Publikacje

Publikacje

 1. Baranowska Karolina, Mońka Michał, Kowalczyk Agnieszka, Kaczyński Zbigniew, Bojarski Piotr, Józefowicz Marek: Spectroscopic studies on the supramolecular interactions of methyl benzoate derivatives with p-sulfocalix[6]arene macrocycles, Spectrochimica Acta Part A: Molecular and Biomolecular Spectroscopy, Elsevier BV, vol. 303, 2023, Numer artykułu: 123131, s. 1-14, DOI:10.1016/j.saa.2023.123131, 140 punktów, IF(4,831)
 2. Choma Adam, Kaczyński Zbigniew, Komaniecka Iwona, Swatek Anita, Kasperkiewicz Katarzyna, Pawlik Małgorzata, Piotrowska-Seget Zofia: Structure of the lipopolysaccharide O-antigen of endophytic Pseudomonas sp. strain L1, Carbohydrate Research, Elsevier, vol. 525, 2023, Numer artykułu: 108779, s. 1-6, DOI:10.1016/j.carres.2023.108779, 100 punktów, IF(3,1)
 3. Kowalczyk Agnieszka, Babińska-Wensierska Weronika, Łojkowska Ewa, Kaczyński Zbigniew: The structure of O-polysaccharide isolated from the type strain of Pectobacterium versatile CFBP6051T containing an erwiniose - higher branched monosaccharide, Carbohydrate Research, Elsevier, vol. 524, 2023, Numer artykułu: 108743, s. 1-6, DOI:10.1016/j.carres.2023.108743, 100 punktów, IF(3,1)
 4. Kowalczyk Bożena, Petzold Markus, Kaczyński Zbigniew, Szuster-Ciesielska Agnieszka, Luchowski Rafał, Gruszecki Wiesław, Fuchs Beate, Galuska Chrisitna E., Choma Adam, Tarasiuk Jacek: Lipopolysaccharide of Legionella pneumophila serogroup 1 facilitates interaction with host cells, International Journal of Molecular Sciences, MDPI, vol. 24, nr 19, 2023, Numer artykułu: 14602, s. 1-23, DOI:10.3390/ijms241914602, 140 punktów, IF(6,208)
 5. Krzyżanowska Dorota, Jabłońska Magdalena, Kaczyński Zbigniew, Czerwicka-Pach Małgorzata, Macur Katarzyna, Jafra Sylwia: Host-adaptive traits in the plant-colonizing Pseudomonas donghuensis P482 revealed by transcriptomic responses to exudates of tomato and maize, Scientific Reports, Nature Publishing Group, vol. 13, 2023, Numer artykułu: 9445, s. 1-17, DOI:10.1038/s41598-023-36494-6, 140 punktów, IF(4,6)
 6. Nowacka-Jechalke Natalia, Kanak Sebastian, Moczulski Marcin, Martyna Aleksandra, Kubiński Konrad, Masłyk Maciej, Szpakowska Nikola, Kaczyński Zbigniew, Nowak Renata, Olech Marta: Crude polysaccharides from wild-growing Armillaria mellea - chemical composition and antidiabetic, anti-inflammatory, antioxidant, and antiproliferative potential, Applied Sciences-Basel, MDPI, vol. 13, nr 6, 2023, Numer artykułu: 3853, s. 1-13, DOI:10.3390/app13063853, 100 punktów, IF(2,7)
 7. Olech Marta, Cybulska Justyna, Nowacka-Jechalke Natalia, Szpakowska Nikola, Masłyk Maciej, Kubiński Konrad, Martyna Aleksandra, Zdunek Artur, Kaczyński Zbigniew: Novel polysaccharide and polysaccharide-peptide conjugate from Rosa rugosa Thunb. pseudofruit - structural characterisation and nutraceutical potential, Food Chemistry, vol. 409, 2023, Numer artykułu: 135264, s. 1-11, DOI:10.1016/j.foodchem.2022.135264, 200 punktów, IF(8,8)
 8. Swatek Anita, Kaczyński Zbigniew, Kasperkiewicz Katarzyna, Pawlik Małgorzata, Komaniecka Iwona, Choma Adam: Structure of the lipopolysaccharide O-antigen of Serratia spp. strains 10.1WK and 1XS plant endophytes isolated from O. biennis and L. corniculatus , Carbohydrate Research, Elsevier, vol. 524, 2023, Numer artykułu: 108760, s. 1-6, DOI:10.1016/j.carres.2023.108760, 100 punktów, IF(3,1)
 9. Szulta Sylwia, Kowalczyk Agnieszka, Czerwicka-Pach Małgorzata, Motyka-Pomagruk Agata, Śledź Wojciech, Kaczyńska Natalia, Łojkowska Ewa, Kaczyński Zbigniew: The chemical structure of the O-polysaccharide isolated from the lipopolysaccharide of Pectobacterium brasiliense IFB5527, a phytopathogenic bacterium of high economic importance  , Carbohydrate Research, Elsevier, vol. 527, 2023, Numer artykułu: 108806, s. 1-5, DOI:10.1016/j.carres.2023.108806, 100 punktów, IF(3,1)
 10. De Castro Cristina, Di Lorenzo Flaviana, Kaczyński Zbigniew: Editorial: The 9th Biennial Meeting on Microbial Carbohydrates (BMMC), Carbohydrate Polymers, vol. 321, 2023, Numer artykułu: 121242, s. 1-2, DOI:10.1016/j.carbpol.2023.121242
 11. Bylińska Irena, Dzierżyńska Maria, Giżyńska Małgorzata, Guzow Katarzyna, Jankowska Elżbieta, Jurczak Przemysław, Kaczyński Zbigniew, Karska Natalia, Kowalczyk Agnieszka, Kuncewicz Katarzyna: Aminokwasy, glikany, peptydy i białka w ścieżkach diagnostycznych i terapeutycznych chorób cywilizacyjnych XXI wieku – projektowanie i charakterystyka fizykochemiczna oraz strukturalna, Wiadomości Chemiczne, vol. 76, nr 5-6, 2022, s. 373-431, DOI:10.53584/wiadchem.2022.5.8, łączna liczba autorów: 18, 20 punktów
 12. Kowalczyk Agnieszka, Szpakowska Nikola, Babińska Weronika, Motyka-Pomagruk Agata, Śledź Wojciech, Łojkowska Ewa, Kaczyński Zbigniew: The structure of an abequose - containing O-polysaccharide isolated from Pectobacterium aquaticum IFB5637, Carbohydrate Research, Elsevier, vol. 522, 2022, Numer artykułu: 108696, s. 1-5, DOI:10.1016/j.carres.2022.108696, 100 punktów, IF(3,1)
 13. Ossowska Karolina, Motyka-Pomagruk Agata, Kaczyńska Natalia, Kowalczyk Agnieszka, Śledź Wojciech, Łojkowska Ewa, Kaczyński Zbigniew: Heterogenicity within the LPS structure in relation to the chosen genomic and physiological features of the plant pathogen Pectobacterium parmentieri, International Journal of Molecular Sciences, MDPI, vol. 23, nr 4, 2022, Numer artykułu: 2077, s. 1-14, DOI:10.3390/ijms23042077, 140 punktów, IF(6,208)
 14. Babińska Weronika, Motyka-Pomagruk Agata, Śledź Wojciech, Kowalczyk Agnieszka, Kaczyński Zbigniew, Łojkowska Ewa: The first Polish isolate of a novel species Pectobacterium aquaticum originates from a Pomeranian Lake, International Journal of Environmental Research and Public Health, vol. 18, nr 9, 2021, Numer artykułu: 5041, s. 1-15, DOI:10.3390/ijerph18095041, 140 punktów, IF(4,614)
 15. Krychowiak-Maśnicka Marta, Krauze-Baranowska Mirosława, Godlewska  Sylwia , Kaczyński Zbigniew, Bielicka-Giełdoń Aleksandra, Grzegorczyk Natalia, Narajczyk Magdalena, Frackowiak Joanna E., Królicka Aleksandra: Potential of silver nanoparticles in overcoming the intrinsic resistance of Pseudomonas aeruginosa to secondary metabolites from carnivorous plants, International Journal of Molecular Sciences, vol. 22, nr 9, 2021, Numer artykułu: 4849, s. 1-14, DOI:10.3390/ijms22094849, 140 punktów, IF(6,208)
 16. Nowacka-Jechalke Natalia, Nowak Renata, Lemieszek Marta, Rzeski Wojciech, Gawlik-Dziki Urszula, Szpakowska Nikola, Kaczyński Zbigniew: Promising potential of crude polysaccharides from Sparassis crispa against colon cancer: an in vitro study, Nutrients, vol. 13, nr 1, 2021, Numer artykułu: 161, s. 1-17, DOI:10.3390/nu13010161, 140 punktów, IF(6,706)
 17. Baranowska Karolina, Mońka Michał, Kowalczyk Agnieszka, Szpakowska Nikola, Kaczyński Zbigniew, Bojarski Piotr, Józefowicz Marek: Spectroscopic studies of the excited-state intramolecular proton and electron transfer processes of methyl benzoate derivatives in cucurbit[7]uril nanocage, Journal of Molecular Liquids, Elsevier BV, vol. 318, 2020, Numer artykułu: 113921, s. 1-12, DOI:10.1016/j.molliq.2020.113921, 100 punktów, IF(6,165)
 18. Choma Adam, Zamłyńska Katarzyna, Mazur Andrzej, Pastuszka Anna, Kaczyński Zbigniew, Komaniecka Iwona: Lipid A from Oligotropha carboxidovorans lipopolysaccharide that contains two galacturonic acid residues in the backbone and malic acid a tertiary acyl substituent, International Journal of Molecular Sciences, vol. 21, nr 21, 2020, Numer artykułu: 7991, s. 1-15, DOI:10.3390/ijms21217991, 140 punktów, IF(5,924)
 19. Kowalczyk Agnieszka, Szpakowska Nikola, Śledź Wojciech, Motyka-Pomagruk Agata, Ossowska Karolina, Łojkowska Ewa, Kaczyński Zbigniew: The structure of the O-polysaccharide isolated from pectinolytic gram-negative bacterium Dickeya aquatica IFB0154 is different from the O-polysaccharides of other Dickeya species, Carbohydrate Research, vol. 497, 2020, Numer artykułu: 108135, s. 1-4, DOI:10.1016/j.carres.2020.108135, 100 punktów, IF(2,104)
 20. Mika Adriana, Pakiet Alicja, Czumaj Aleksandra, Kaczyński Zbigniew, Liakh Ivan, Kobiela Jarek, Perdyan Adrian, Adrych Krystian, Makarewicz Wojciech, Śledziński Tomasz: Decreased triacylglycerol content and elevated contents of cell membrane lipids in colorectal cancer tissue: a lipidomic study, Journal of Clinical Medicine, vol. 9, nr 4, 2020, Numer artykułu: 1095, s. 1-14, DOI:10.3390/jcm9041095, 140 punktów, IF(4,242)
 21. Szpakowska Nikola, Kowalczyk Agnieszka, Jafra Sylwia, Kaczyński Zbigniew: The chemical structure of polysaccharides isolated from the Ochrobactrum rhizosphaerae PR17T, Carbohydrate Research, vol. 497, 2020, Numer artykułu: 108136, s. 1-4, DOI:10.1016/j.carres.2020.108136, 100 punktów, IF(2,104)
 22. Fiołka Marta J., Czaplewska Paulina, Macur Katarzyna, Buchwald Tomasz, Kutkowska Jolanta, Paduch Roman, Kaczyński Zbigniew, Wydrych Jerzy, Urbanik-Sypniewska Teresa: Anti-Candida albicans effect of the protein-carbohydrate fraction obtained from the coelomic fluid of earthworm Dendrobaena veneta, Plos One, vol. 14, nr 3, 2019, Numer artykułu: e0212869, s. 1-30, DOI:10.1371/journal.pone.0212869, 100 punktów, IF(2,74)
 23. Krzyżanowska Dorota, Maciąg Tomasz, Ossowicki Adam, Rajewska Magdalena, Kaczyński Zbigniew, Czerwicka Małgorzata, Rąbalski Łukasz, Czaplewska Paulina, Jafra Sylwia: Ochrobactrum quorumnocens sp. nov., a quorum quenching bacterium from the potato rhizosphere, and comparative genome analysis with related type strains, PLoS ONE, vol. 14, nr 1, 2019, Numer artykułu: e0210874, s. 1-22, DOI:10.1371/journal.pone.0210874, 100 punktów, IF(2,74)
 24. Lewtak Kinga, Fiołka Marta J., Czaplewska Paulina, Macur Katarzyna, Kaczyński Zbigniew, Buchwald Tomasz, Szczuka Ewa, Rzymowska Jolanta: Sida hermaphrodita seeds as the source of anti - Candida albicans activity, Scientific Reports, Nature Publishing Group, vol. 9, 2019, Numer artykułu: 12233, s. 1-17, DOI:10.1038/s41598-019-48712-1, 140 punktów, IF(3,998)
 25. Krzyżanowska Dorota, Maciąg Tomasz, Ossowicki Adam, Rajewska Magdalena, Kaczyński Zbigniew, Czerwicka Małgorzata, Rąbalski Łukasz, Czaplewska Paulina, Jafra Sylwia: Correction: Ochrobactrum quorumnocens sp. Nov., a quorum quenching bacterium from the potato rhizosphere, and comparative genome analysis with related type strains (PLoS One (2019) 14:1 (e0210874) DOI: 10.1371/journal.pone.0210874), PLoS ONE, vol. 14, nr 3, 2019, Numer artykułu: e0213871, s. 1-1, DOI:10.1371/journal.pone.0213871
 26. Nowacka-Jechalke Natalia, Nowak Renata, Juda Marek, Malm Anna, Lemieszek Marta, Rzeski Wojciech, Kaczyński Zbigniew: Corrigendum to “New biological activity of the polysaccharide fraction from Cantharellus cibarius and its structural characterization” [Food Chem. 268 (2018) 355–361] (Food Chemistry (2018) 268 (355–361), (S0308814618310793) (10.1016/j.foodchem.2018.06.106)), Food Chemistry, vol. 275, 2019, s. 637, DOI:10.1016/j.foodchem.2018.09.147
 27. Nowacka-Jechalke Natalia, Nowak Renata, Juda Marek, Malm Anna, Lemieszek Marta, Rzeski Wojciech, Kaczyński Zbigniew: New biological activity of the polysaccharide fraction from Cantharellus cibarius and its structural characterization, Food Chemistry, vol. 268, 2018, s. 355-361, DOI:10.1016/j.foodchem.2018.06.106, 40 punktów, IF(5,399)
 28. Mika Adriana, Kaczyński Zbigniew, Stepnowski Piotr, Kaczor Maciej, Proczko-Stepaniak Monika, Kaska Łukasz, Sledzinski Tomasz: Potential application of 1H NMR for routine serum lipidome analysis -evaluation of effects of bariatric surgery, Scientific Reports, Nature Publishing Group, vol. 7, 2017, Numer artykułu: 15530 , s. 1-9, DOI:10.1038/s41598-017-15346-0, 40 punktów, IF(4,122)
 29. Mioduszewska Katarzyna, Dołżonek Joanna, Wyrzykowski Dariusz, Kubik Łukasz, Wiczling Paweł, Sikorska Celina, Toński Michał, Kaczyński Zbigniew, Stepnowski Piotr, Białk-Bielińska Anna: Overview of experimental and computational methods for the determination of the pKa values of 5-fluorouracil, cyclophosphamide, ifosfamide, imatinib and methotrexate, Trac-Trends in Analytical Chemistry, vol. 97, 2017, s. 283-296, DOI:10.1016/j.trac.2017.09.009, 50 punktów, IF(7,034)
 30. Ossowska Karolina, Czerwicka Małgorzata, Śledź Wojciech, Żołędowska Sabina, Motyka Agata, Golanowska Małgorzata, Condemine Guy, Łojkowska Ewa, Kaczyński Zbigniew: The uniform structure of O-polysaccharides isolated from Dickeya solani strains of different origin, Carbohydrate Research, vol. 445, 2017, s. 40-43, DOI:10.1016/j.carres.2017.04.001, 25 punktów, IF(2,074)
 31. Ossowska Karolina, Czerwicka Małgorzata, Śledź Wojciech, Żołędowska Sabina, Motyka Agata, Szulta Sylwia, Łojkowska Ewa, Kaczyński Zbigniew: The structure of O-polysaccharides isolated from plant pathogenic bacteria Pectobacterium wasabiae IFB5408 and IFB5427, Carbohydrate Research, vol. 426, 2016, s. 46-49, DOI:10.1016/j.carres.2016.03.017, 25 punktów, IF(2,096)
 32. Szulta Sylwia, Czerwicka Małgorzata, Forsythe Stephen J., Ossowska Karolina, Dziadziuszko Halina, Kaczyński Zbigniew: Structural characterization of the O-polysaccharide isolated from Franconibacter helveticus LMG23732T, Carbohydrate Research, vol. 431, 2016, s. 39-41, DOI:10.1016/j.carres.2016.05.005, 25 punktów, IF(2,096)
 33. Krylov Vadim B., Gerbst Alexey G., Argunov Dmitry A., Dmitrenok Andrey S., Shashkov Alexander S., Kaczyński Zbigniew, Huebner Johannes, Holst Otto, Nifantiev Nikolay E.: Definitive structural assessment of enterococcal diheteroglycan, Chemistry-A European Journal, vol. 21, nr 4, 2015, s. 1749-1754, DOI:10.1002/chem.201405857, 40 punktów, IF(5,771)
 34. Marszewska Kinga, Czerwicka Małgorzata, Forsythe Stephen J., Ossowska Karolina, Dziadziuszko Halina, Kaczyński Zbigniew: Structural studies of O-polysaccharide isolated from Cronobacter sakazakii Sequence Type 12 from a case of neonatal necrotizing enterocolitis, Carbohydrate Research, vol. 407, 2015, s. 55-58, DOI:10.1016/j.carres.2015.01.020, 25 punktów, IF(1,817)
Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: piątek, 13. Październik 2023 - 13:00; osoba wprowadzająca: Zbigniew Kaczyński Ostatnia zmiana: piątek, 13. Październik 2023 - 13:00; osoba wprowadzająca: Zbigniew Kaczyński