Pracownia Toksykologii i Ochrony Radiologicznej | Wydział Chemii

Pracownia Toksykologii i Ochrony Radiologicznej

Kierownik Pracowni

Profesorowie nadzwyczajni UG

Asystenci