fbpx Pracownia dyplomowa | Wydział Chemii

Jesteś tutaj

Pracownia dyplomowa

Blok przedmiotów dyplomowych

Problematyka wykładu dyplomowego:

 1. Podstawy chromatografii (typy, mechanizmy rozdziału, parametry chromatograficzne)
 2. Hormony, neuroprzekaźniki
 3. Budowa ścian komórkowych
 4. Antybiotyki
 5. Eikozanoidy
 6. Ksenobiotyki
 7. Polisacharydy
 8. Kwasy nukleinowe
 9. Elektroforeza kapilarna, elektroforeza żelowa, spektrometria mas
 10. Biologiczne funkcje peptydów, białek i kwasów nukleinowych. Przykłady oddziaływań białko-białko (peptyd), białko-kwas nukleinowy

 

Seminarium dyplomowe

   Wystąpienia  ustne prezentujące podstawy teoretyczne, metody badań eksperymentalnych realizowanych w ramach pracowni dyplomowej oraz nawiązujące do zagadnień związanych z tematem wykładu

   Dyskusja

 

Pracownia dyplomowa- zajęcia laboratoryjne

Ćwiczenia wykonywane przez wszystkich studentów:

 1. Analiza fizykochemiczna peptydów
 2. Hydroliza enzymatyczna peptydów i białek
 3. Oznaczanie stężenia glukozy metodą chemiczną i enzymatyczną w produktach spożywczych               
 4. Wyodrębnianie i właściwości beta karotenu
 5. Oznaczenie zawartości witaminy A, D3 i E w produktach spożywczych i farmaceutycznych metodą wysokosprawnej chromatografii cieczowej

Cztery miniprojekty – każda para studentów wybiera jeden projekt:

 1. Wyodrębnianie z nasion fasoli inhibitora trypsyny typu Kunitza; charakterystyka oraz oznaczanie jego aktywności (prof. Anna Łęgowska)
 2. Oznaczanie aktywności galaktozydazy w materiale biologicznym (prof. Adam Lesner)                                                       
 3. Charakterystyka biochemiczna lipazy oraz jej zastosowanie w syntezie peptydów (dr Magdalena Wysocka)
 4. Złożona analiza związków organicznych stosowanych w przemyśle spożywczym i kosmetyce (dr Jarosław Ruczyński)


 

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Agata Gitlin
Treść wprowadzona przez: Agata Gitlin
Ostatnia modyfikacja: 
poniedziałek, 16 lutego 2015 roku, 14:40