Skład osobowy | Wydział Chemii

Skład osobowy

Profesorowie nadzwyczajni UG

Adiunkci

Wykładowcy

Pracownicy inżynieryjno-techniczni

Pracownicy techniczni