Pracownia Oddziaływań Międzycząsteczkowych | Wydział Chemii

Pracownia Oddziaływań Międzycząsteczkowych

Pracownia Oddziaływań Międzycząsteczkowych (POM) została powołana w grudniu 2013 roku Zarządzeniem Rektora Nr 116/R/13 w sprawie zmiany struktury organizacyjnej Wydziału Chemii. Pracownia wywodzi się z Katedry Chemii Ogólnej i Nieorganicznej.

                            http://chemia.ug.edu.pl/sites/default/files/_nodes/strona-chemia/17531/images/pom_1_0.png

                           /sites/default/files/_nodes/strona-chemia/17531/images/POM%20FUN.JPG

PRACOWNIA
ODDZIAŁYWAŃ MIĘDZYCZĄSTECZKOWYCH

WYDZIAŁ CHEMII

UNIWERSYTET GDAŃSKI

Wita Stwosza 63
80-308 Gdańsk
blok A, II piętro

LABORATORY
OF INTERMOLECULAR INTERACTIONS

FACULTY OF CHEMISTRY

UNIVERISTY OF GDANSK

WITA STWOSZA 63
80-308 GDANSK, POLAND
BUILDING A, SECOND FLOOR

 

  

prof. dr hab. Mariusz Makowski

pok. A222,      tel.: +48 (58) 523 50 55

e-mail: mariusz.makowski(at)ug.edu.pl

konsultacje: piątek 9.00-12.00

dr Agnieszka Chylewska - adiunkt

kierownik pracowni

pok. A217,     tel.: +48 (58) 523 50 52

e-mail: agnieszka.chylewska(at)ug.edu.pl 

konsultacje: wtorek 10.00-11.00

dr hab. Aleksandra Dąbrowska, prof. UG

pok. A219,    tel. +48 (58) 523 50 54

e-mail: aleksandra.dabrowska(at)ug.edu.pl

konsultacje: środa 10.00-12.00

 

dr Albert Ignatowicz

pok. A225,     tel.: +48 (58) 523 50 58

e-mail: albert.ignatowicz(at)ug.edu.pl

konsultacje: wtorek 14.30-15.30, czwartek 12.30-13.30

 

mgr Małgorzata Biedulska

pok. A218,     tel.: +48 (58) 523 50 53

e-mail: malgorzata.ogryzek(at)phdstud.ug.edu.pl

konsultacje: poniedziałek 11.00-12.00, czwartek 10.30-11.30

mgr Anna Barabaś - doktorantka

pokój A220, A201,       tel. +48 (58) 523 50 65

 e-mail: anna.barabas(at)phdstud.ug.edu.pl

konsultacje: środa 12.00-14.00 (A201)

 

 

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Agnieszka Chylewska
Treść wprowadzona przez: Agnieszka Chylewska
Ostatnia modyfikacja: 
poniedziałek, 5 listopada 2018 roku, 11:49