fbpx Oferta usług | Wydział Chemii

Jesteś tutaj

Oferta usług

Oferta usług

Zespół Chemii Związków Biologicznie Czynnych oferuje w ramach współpracy lub innych uzgodnień możliwość wykonania syntez peptydów, polipeptydów, peptydowych kwasów nukleinowych (PNA) oraz analiz związków organicznych.

Synteza peptydów i polipetydów oraz peptydowych kwasów nukleinowych (PNA):

  • dowolne sekwencje (maksymalnie do 30-35 reszt)
  • niebiałkowe aminokwasy w sekwencji
  • różne układy cykliczne (np. mostki disulfidowe, mostki amidowe itp.)
  • modyfikowane reszty aminokwasowe: N-alkilowane, acetylowane, biotynylowane, dansylowane, dabsylowane, fosforylowane grupy hydroksylowe w łańcuchach bocznych, różne amidy, grupy azydkowe i alkinowe oraz wiele innych (do uzgodnienia)
  • czystość rzędu 80-98% (według zapotrzebowania) z analizami: HPLC, MS (spektrometria mas), aminokwasowa - na życzenie

Analiza związków organicznych z zastosowaniem:

  • wysokosprawnej chromatografii cieczowej (HPLC)
  • elektroforezy kapilarnej (CE)
  • spoktrometrii mas (MS)
  • wysokosprawnej chromatografii cieczowej sprzężonej ze spektrometrią mas (LC-MS)
  • spektofotometrii UV-Vis i spektrofluorymetrii

Kontakt:

Prof. dr hab. Piotr Rekowski
tel. (0-58) 523-54-34
e-mail: piotr.rekowski@ug.edu.pl

Zespół Chemii Związków Biologicznie Czynnych
Wydział Chemii, Uniwersytet Gdański
ul. Wita Stwosza 63
80-308 Gdańsk

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Jarosław Ruczyński
Treść wprowadzona przez: Jarosław Ruczyński
Ostatnia modyfikacja: 
czwartek, 20 lutego 2020 roku, 22:56