fbpx Skład osobowy | Wydział Chemii

Skład osobowy | Wydział Chemii

Skład osobowy

Kierownik Katedry

Profesorowie

Profesorowie uczelni

Adiunkci

Pracownicy inżynieryjno-techniczni

Pracownicy techniczni