fbpx Tematyka prac magisterskich | Wydział Chemii

Jesteś tutaj

Tematyka prac magisterskich

Aktualnie realizowane prace magisterskie

 

  • Rola reszt aromatycznych w procesie fibrylizacji N-terminalnego fragmentu 1-12 białka SAA. (promotor: dr hab. E. Jankowska)
  • Potencjalne modulatory aktywności proteasomu oparte o sekwencję białka Blm10 i peptydu PR39. (promotor: dr hab. E. Jankowska)
  • Badanie powinowactwa przeciwciał poliklonalnych  do cząsteczki ludzkiej cystatyny C i ich wpływ na proces dimeryzacji białka. (promotor: dr hab. Aleksandra Kołodziejczyk, prof. UG)
  • Izolacja i charakterystyka naturalnych autoprzeciwciał (NAb) skierowanych przeciw ludzkiej cystatynie C (hCC). (promotor: dr hab. Aleksandra Kołodziejczyk, prof. UG)
  • Badanie wpływu reszt aminokwasowych na właściwości agregacyjne fragmentu ludzkiej cystatyny C (55-60). (Adela Praska; promotor: dr hab. Aneta Szymańska / dr hab. Sylwia Rodziewicz-Motowidło, prof. UG)
  • Badanie wpływu ludzkiej cystatyny C i jej pochodnych na linie komórkowe. (Ewelina Zielińska; promotor: dr hab. Aneta Szymańska / dr hab. Sylwia Rodziewicz-Motowidło, prof. UG)

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Aneta Szymańska
Treść wprowadzona przez: Aneta Szymańska
Ostatnia modyfikacja: 
wtorek, 11 marca 2014 roku, 13:15