projektu (lata)

2006-2009

●►

Imię i nazwisko

Agnieszka Chylewska

Charakter udziału

Wykonawca

Tytuł projektu

Molekularne mechanizmy stresu oksydacyjnego wywołanego reaktywnymi formami azotu w eksperymentalnym modelu ostrego zapalenia trzustki

Numer projektu

2 P05A 062 29

Źródło finansowania

KBN

Kwota dofinansowania

245 000 PLN

Status

zrealizowany

Czas trwania projektu (lata)

2005-2008

 
 
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Agnieszka Chylewska
Treść wprowadzona przez: Agnieszka Chylewska
Ostatnia modyfikacja: 
poniedziałek, 17 czerwca 2019 roku, 20:22