fbpx Prace licencjackie | Wydział Chemii

Jesteś tutaj

Prace licencjackie

Prace licencjackie

Drodzy Studenci!

Serdecznie zapraszamy do wykonywania prac dyplomowych w Zespole Chemii Związków Biologicznie Czynnych, działającej w ramach Katedry Biochemii Molekularnej.

Zajmujemy się analizą fizykochemiczną (analizą jakościową i ilościową) związków pochodzenia naturalnego lub syntetycznego (np. parabenów, bisfenolu A, koenzymu Q10, ATP i jego metabolitów, nikotyny, witamin, peptydów) w produktach farmaceutycznych, kosmetycznych, spożywczych lub pochodzenia naturalnego. W tym celu wykorzystujemy różne techniki analityczne, takie jak: wysokosprawna chromatografia cieczowa (HPLC), elektroforeza kapilarna (CE), spektrometria mas (MS) lub chromatografia cieczowa sprzężona ze spektrometrią mas (LC-MS), metody spektrofotometryczne i fluorymetryczne. Badania te mają szczególne znaczenie z punktu widzenia zdrowia publicznego.

Kolejną grupę badań realizowanych w naszym Zespole stanowią syntezy różnego rodzaju związków biologicznie czynnych, takich jak peptydy, peptydowe kwasy nukleinowe (PNA), związki o właściwościach neuroprotekcyjnych i pro-regeneracyjnych, niebiałkowe pochodne aminokwasowe (wykorzystywane m.in. do otrzymania triazolowych kwasów nukleinowych), a także koniugaty peptydów z innymi związkami biologicznie czynnymi (np. wankomycyną, dopaminą, PNA). Zajmujemy się również poszukiwaniem nowych związków przeciwwirusowych blokujących replikację wirusa HIV poprzez wiązanie się z jego RNA. Zsyntezowane związki są przedmiotem badań o charakterze interdyscyplinarnym (wykonywanych we współpracy z innymi ośrodkami naukowymi), których celem jest określenie aktywności biologicznej tych związków (m.in. cytotoksyczności, aktywności przeciwdrobnoustrojowej, przeciwnowotworowej, antyparkinsonowskiej, trwałości w płynach fizjologicznych, zdolności do pokonywania bariery krew mózg lub tworzenia trwałych kompleksów z kwasami nukleinowymi: DNA i RNA). Związki będące przedmiotem badań mają istotne znaczenie ze względu na potencjalne możliwości ich wykorzystania w diagnostyce medycznej i/lub terapii farmakologicznej.

Nasz Zespół dysponuje bogatym warsztatem syntetycznym i analitycznym, m.in. automatycznym i półautomatycznym syntezatorem peptydów, syntezatorem mikrofalowym, analitycznymi i preparatywnymi chromatografami cieczowymi (HPLC, UHPLC i LC-MS), spektrometrem mas, aparatami do elektroforezy kapilarnej, fluorymetrem. Dyplomantom oferujemy wsparcie merytoryczne oraz możliwość własnej propozycji tematu badawczego.

Doświadczenie (zarówno wiedza teoretyczna jak i praktyczna) zdobyte w trakcie wykonywania pracy dyplomowej w naszym Zespole może stanowić solidne podstawy do dalszego rozwoju kariery naukowej lub zawodowej.

Tematy prac licencjackich realizowane w poszczególnych latach:

Rok akademicki 2019/2020

Sylwia Nieścier - opiekun dr hab. Jarosław Ruczyński
Tytuł pracy: Analiza zawartości bisfenolu A (BPA) w produktach handlowych metodą ultra-wysokosprawnej chromatografii cieczowej z detektorem fluorescencyjnym i spektrometrii mas

Rok akademicki 2018/2019

Klaudia Micka - opiekun dr Jarosław Ruczyński
Tytuł pracy: Analiza zawartości koenzymu Q10 w kosmetykach metodą ultra-wysokosprawnej chromatografii cieczowej z detektorem spektrometrii mas (UHPLC-MS)

Rok akademicki 2017/2018

Klaudia Tusk - opiekun dr Jarosław Ruczyński
Tytuł pracy: Analiza adenozyno-5’-trifosforanu (ATP) oraz produktów jego metabolizmu w tkance mięśniowej za pomocą wysokosprawnej chromatografii cieczowej

Maria Tobolewska - opiekun dr Jarosław Ruczyński
Tytuł pracy: Wykorzystanie analizy adenozyno-5’-trifosforanu (ATP) oraz produktów jego metabolizmu do oceny świeżości produktów rybnych

Rok akademicki 2016/2017

Katarzyna Mystkowska - opiekun dr Jarosław Ruczyński
Tytuł pracy: Analiza jakościowa i ilościowa parabenów w kosmetykach metodą ultra-wysokosprawnej chromatografii cieczowej z detektorem spektroskrometrii mas (UHPLC-MS)

Konrad Białogłowski - opiekun dr Jarosław Ruczyński
Tytuł pracy: Analiza jakościowa i ilościowa parabenów w kosmetykach i produktach farmaceutycznych metodą ultra wysokosprawnej chromatografii cieczowej z detektorem spektrometrii mas (UHPLC-MS)

Wojciech Kowalski - opiekun dr hab. Piotr Mucha, prof. UG
Tytuł pracy: Synteza i charakterystyka aminokwasów zawierających pierścień triazolowy

Rok akademicki 2015/2016

Izabela Kalinowska - opiekun dr Jarosław Ruczyński
Tytuł pracy: Analiza jakościowa i ilościowa parabenów stosowanych w przemyśle spożywczym i kosmetyce

Jowita Kamińska - opiekun dr Jarosław Ruczyński
Tytuł pracy: Analiza jakościowa i ilościowa parabenów w produktach spożywczych i kosmetycznych

Alicja Matracka - opiekun dr Jarosław Ruczyński
Tytuł pracy: Analiza jakościowa i ilościowa środków konserwujących w produktach kosmetycznych i farmaceutycznych

Rok akademicki 2014/2015

Agata Tabor - opiekun dr Jarosław Ruczyński
Tytuł pracy: Analiza jakościowa i ilościowa parabenów w produktach kosmetycznych

Jowita Białas - opiekun dr Jarosław Ruczyński
Tytuł pracy: Analiza jakościowa i ilościowa parabenów stosowanych w produktach kosmetycznych

 

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Jarosław Ruczyński
Treść wprowadzona przez: Jarosław Ruczyński
Ostatnia modyfikacja: 
poniedziałek, 20 kwietnia 2020 roku, 11:53