fbpx Sesja Sprawozdawcza Doktorantów | Wydział Chemii

Jesteś tutaj

Sesja Sprawozdawcza Doktorantów

Sesja Sprawozdawcza Doktorantów za rok akademicki 2018/2019

TERMIN SESJI: 16.09.2019r.

MIEJSCE SESJI: Wydział Chemiczny Politechniki Gdańskiej

TERMIN PRZESYŁANIA I SKŁADANIA ABSTRAKTÓW: 12.07.2019r.

ADRES PRZESŁANIA ABSTRAKTÓW: katarzyna.cymbala@ug.edu.pl

MIEJSCE SKŁADANIA ABSTRAKTÓW: Dziekanat Wydziału Chemii pok.F1

WZÓR ABSTRAKTU: tutaj

INSTRUKCJA PRZYGOTOWANIA ABSTRAKTU: tutaj

HARMONOGRAM WYSTĄPIEŃ: tutaj

KSIĄŻKA ABSTRAKTÓW: tutaj


 

  • Każdy doktorant jest zobowiązany do uczestniczenia w Sesji Sprawozdawczej!

  • Doktoranci będący na IV roku zobowiązani są do zaprezentowania wyników swoich badań w formie wystąpienia ustnego. Wymóg ten dotyczy również osób będących na przedłużeniach, które nie miały jeszcze prezentacji ustnej.

  • Doktoranci III roku planujący obronę rozprawy doktorskiej przed wrześniem 2019 (sesja sprawozdawcza doktorantów 2018/2019) zobowiązani są do zaprezentowania wyników swoich badań w formie wystąpienia ustnego w obecnej sesji sprawozdawczej.

  • Obecność promotora doktoranta prezentującego wyniki badań jest obowiązkowa.

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Andrzej Nowacki
Treść wprowadzona przez: Alan Puckowski
Ostatnia modyfikacja: 
piątek, 13 września 2019 roku, 20:51