fbpx Tematyka prac magisterskich | Wydział Chemii

Jesteś tutaj

Tematyka prac magisterskich

Tematyka prac magisterskich

Proponowane tematy prac magisterskich ściśle wiążą się z badaniami naukowymi prowadzonymi przez pracowników Katedry, stanowią więc fragmenty większych projektów badawczych. Wyniki uzyskane w ramach ich realizacji są publikowane w czasopismach z listy JCR, a współautorami tych prac są magistranci realizujący te badania.

Proponowane tematy prac magisterskich:

 1. Projektowanie, synteza chemiczna analogów inhibitora trypsyny wyodrębnionego z nasion słonecznika oraz badania ich aktywności wobec wybranych proteinaz serynowych (między innymi trypsyny, chymotrypsyny, elastazy , matryptazy, matryprtazy-2).
 2. Badanie mechanizmu splicingu peptydowego oraz możliwości jego wykorzystania w systemach dostarczania leków.
 3. Chemiczna synteza oraz badanie aktywności peptydowych modulatorów aktywności proteasomu.
 4. Projektowanie oraz synteza chemiczna peptydów przeciwdrobnoustrojowych.
 5. Chemiczna synteza koniugatów peptydowych o zakładanej aktywności przeciwdrobnoustrojowej lub przeciwnowotworowej.
 6. Chromogeniczne i fluorogeniczne substraty proteinaz: projektowania, chemiczna synteza.
 7. Zastosowanie metod chemii kombinatorycznej do oceny specyficzności substratowej proteinaz ( w tym niedawno odkrytych HtrA2, HtrA3, SpID).
 8. Wykorzystanie syntetycznych substratów fluorogenicznych proteinaz w diagnostyce medycznej.
 9. Chemiczna synteza peptydów zawierających nukleozydy w łańcuchach bocznych.
 10. Badanie zależności struktura – aktywność biologiczna galaniny i transpotranu.
 11. Badanie oddziaływań DNA/RNA z peptydami.

 

Wykazy tematów prac magisterskich realizowanych w Katedrze znajdują się na stronach Pracowni.

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Agata Gitlin
Treść wprowadzona przez: Agata Gitlin
Ostatnia modyfikacja: 
poniedziałek, 3 marca 2014 roku, 13:13