Nagrody i wyróżnienia

Nagrody i Wyróżnienia

PROF. DR HAB. MARIUSZ MAKOWSKI

• Zespołowa nagroda Rektora UG, II stopnia, Gdańsk, 2021

• Zespołowa nagroda Rektora UG, III stopnia, Gdańsk, 2015

• Zespołowa nagroda Rektora UG, II stopnia, Gdańsk, 2012

• Zespołowa nagroda Rektora UG, II stopnia, Gdańsk, 2009

Stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla wybitnych młodych naukowców – 2007–2010

Subsydium Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej w programie Homing – 2006-2008

• Zespołowa Nagroda Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, 2006.

• Zespołowa Nagroda Rektora Uniwersytetu Gdańskiego II stopnia, Gdańsk 2005.

Nagroda za najlepszą pracę doktorską w 2003 na Wydziale Chemii UG przyznana przez Gdański Oddział Polskiego Towarzystwa Chemicznego, 2004.

Nagroda Rektora UG II stopnia, 2003.

Stypendium tygodnika „Polityka”, 2003.

Stypendium Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej – przedłużenie, 2003.

Stypendium Fundacji Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego, 2002.

• Zespołowa Nagroda Ministra Edukacji i Sportu, 2002.

Stypendium Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej, 2002.

 

DR HAB. AGNIESZKA CHYLEWSKA

• Zespołowa nagroda Rektora UG, II stopnia, Gdańsk, 2021

Zespołowa nagroda Rektora UG stopnia drugiego za ‘cykl publikacji i dwóch zgłoszeń patentowych dotyczących problematyki związków kompleksowych metali bloku d’, Gdańsk, 2018.

Laureatka nagrody im. Prof. Gotfryda Kupryszewskiego za ‘wybitne osiągnięcia naukowe młodego Pracownika Wydziału Chemii UG’, Gdańsk, 2017.

‘Arthur E. Martell Young Author's Prize 2015’, przyznana przez wydawcę (Taylor&Francis) i edytora Journal of Coordination Chemistry. Nagroda jest przyznawana za publikację mającą istotny wkład w rozwój chemii koordynacyjnej (www)

Menedżer Badań Naukowych i Prac Rozwojowych, studia podyplomowe w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, 01.2013.

• Zespołowa nagroda Rektora UG stopnia drugiego za trzy skrypty dla Studentów kierunków „Chemia” i „Ochrona Środowiska” oraz innych kierunków przyrodniczych wydane przez Wydawnictwo UG, Gdańsk, 01.10.2012.

Stypendium dla młodych doktorów w ramach Projektu „Kształcimy najlepszych - kompleksowy program rozwoju doktorantów, młodych doktorów i akademickiej kadry dydaktycznej Uniwersytetu Gdańskiego” Komponentu „Wsparcie stypendialne i szkoleniowe dla doktorantów i młodych doktorów. ; 01.02.2012 – 31.01.2013.

• Zespołowa nagroda Rektora UG stopnia drugiego za bogaty dorobek naukowy opublikowany w 2008 roku o łącznym współczynniku IF = 25, Gdańsk, 2009.

Wyróżnienie w konkursie Polskiego Towarzystwa Chemicznego na “Najlepszą pracę doktorską obronioną w 2008 roku na Wydziale Chemii Uniwersytetu Gdańskiego”, Gdańsk, 2009.

Stypendium Fundacji Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego dla Młodych Doktorantów, 09.2007 – 06.2008.

Stypendium Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS) „Stypendia dla doktorantów Wydziału Chemii Uniwersytetu Gdańskiego na prowadzenie badań naukowych" w ramach Działania 2.6 Regionalne Strategie Innowacyjne i transfer wiedzy w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego, przyznane na 18 miesięcy tj. od 01.08.2005 - 31.01.2007.

Wyróżnienie w konkursie Polskiego Towarzystwa Chemicznego na “Najlepszą pracę magisterską obronioną w 2004 roku na Wydziale Chemii Uniwersytetu Gdańskiego”, Gdańsk, 2005.

 

DR HAB. ALEKDANDRA DĄBROWSKA, PROF. UG

• Zespołowa Nagroda Rektora stopnia drugiego za trzy skrypty dla studentów kierunków „Chemia” i „Ochrona Środowiska” oraz innych kierunków przyrodniczych wydane przez Wydawnictwo UG, Gdańsk, 2012.

• Zespołowa Nagroda Rektora stopnia drugiego za bogaty dorobek naukowy opublikowany w 2008 r. o łącznym współczynniku IF 25, 2009.

• Medal brązowy za długoletnią służbę (prezydent Rzeczypospolitej Polskiej), 2009.

• Zespołowa Nagroda Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Współautorstwo osiągnięcia w zakresie opisu właściwości kwasowo-zasadowych układów chemicznych i biologicznych, modelowania struktury i właściwości polipeptydów i białek oraz poznania budowy i zachowania wybranych związków, 2006.

• Zespołowa Nagroda Rektora stopnia pierwszego za osiągnięcia naukowe, za cykl dziesięciu prac eksperymentalnych i obliczeniowych opublikowanych w roku 2004.

 

DR SANDRA RAMOTOWSKA

• Zespołowa nagroda Rektora UG, II stopnia, Gdańsk, 2021

 

DR INŻ. PAULINA SPISZ

Nagroda Oddziału Gdańskiego PTCh na najlepszą pracę doktorską obronioną w 2020 roku na Wydziale Chemii UG

 

DR JAKUB BRZESKI

• Zespołowa nagroda Rektora UG, II stopnia, Gdańsk, 2021

• Nagroda JM Rektora UG (I stopnia) za osiągnięcia naukowe w roku akademickim 2018/2019

•  Wyróżnienie od Polskiego Towarzystwa Chemicznego za pracę magisterską obronioną na Wydziale Chemii UG w 2017 roku

•  Nagroda za najlepszą pracę magisterską wykorzystującą metody chemii komputerowej na  Wydziale Chemii UG w 2017 roku

•  Nagroda dla Najlepszego Absolwenta studiów na kierunku Chemia na Wydziale Chemii UG w 2017 roku

•  Wyróżnienie w projekcie Najlepsi Studenci Uniwersytetu Gdańskiego (edycja 2014/2015)

•  Nagroda JM Rektora UG (III stopnia) za bardzo dobry wyniki w nauce w roku akademickim 2013/2014

 

DR INŻ. MAŁGORZATA GAWROŃSKA

• Zespołowa nagroda Rektora UG, II stopnia, Gdańsk, 2021

 

MGR MARTA DOMŻALSKA

Nagroda Rektora UG za działalność artystyczną, I stopnia, Gdańsk, 2022

• Wyróżnienie Oddziału Gdańskiego PTCh w konkursie na najlepszą pracę magisterską obronioną w 2021 roku na Wydziale Chemii UG

 

 

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: piątek, 7. Marzec 2014 - 02:07; osoba wprowadzająca: Agnieszka Chylewska Ostatnia zmiana: piątek, 3. Czerwiec 2022 - 10:50; osoba wprowadzająca: Agnieszka Chylewska