fbpx Prowadzone kursy | Wydział Chemii

Jesteś tutaj

Prowadzone kursy

Zajęcia na studiach doktoranckich

RNA World – The Origin of Life on Earth
Liczba godzin: wykład – 15
Wykładowca: dr hab. Piotr Mucha, prof. UG

Biochemia wirusa HIV
Liczba godzin: wykład – 30
Wykładowca: dr hab. Piotr Mucha, prof. UG

Mechanizmy oddziaływania białek z kwasami nukleinowymi
Liczba godzin: wykład – 30
Wykładowca: dr hab. Piotr Mucha, prof. UG

Świat RNA-Hipoteza powstania życia na Ziemi
Liczba godzin: wykład – 30
Wykładowca: dr hab. Piotr Mucha, prof. UG

Proteomika – badanie proteomu
Liczba godzin: wykład – 30,
Wykładowca: dr hab. Adam Lesner, prof. UG

 

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Agata Gitlin
Treść wprowadzona przez: Agata Gitlin
Ostatnia modyfikacja: 
czwartek, 27 lutego 2014 roku, 10:09

Zajęcia fakultatywne

Chemia kwasów nukleinowych  I rok,  II stopień ChB
Liczba godzin: wykład – 30
Wykładowca: dr hab. Piotr Mucha, prof. UG


Biomakromolekuły
Liczba godzin: wykład – 30, ćwiczenia audytoryjne – 15
Wykładowca: dr hab. Anna Łęgowska, prof. UG

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Agata Gitlin
Treść wprowadzona przez: Agata Gitlin
Ostatnia modyfikacja: 
czwartek, 27 lutego 2014 roku, 10:07

Zajęcia obligatoryjne

Analiza chemiczna związków biologicznie czynnychII rok, I stopień, ChM, ChK
Liczba godzin: wykład – 15, ćwiczenia laboratoryjne – 45
Wykładowca: dr hab. Adam Lesner, prof. UG; dr hab. Piotr Mucha, prof. UG; dr Jarosław Ruczyński  

BiochemiaIII rok, I stopień , ChM, ChK
Liczba godzin: wykład – 30, ćwiczenia audytoryjne – 15, ćwiczenia laboratoryjne – 45
Wykładowca: prof. dr hab. Krzysztof Rolka

BiochemiaIII rok, I stopień, AiD
Liczba godzin: wykład – 30, ćwiczenia audytoryjne – 15, ćwiczenia laboratoryjne – 15
Wykładowca: prof. dr hab. Krzysztof Rolka; dr hab. Adam Lesner, prof. UG

BiochemiaIII rok, I stopień, OŚ
Liczba godzin: wykład -30, ćwiczenia audytoryjne – 15, ćwiczenia laboratoryjne – 15|
Wykładowca: dr hab. Adam Lesner, prof. UG

Chemia polimerówIII rok, I stopień, ChM, ChK, AiD, ChN
Liczba godzin: wykład -30, ćwiczenia audytoryjne – 15, ćwiczenia laboratoryjne – 15
Wykładowca: prof. dr hab. Piotr Rekowski

Chemia i biochemia wybranych biomolekuł – blok przedmiotów dyplomowych, III rok, I stopień, ChM, ChK, AiD, ChN
Liczba godzin: wykład – 30, ćwiczenia audytoryjne – 30, ćwiczenia laboratoryjne – 60
Wykładowca: prof. dr hab. Piotr Rekowski; prof. dr hab. Krzysztof Rolka

Analiza chemiczna biomolekuł  – III rok, I stopień, OŚ
Liczba godzin: ćwiczenia audytoryjne – 15, ćwiczenia laboratoryjne – 30
Wykładowca: dr hab. Piotr Mucha, prof. UG

BiochemiaIII rok, I stopień, Bioinformatyka (wydz. MatFizInfo)
Liczba godzin: wykład – 20, ćwiczenia laboratoryjne – 10
Wykładowca: dr hab. Adam Lesner, prof. UG

BiopolimeryIII rok, I stopień, Bioinformatyka (wydz. MatFizInfo)
Liczba godzin: wykład – 15, ćwiczenia laboratoryjne – 15
Wykładowca: dr hab. Piotr Mucha, prof. UG

Synteza związków biologicznie czynnychII rok, II stopień, ChB
Liczba godzin: wykład – 10, ćwiczenia laboratoryjne – 30
Wykładowca: prof. dr hab. Piotr Rekowski

Chemia bioorganicznaI rok, II stopień, ChB
Liczba godzin: wykład – 15
Wykładowca: dr hab. Anna Łęgowska, prof. UG

Właściwości fizykochemiczne aminokwasów i ich pochodnychwykład specjalizacyjny, II rok, II stopień, ChB
Liczba godzin: wykład – 30
Wykładowca: dr Jarosław Ruczyński

Chemiczna synteza peptydówwykład monograficzny,  II rok, II stopień, ChB
Liczba godzin: wykład – 30
Wykładowca: prof. dr hab. Piotr Rekowski

Biologicznie czynne peptydywykład monograficzny,  II rok, II stopień, ChB
Liczba godzin: wykład – 30
Wykładowca: prof. dr hab. Krzysztof Rolka

ProteomikaI rok, II stopień, Bioinformatyka (Wydział MatFizInfo)
Liczba godzin: wykład -30, ćwiczenia laboratoryjne-30.
Wykładowca: dr hab. Adam Lesner, prof. UG

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Agata Gitlin
Treść wprowadzona przez: Agata Gitlin
Ostatnia modyfikacja: 
poniedziałek, 3 marca 2014 roku, 13:20