PROGRAM KEEKS 2021

sc_logo_n

Dofinansowano z programu „Społeczna odpowiedzialność nauki” Ministra Edukacji i Nauki

Link do Kongresu Ekonomicznych i Ekologicznych Kół Studenckich KEEKS 2021

Kliknij tutaj, aby dołączyć do spotkania

Dołącz na swoim komputerze lub w aplikacji mobilnej

 

KONGRES EKONOMICZNYCH I EKOLOGICZNYCH KÓŁ NAUKOWYCH „KEEKS 2021”

26 marca 2021 r., godz. 9.00-16.00

 

8.45 - 9.00   Rejestracja uczestników

9.00             Uroczyste otwarcie konferencji

                    dr hab. Monika Bąk, prof. UG, Dziekan Wydziału Ekonomicznego

 

Sesja 1. Prezentacja Kół Naukowych Wydziału Ekonomicznego oraz Wydziału Chemii: „Bogactwo doświadczeń w różnorodności zainteresowań”

Moderatorzy: Jakub Nieścior (WE) i Natalia Matyka (WCh)

 

9.15 - 9.25       Koło Naukowe Przedsiębiorczości START-UP

9.25 - 9.35       Naukowe Koło Chemików

9.35 - 9.45       Koło Naukowe Finansów Międzynarodowych

9.45 - 9.55       Koło Naukowe Ochrony Środowiska

9.55 - 10.05     Koło Naukowe Polityki Gospodarczej

10.05 - 10.15  Koło Naukowe Biznesu Chemicznego

10.15 - 10.25   Koło Naukowe Transportu i Marketingu

 

10.25-10.30 - Podsumowanie sesji 1

 

Sesja 2. Ogłoszenie wyników konkursu dla szkół „I Ty możesz zostać wykładowcą”.

Moderator: dr Magdalena Markiewicz, Prodziekan Wydziału Ekonomicznego UG

 

 

Przedstawienie nagrodzonych prezentacji w kategorii ekonomicznej.

Prezentacje „W co zainwestował(a)bym 1 mln dolarów?” :

 

10.45 – 11.00     Ksenyia Korshun; SP Nr 55 w Gdańsku

11.00 – 11.15     Joanna Czapp; ZSZiO w Kartuzach

 

Sesja 3. Prezentacje naukowe. „Chemia i ekonomia w kontekście idei zrównoważonego rozwoju i współdziałania”                     

Moderatorzy sesji: Jakub Nieścior (WE) i Daria Łada (WCh)

Czas prezentacji: 10 minut, czas na pytania: 5 minut.

 

11.30 – 11.45 - Prawo jednej ceny na rynku kasowym i terminowym na przykładzie indeksu giełdowego WIG20 oraz kontraktu na niego – Kamila Ulmann

11.45 – 12.00 - ESG ETF jako instrument inwestowania odpowiedzialnego społecznie – Mateusz Wutkie, Karolina Bożek

12.00 – 12.15 - Olejki eteryczne w biznesie – Marek Chajduk

12.15 - 12.30 - Społeczny nacisk i zapotrzebowanie na zieloną energetykę – Marek Ziemian

12.30 – 12.45 - Zrównoważony rozwój w krajach wschodnio- i zachodniosłowiańskich – podejście statystyczne – Kamil Ulmann

12.45 - 13.00 - Projekt NKCh UG KLIMATYCZNI: Powierzchnie samoczyszczące otrzymywane w oparciu o metody Zielonej Chemii – Agnieszka Manikowska, Emilia Mykowska

 

13.00 – 13.15 – Podsumowanie sesji 3 i dyskusja

 

Sesja 4. Prezentacje naukowe.

„Społeczna odpowiedzialność nauki i biznesu – refleksje studentów”

 

Moderatorzy sesji: Jakub Nieścior (WE) i Daria Łada (WCh)

Czas prezentacji: 10 minut, czas na pytania: 5 minut.

 

13.30 - 13.45 - Polityka gospodarcza rządu Rumunii a wzrost gospodarczy w XXI w. – Filip Roszkowski

13.45 - 14.00 - Relacja globalnego ocieplania i wzrostu gospodarczego – Mateusz Dadej, Dawid Krenke

14.00 - 14.15 - Właściwości antyoksydacyjne dipikolinianiowych związków kompleksowych oksowanadu(IV) z 1,10-fenantroliną i 2,2’-bipirydylem – Natalia Matyka

14.15 – 14.30 - Preferencje transportowe studentów a ich świadomość  ekologiczna–zrównoważony transport jako kluczowy czynnik ochrony środowiska – Julia Karpińska, Anita Jurkiewicz

14.30 - 14.45 - Odpowiedzialność społeczna przedsiębiorstw w kontekście rynku pracy – M. Wiktoria Paprocka

14.45 – 15.00 - Chemiczne zanieczyszczenia żywności - Simona Kołek, Adela Zaręba, Szymon Swiątek Brzeziński, Zuzia Zarzeczna

15.00 – 15.15 - Podsumowanie sesji 4 i dyskusja

15.15 – 15.45 - Narada jury kongresowego i wybór najlepszych prezentacji z zakresu chemii oraz z zakresu ekonomii

15.45 – 16.00 - Podsumowanie konferencji oraz informacja o nagrodzonych prezentacjach naukowych studentów

                         dr hab. Beata Grobelna, prof. UG, Dziekan Wydziału Chemii

 

Celem Kongresu jest rozwój naukowy studentów działających w kołach naukowych UG oraz wymiana poglądów w zakresie badań powiązanych z koncepcją zrównoważonego rozwoju
i społecznej odpowiedzialności nauki i gospodarki.

Link do Kongresu Ekonomicznych i Ekologicznych Kół Studenckich KEEKS 2021

Kliknij tutaj, aby dołączyć do spotkania

Dołącz na swoim komputerze lub w aplikacji mobilnej

sc_logo_dwa_n

UG_logo    Logo WCh    Logo WE

biznes_logo   OS_logo

logo_nkch   RSS

startup   KNPG   RSSWE

fm   TIM

 

Projekt „Science Clubs w Uniwersytecie Gdańskim – znane i nieznane oblicza nauki” prowadzony jest przez Wydział Chemii UG i Wydział Ekonomiczny UG.

 

Więcej informacji o wydarzeniach w ramach projektu:

 

https://chemia.ug.edu.pl/wspolpraca/popularyzacja_nauki/science_clubs_w_ug

https://ekonom.ug.edu.pl/web/biznes/index.html?lang=pl&ao=science_clubs_-_znane_i_nieznane_oblicza_nauki

 

 

 

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: środa, 3. Marzec 2021 - 11:13; osoba wprowadzająca: Andrzej Nowacki Ostatnia zmiana: czwartek, 25. Marzec 2021 - 18:59; osoba wprowadzająca: Andrzej Nowacki