dr hab. Janusz Madaj, prof. UG

dr hab. Janusz Madaj, prof. UG :: Tematyka badawcza

ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY

Tematyka realizowana w naszej grupie jest ściśle związana z biologicznymi aspektami chemii węglowodanów. Można by ją podzielić na dwa nurty. Pierwszy dotyczy wankomycyny i jej analogów oraz ich oddziaływania z muramylopeptydem ściany komórkowej gronkowca złocistego (Staphylococcus aureus). Ta bakteria Gram-dodatnia uznawana jest za jedną z najbardziej zjadliwych patogenów i odpowiedzialna jest za wiele zakażeń wewnątrzszpitalnych. Największy problem stanowią jej szczepy odporne na większość antybiotyków, w tym na wankomycynę. Powoduje to konieczność prowadzenia badań nad nowymi antybiotykami, w co w jakimś stopniu wpisują się nasze badania.

Reprezentacja wankomycynyBadania te realizujemy zarówno od strony syntetycznej jak i obliczeniowej. Pracujemy nad syntezą modyfikowanych fragmentami cukrowymi analogów wankomycyny oraz badaniem ich oddziaływań z peptydoglikanem ściany komórkowej S. aureus. Do badań chcemy wykorzystać elektroforezę żelową i techniki spektroskopowe. Jednocześnie zaprzęgliśmy do symulacji tych oddziaływań współczesne metody obliczeniowe, co stwarza szeroki wachlarz możliwości uzyskiwania różnych wyników i jednocześnie pozwala nam przedstawić szeroką ofertę wyboru prac dla współpracujących w ramach tych badań studentów, doktorantów i pracowników naukowych.

biofilmDrugi nurt stanowią badania dotyczące struktury egzopolisacharydów bakteryjnych.
Od dawna wiadomo, że wiele szczepów bakterii chętnie egzystuje w dużych koloniach otaczając się biofilmem, który pełni m.in. funkcje ochronne czyniąc je dużo bardziej odpornymi na działanie czynników zewnętrznych w tym antybiotyków. Biofilmy oprócz szkód przynoszą również człowiekowi szereg korzyści. Stosuje się je w przemyśle spożywczym. Próbuje się też zaprząc bakterie biofilmotwórcze do produkcji materiałów biodegradowalnych. Jednak kluczowym aspektem we wszystkich wypadkach jest poznanie budowy biofilmu, a w szczególności egzopolisahcarydów stanowiących ich główny składnik. Badania te leżą w nurcie zainteresowań wielu grup badawczych, w tym także naszej. Temat ten realizujemy we współpracy z dwoma ośrodkami amerykańskimi. Z grupą Profesor Poonam Gulati z Houston-Downtown University oraz z grupą Profesor Beatrice Clack ze Stephen F. Austin State University. Ponieważ jest to praca typowo analityczna mogą ją wykonywać nie tylko studenci chemii ale również pokrewnych kierunków, którzy przeszli podstawowy kurs chemii organicznej.

Ważnym aspektem współczesnej nauki jest współpraca naukowców z przemysłem. Nasza grupa współpracuje z jedną z najprężniejszych prywatnych firm farmaceutycznych w Polsce z firmą ADAMED.

Oprócz miłej i profesjonalnej atmosfery, oraz interesującej tematyki możemy zapewnić chętnym do współpracy studentom dobre warunki pracy naukowej a najlepszym możliwość kontynuowania nauki w naszym Zespole, aż do uzyskania stopnia doktora nauk chemicznych.

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: niedziela, 2. Marzec 2014 - 01:03; osoba wprowadzająca: Rafał Ślusarz Ostatnia zmiana: niedziela, 2. Marzec 2014 - 01:23; osoba wprowadzająca: Rafał Ślusarz