fbpx Instrukcje laboratoryjne | Wydział Chemii

Instrukcje laboratoryjne | Wydział Chemii

Laboratorium zaawansowanej chemii

II stopień, chemia, wszystkie specjalności
Fizykochemiczna analiza aminokwasów i peptydów

Tematy i instrukcje do ćwiczeń laboratoryjnych:

1. Reakcje charakterystyczne aminokwasów/peptydów,
2. Analiza fizykochemiczna peptydów,
3. Analiza aminokwasowa peptydów,
4. Hydroliza enzymatyczna peptydu.

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Agata Gitlin
Treść wprowadzona przez: Agata Gitlin
Ostatnia modyfikacja: 
czwartek, 16 stycznia 2014 roku, 11:08

Synteza związków biologicznie czynnych

II stopień, chemia, specjalność: chemia biologiczna 

Tematy i instrukcje do ćwiczeń laboratoryjnych:

1. Synteza peptydów na nośniku stałym metodą Fmoc/tBu.

 

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Agata Gitlin
Treść wprowadzona przez: Agata Gitlin
Ostatnia modyfikacja: 
środa, 8 maja 2019 roku, 12:24

Analiza chemiczna biomolekuł

I stopień, ochrona środowiska, specjalność chemiczno-analityczna

Tematy i instrukcje do ćwiczeń laboratoryjnych:

1. Identyfikacja cukrów w produktach spożywczych metodą chromatografii cienkowarstwowej,
2. Wyodrębnianie i analiza jakościowa cholesterolu,
3. Analiza kofeiny w produktach pochodzenia naturalnego metodą chromatografii cienkowarstwowej,
4. Oznaczanie stężenie białka metodą Bradforda,
5. Izolacja i analiza spektroskopowa chlorofilu.

 

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Agata Gitlin
Treść wprowadzona przez: Agata Gitlin
Ostatnia modyfikacja: 
czwartek, 16 stycznia 2014 roku, 11:03

Biochemia

I stopień, chemia, specjalności: chemia biomedyczna, chemia kosmetyków, chemia żywności, analityka i diagnostyka chemiczna

Tematy i instrukcje do ćwiczeń laboratoryjnych:

1. Reakcje charakterystyczne polisacharydów.,
2. Badanie kinetyki enzymów,
3. Chromatografia cieczowa - sączenie molekularne białek.

 

 

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Agata Gitlin
Treść wprowadzona przez: Agata Gitlin
Ostatnia modyfikacja: 
niedziela, 18 marca 2018 roku, 16:01

Biochemia

I stopień, ochrona środowiska, wszystkie specjalności

Tematy i instrukcje do ćwiczeń laboratoryjnych:

1. Kwasowa hydroliza polisacharydów,
2. Wyodrębnianie i identyfikacja fosfolipidów z mózgu,
3. Oznaczanie aktywności proteinazowej trypsyny,
4. Wyodrębnianie RNA z drożdży,
5. Białka - sączenie molekularne.

 

 

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Agata Gitlin
Treść wprowadzona przez: Agata Gitlin
Ostatnia modyfikacja: 
czwartek, 16 stycznia 2014 roku, 10:53

Analiza chemiczna związków biologicznie czynnych

I stopień, chemia, specjalność: chemia biomedyczna, chemia kosmetyków, chemia żywności

Tematy i instrukcje do ćwiczeń laboratoryjnych:

1. Identyfikacja cukrów w produktach spożywczych metodą chromatografii cienkowarstwowej,
2. Wyodrębnianie i analiza jakościowa cholesterolu,
3. Analiza kofeiny w produktach pochodzenia naturalnego metodą chromatografii cienkowarstwowej,
4. Oznaczanie stężenie białka metodą Bradforda,
5. Izolacja i analiza spektroskopowa chlorofilu,
6. Oznaczanie witaminy C w żywności przez miareczkowanie wskaźnikiem redoksowym
7. Wyodrębnianie RNA z drożdży. Elektroforeza agarozowa kwasów nukleinowych.

 

 

 

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Agata Gitlin
Treść wprowadzona przez: Agata Gitlin
Ostatnia modyfikacja: 
poniedziałek, 13 maja 2019 roku, 11:59

Podstawy enzymologii

I stopień, chemia, specjalności: chemia biomedyczna, chemia kosmetyków, chemia żywności

Tematy i instrukcje do ćwiczeń laboratoryjnych:
 

1. Zajęcia organizacyjne
2.
Hydroliza lipidów mleka za pomocą lipazy trzustkowej
3.
Badanie kinetyki enzymów
4.
Oznaczanie zawartości kwaśnej fosfatazy w homogenacie z ziemniaka
5.
Badanie rozkładu skrobi przez amylazę

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Agata Gitlin
Treść wprowadzona przez: Agata Gitlin
Ostatnia modyfikacja: 
piątek, 25 października 2019 roku, 13:09