fbpx Tematyka badawcza | Wydział Chemii

Jesteś tutaj

Tematyka badawcza

Tematyka badawcza

Badanie zależności struktura-aktywność biologiczna peptydów

 • Synteza oraz badanie właściwości neurohormonu galaniny i jej analogów
 • Synteza oraz badanie właściwości i struktury roślinnego hormonu peptydowego – systeminy
 • Synteza oraz badanie właściwości peptydów penetrujących komórkę (CPP) – transportan, Tat, PTD-4

Projektowanie i synteza peptydowych kwasów nukleinowych (PNA)

Badanie oddziaływań peptydów z RNA

 • Badanie wpływu modyfikacji posttranslacyjnych tRNA na specyficzność rozpoznawania przez peptydy
 • Badanie specyficzności oddziaływań w układzie Tat-TAR

Zastosowanie reakcji "click"

 • Synteza oraz charakterystyka 1,2,3-triazolowych aminokwasów i ich pochodnych
 • Synteza koniugatów peptydów z nukleozydami
 • Synteza peptydów zawierających sondy fluorescencyjne
 • Synteza koniugatów peptydów z PNA

Zastosowanie elektroforezy kapilarnej w badaniach biomolekuł

 • Badanie oddziaływań peptydów z RNA
 • Badanie właściwości peptydów roślinnych
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Jarosław Ruczyński
Treść wprowadzona przez: Jarosław Ruczyński
Ostatnia modyfikacja: 
piątek, 22 marca 2019 roku, 11:13