Pracownia Oddziaływań Międzycząsteczkowych

PRACOWNIA ODDZIAŁYWAŃ MIĘDZYCZĄSTECZKOWYCH

WYDZIAŁ CHEMII
UNIWERSYTET GDAŃSKI

Wita Stwosza 63, 80-308 Gdańsk
Budynek A, II piętro

 

LABORATORY OF INTERMOLECULAR INTERACTIONS

FACULTY OF CHEMISTRY
UNIVERSITY OF GDANSK

Wita Stwosza 63, 80-308 Gdansk, Poland
Building A, 2nd floor