Wyniki realizacji

Wyniki realizacji projektu

Innowacyjna Gospodarka
Uniwersytet Gdański
Unia Europejska

 

Prezentacje wyników badań prowadzonych w ramach realizacji zadań projektu:

 • N-MODIFIED DIOSGENYL 2-AMINO-2-DEOXY-Β-D-GLUCOPYRANOSIDES AS THE ANTIMICROBIAL AGENTS
  Daria Grzywacz, A. Walczewska, A. Nowacki, M. Dawgul, W. Kamysz, B. Liberek, H. Myszka - wystąpienie ustne

 • N-ACYL DERIVATIVES OF DIOSGENYL 2-AMINO-2-DEOXY-Β-D-GLUCOPYRANOSIDE AND THEIR ANTIMICROBIAL ACTIVITIES
  Beata Liberek, Daria Grzywacz, Małgorzata Dawgul, Wojciech Kamysz, Henryk Myszka

 • VARIOUS SYNTHETICS ROUTESTO DIOSGENYL 2-AMINO-2-DEOXY-Β-D-GLUCOPYRANOSIDE HYDROCHLORIDE
  Henryk Myszka, Daria Grzywacz, Beata Liberek

 • N-ACYLATED WITH THE SELECTED L-AMINO ACIDS DIOSGENYL 2-AMINO-2-DEOXY-Β-D-GLUCOPYRANOSIDES AND THEIR ANTIMICROBIAL ACTIVITY
  Henryk Myszka, Daria Grzywacz, Małgorzata Dawgul, Wojciech Kamysz, Beata Liberek

 • EFFICIENT SYNTHESIS OF DIOSGENYL 2-AMINO-2-DEOXY-Β-D-GLUCOPYRANOSIDE DERIVATIVES AND THEIR ANTIMICROBIAL ACTIVITY
  Daria Grzywacz, Małgorzata Dawgul, Wpjciech Kamysz, Beata Liberek, Henryk Myszka

 • MOLECULAR DYNAMICS AND ANALYSIS OF INTERACTIONS BETWEEN TWO MURAMYL PENTAPEPTIDE DERIVATIVES AND THE VANCOMYCIN OR VANCOMYCIN DERIVATIVES
  Rafał Ślusarz, Monika Szulc, Justyna Samaszko-Fiertek, Magdalena Ślusarz, Janusz Madaj
   

 • SOLID PHASE SYNTHESIS OF TWO MURAMYL PENTAPEPTIDE DERIVATIVES
  Janusz Madaj, Monika Szulc, Rafał Ślusarz, Justyna Samaszko-Fiertek
   
 • CONFORMATIONAL STUDY OF VANCOMYCIN ANALOGS
  Janusz Madaj, Justyna Samaszko-Fiertek, Monika Szulc, Rafał Ślusarz
   
 • CONSTRUCTION, MOLECULAR DYNAMICS AND STRUCTURAL ANALYSIS OF THE BACTERIAL CELL WALL PEPTIDOGLYCAN LAYER MODELS
  Rafał Ślusarz, Monika Szulc, Janusz Madaj
   
 • SYNTHESIS AND CHARACTERIZATION OF AMINOALDITOL DERIVATIVES OF VANCOMYCIN
  Monika Szulc, Justyna Samaszko-Fiertek, Rafał Ślusarz, Janusz Madaj
   
 • MOLECULAR DYNAMICS STUDY OF CONFORMATIONAL FREEDOM OF VANCOMYCIN, ORITAVANCIN AND TELAVANCIN
  Rafał Ślusarz - wystąpienie ustne
   
 • SYNTHESIS OF N-ACYL AND UREIDO DERIVATIVES OF DIOSGENYL GLYCOSIDE WITH POTENT ANTIFUNGAL AND ANTIBACTERIAL ACTIVITY
  Daria Grzywacz, Henryk Myszka, Małgorzata Dawgul, Wojciech Kamysz
   
 • BIOLOGICAL ACTIVITY OF DIOSGENYL 2-AMINO-2-DEOXY-β-D-GLUCOPYRANOSIDE HYDROCHLORIDE AND ITS N,N-DIALKYL DERIVATIVES
  Henryk Myszka, Daria Grzywacz, Malgorzata Dawgul, Wojciech Kamysz
   
 • ATTEMPTS OF SYNTHESIS OF DIOSGENYL 2-AMINO-2-DEOXY-N-(D-GLUCONYL)-β-D-GLUCOPYRANOSIDE
  Monika Norkowska, Magdalena Cyman, Dominik Walczak, Damian Trzybiński, Artur Sikorski, Henryk Myszka, Beata Liberek
   
 • ANTIFUNGAL ACTIVITY OF DIOSGENYL 2-AMINO-2-DEOXY- β-D-GLUCOPYRANOSIDE HYDROCHLORIDE AND ITS N,N-DIALKYL DERIVATIVES AGAINST CLINICAL ISOLATES OFCANDIDA SPP
  Henryk Myszka, Daria Grzywacz, Malgorzata Dawgul
   
 • DIOSGENYL 2-AMINO-2-DEOXY-β-D-GLUCOPYRANOSIDE HYDROCHLORIDE AND ITS N-ACYL ANALOGUES
  Daria Grzywacz, Marta Pieszko, Monika Norkowska, Malgorzata Dawgul, Beata Liberek, Henryk Myszka
 • SYNTEZA CHLOROWODORKU O3-(2-AMINO-2-DEOKSY-Β-D-GLUKOPIRANOZYLO)DIOSGENINY (DSO-Β-GLCNH2·HCL) I JEGO WYBRANYCH POCHODNYCH ORAZ BADANIA ICH WŁAŚCIWOŚCI PRZECIWNOWOTWOROWYCH, PRZECIWBAKTERYJNYCH ORAZ PRZECIWGRZYBICZYCH
  Henryk Myszka, Daria Grzywacz, Beata Liberek, Andrzej Nowacki – wystąpienie ustne

 • DIOSGENINA I JEJ GLIKOZYDY – BUDOWA I WŁAŚCIWOŚCI
  A. Cieślińska, M. Dawgul, D. Grzywacz, H. Myszka

 • DIOSGENINA – ROŚLINNY STEROID WYKAZUJĄCY AKTYWNOŚĆ CYTOTOKSYCZNĄ
  Monika Norkowska, Marta Pieszko, Henryk Myszka
   

 • AROMATIC AMIDE DERIVATIVES OF VANCOMYCIN
  Monika Szulc, Rafał Śledzianowski, Justyna Samaszko, Janusz Madaj
   
 • SYNTHESIS OF NEW VANCOMYCIN AGLYCON DERIVATIVES
  Justyna Samaszko-Fiertek, Monika Szulc, Rafał Ślusarz, Janusz Madaj
 • CHLOROWODOREK O3-(2-AMINO-2-DEOKSY-Β-D-GLUKOPIRANOZYLO)DIOSGENINY, JEGO WYBRANE N-PODSTAWIONE POCHODNE – SYNTEZA I WŁAŚCIWOŚCI PRZECIWNOWOTWOROWE ORAZ PRZECIWDROBNOUSTROJOWE
  Henryk Myszka, Agata Walczewska, Daria Plaskiewicz - wystąpienie ustne
   

 • N-SUBSTITUTED ANALOGUES OF DIOSGENYL 2-AMINO-2-DEOXY-β-D-GLUCOPYRANOSIDE
  Henryk Myszka, Daria Plaskiewicz, Agata Walczewska
   
 • PÓŁEMPIRYCZNE BADANIA KONFORMACYJNE 2-AMINO-2-DEOKSY-β-D-GLUKOPIRANOZYDU DIOSGENYLU I JEGO WYBRANYCH N-POCHODNYCH
  Andrzej Nowacki, Dorota Dyk, Agata Walczewska, Henryk Myszka

 

Publikacje naukowe przygotowane w trakcie realizacji zadań projektu:

 • M. Norkowska, H. Myszka, M. Cyman, D. Grzywacz, D. Trzybiński, A. Sikorski, B. Liberek
  2,3,4,6-Tetra-O-acetyl-D-gluconic acid: crystal structure and application in the synthesis of N-(D-gluconyl) derivatives of D-glucosamine
  J. Carbohydr. Chem., 33 (2014) 33.
 • R. Ślusarz, M. Szulc, J. Madaj
  Molecular modeling of Gram-positive bacteria peptidoglycan layer, selected glycopeptide antibiotics and vancomycin derivatives modified with sugar moieties
  Carbohydr. Res., 389 (2014) 154-164.
 • D. Grzywacz, M. Dawgul, W. Kamysz, B. Liberek, H. Myszka
  Synteza i aktywność mikrobiologiczna N-acylowych pochodnych 2-amino-2-deoksy-β-D-glukopiranozydu diosgenylu.
  Na pograniczu chemii i biologii, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań, ISBN 978-83-232-2683-3
  Tom XXXI (2013) str. 83-91.
 • A. Nowacki, H. Myszka, B. Liberek
  Conformational studies of diosgenyl 2-amino-2-deoxy-β-D-glucopyranosides at the PM3 and DFT levels of theory
  Carbohydr. Res., 377 (2013) 4-13.
 • D. Bednarczyk, A. Walczewska, D. Grzywacz, A. Sikorski, B. Liberek, H. Myszka
  Differently N-protected 3,4,6-tri-O-acetyl-2-amino-2-deoxy-D-glucopyranosyl chlorides and their application in the synthesis of diosgenyl 2-amino-2-deoxy-β-D-glucopyranoside.
  Carbohydr. Res., 367 (2013) 10-17.
 • O. Cirioni, H. Myszka, M. Dawgul, R. Ghiselli, F. Orlando, C. Silvestri, L. Brescini, W. Kamysz, M. Guerrieri, A. Giacometti
  In vitro activity and in vivo efficacy of the saponin diosgenyl 2-amino-2-deoxy-β-D-glucopyranoside hydrochloride (HSM1) alone and in combination with daptomycin and vancomycin against Gram-positive cocci.
  J. Med. Microbiol., 60 (2011) 1337-1343.
 • R. Ślusarz, M.J. Ślusarz, J. Samaszko, J. Madaj
  Conformational changes of peptidoglycan fragments during their interactions with vancomycin.
  Cent. Eur. J. Chem., 9 (2011) 422-431

 

Prace magisterskie/licencjackie i przewody doktorskie dotyczące realizacji projektu:

 • Synteza nowych analogów wankomycyny o potencjalnych właściwościach bakteriobójczych
  Monika Szulc; praca doktorska w trakcie realizacji.
   
 • Synteza natywnego fragmentu ściany komórkowej bakterii Gram-dodatniej
  Aleksandra Jakimiec; praca magisterska obroniona w roku 2014.
   
 • Badania oddziaływań zmodyfikowanego fragmentu ściany komórkowej bakterii Gram-dodatniej z wankomycyną
  Katarzyna Reszczyńska; praca magisterska obroniona w roku 2014.
   
 • Synteza i określenie struktury azydkowej pochodnej kwasu muraminowego
  Justyna Osińska; praca magisterska obroniona w roku 2014.
   
 • Próby syntezy peptydowych pochodnych wankomycyny
  Justyna Bednarko; praca magisterska obroniona w roku 2014.
   
 • Reakcje grupy aminowej wankomycyny z wybranymi aldehydami
  Marcin Walendzewicz; praca magisterska obroniona w roku 2013.
   
 • Reakcje grupy karboksylowej wankomycyny z wybranymi pochodnymi cukrów
  Michalina Żurawska; praca magisterska obroniona w roku 2013.
   
 • Reakcja alkilowania redukcyjnego wankomycyny z wybranymi aromatycznymi nitroaledehydami 
  Natalia Saath; praca magisterska obroniona w roku 2013.
   
 • Synteza i właściwości O3-(2-amino-2-deoxy-N-glicylo-β-D-glukopiranozylo)diosgeniny
  Paulina Mamińska; praca magisterska obroniona w roku 2012.
   
 • Synteza i właściwości pochodnych O3-(2-amino-2-deoksy-β-D-glukopiranozylo)diosgeniny z ugrupowaniem mocznikowym
  Julita Siwek; praca magisterska obroniona w roku 2012.
   
 • Wybrane N-aminokwasowe pochodne O3-(2-amino-2-deoxy-β-D-glukopiranozylo)diosgeniny
  Marta Pieszko; praca magisterska obroniona w roku 2012.
   
 • Reakcje wybranych amin aromatycznych z wankomycyną 
  Rafał Śledzianowski; praca magisterska obroniona w roku 2012.
   
 • N-acylowe pochodne 2-amino-2-deoksy-D-glukozy oraz 2-amino-2-deoksy-β-D-glukopiranozydu diosgenylu
  Monika Norkowska; praca magisterska obroniona w roku 2012.
   
 • Chemiczna synteza fragmentu mureiny
  Agnieszka Nowak; praca magisterska obroniona w roku 2011.
   
 • Synteza i właściwości wybranych O3-(2-alkilamino-2-deoxy-β-D-glukopiranozylo)diosgenin
  Martyna Bielska; praca magisterska obroniona w roku 2011.
   
 • Synteza i właściwości wybranych N-alkilowych pochodnych O3-(2-amino-2-deoksy-β-D-glukopiranozylo)diosgeniny
  Żaneta Gawryś; praca magisterska obroniona w roku 2011.

Projekt POIG.01.01.02-14-102/09

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: piątek, 28. luty 2014 - 11:28; osoba wprowadzająca: Rafał Ślusarz Ostatnia zmiana: piątek, 31. Październik 2014 - 23:21; osoba wprowadzająca: Rafał Ślusarz