fbpx Zajęcia dydaktyczne | Wydział Chemii

Jesteś tutaj

Zajęcia dydaktyczne

Zajęcia dydaktyczne

Godziny konsultacji:

Prof. dr hab. Piotr Rekowski
Czwartek  -  godzina 11.15 - 13.15  -  pokój B122

Dr hab. Piotr Mucha, prof. UG
Czwartek  -  godzina 12.30 - 14.30  -  pokój B124

Dr hab. Jarosław Ruczyński
Piątek  -  godzina 10.30 - 12.30  -  pokój B125

Prowadzone zajęcia dydaktyczne:

Chemia polimerów - zajęcia obligatoryjne dla studentów studiów I stopnia, kierunek Chemia

Wykładowca: prof. dr hab. Piotr Rekowski
Ilość godzin wykładu: 30
Uzupełnieniem wykładu jest 15 godzin ćwiczeń audytoryjnych oraz 15 godzin ćwiczeń laboratoryjnych

W trakcie zajęć laboratoryjnych studenci wykonują następujące ćwiczenia:

1. Polimeryzacja addycyjna - otrzymywanie poli(metakrylanu metylu), polistyrenu i kopolimeru styren-diwinylobenzen (instrukcja do ćwiczenia Polimeryzacja addycyjna, [PDF, 448 kB])
2. Polimeryzacja kondensacyjna - otrzymywanie nylonu 6.10 i żywicy mocznikowo-formaldehydowej (instrukcja do ćwiczenia Polimeryzacja kondensacyjna, [PDF, 588 kB])
3. Identyfikacja tworzyw sztucznych (instrukcja do ćwiczenia Identyfikacja tworzyw sztucznych, [PDF, 457 kB])

Synteza związków biologicznie czynnychh - zajęcia obligatoryjne dla studentów studiów II stopnia, specjalność Chemia Biologiczna

Wykładowca: prof. dr hab. Piotr Rekowski, dr hab. Franciszek Kasprzykowski, dr hab. Janusz Madaj
Ilość godzin wykładu: 30
Uzupełnieniem wykładu jest 90 godzin ćwiczeń laboratoryjnych

Chemiczna synteza peptydów - seminarium magisterskie dla studentów studiów II stopnia

Wykładowca: prof. dr hab. Piotr Rekowski
Ilość godzin wykładu: 30

Biopolimery - zajęcia obligatoryjne dla studentów studiów I stopnia, kierunek Bioinformatyka (Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki)

Wykładowca: dr hab. Piotr Mucha, prof. UG
Ilość godzin wykładu: 15

Chemia kwasów nukleinowych - wykład fakultatywny

Wykładowca: dr hab. Piotr Mucha, prof. UG
Ilość godzin wykładu: 30

Biochemia wirusa HIV - wykład fakultatywny

Wykładowca: dr hab. Piotr Mucha, prof. UG
Ilość godzin wykładu: 30

Mechanizmy oddziaływania białek z kwasami nukleinowymi - wykład fakultatywny

Wykładowca: dr hab. Piotr Mucha, prof. UG
Ilość godzin wykładu: 30

Świat RNA - Hipoteza powstania życia na Ziemi - wykład fakultatywny

Wykładowca: dr hab. Piotr Mucha, prof. UG
Ilość godzin wykładu: 30

RNA World - The Origin of Life on Earth - wykład fakultatywny

Wykładowca: dr hab. Piotr Mucha, prof. UG
Ilość godzin wykładu: 15

Właściwości fizykochemiczne aminokwasów i ich pochodnych - wykład specjalizacyjny dla stdentuów studiów II stopnia - kierunek Chemia

Wykładowca: dr hab. Jarosław Ruczyński
Ilość godzin wykładu: 30

Analiza chemiczna związków biologicznie czynnych - zajęcia obligatoryjne dla studentów studiów I stopnia - kierunek Chemia - specjalność Chemia Medyczna i Chemia Kosmetyków

Wykładowca: dr hab. Jarosław Ruczyński, dr hab. Piotr Mucha, prof UG
Ilość godzin wykładu: 15
Uzupełnieniem wykładu jest 45 godzin ćwiczeń laboratoryjnych

Analiza chemiczna biomolekuł - zajęcia obligatoryjne dla studentów studiów I stopnia - kierunek Ochrona Środowiska

Prowadzący: dr hab. Piotr Mucha, prof. UG
Ilość godzin ćwiczeń audytoryjnych: 15
Uzupełnieniem ćwiczeń audytoryjnych jest 30 godzin ćwiczeń laboratoryjnych

Zawansowana chemia - zajęcia obligatoryjne dla studentów studiów II stopnia (stacjonarne) - kierunek Biznes Chemiczny

Prowadzący: dr hab. Jarosław Ruczyński, dr hab. Piotr Mucha, prof. UG
Ilość godzin ćwiczeń laboratoryjnych: 20
W trakcie zajęć laboratoryjnych studenci wykonują następujące ćwiczenie:

"Analiza zawartości nikotyny w liściach tytoniu oraz wyrobach tytoniowych z wykorzystaniem techniki elektroforezy kapilarnej (CE) i ultra-wysokosprawnej chromatografii cieczowej z detekcją spektrometrii mas (LC-MS)" (instrukcja do ćwiczenia, [PDF, 520 kB])

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Jarosław Ruczyński
Treść wprowadzona przez: Jarosław Ruczyński
Ostatnia modyfikacja: 
poniedziałek, 15 czerwca 2020 roku, 23:53