CHEMFIZ

Międzywydziałowe interdyscyplinarne studia doktoranckie Chemia z Fizyką realizowane w Uniwersytecie Gdańskim (CHEMFIZ)


logo 1 logo 2

„Międzywydziałowe interdyscyplinarne studia doktoranckie Chemia z Fizyką realizowane

w Uniwersytecie Gdańskim” (AKRONIM: CHEMFIZ)

Nr projektu: WND-POWR.03.02.00-00-I059/16


 

Międzywydziałowe interdyscyplinarne studia doktoranckie Chemia z Fizyką (CHEMFIZ) prowadzone są wspólnie przez Wydział Chemii i Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki w ramach projektu, który  jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego - Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (WND-POWR.03.02.00-00-I059/16).

Głównym celem projektu jest zwiększenie jakości i efektywności kształcenia na studiach doktoranckich poprzez utworzenie i realizację nowego interdyscyplinarnego programu doktoranckiego o zasięgu krajowym o profilu akademickim chemiczno-fizycznym.

 

Okres trwania projektu: 01.03.2018 – 31.12.2022

Budżet projektu wynosi 1 996 140 zł.

 

W ramach realizacji tych działań dla wszystkich zrekrutowanych doktorantów przewidziano m.in.

- naukowe stypendia zadaniowe umożliwiające realizację zdefiniowanych zadań badawczych na najwyższym poziomie (39 miesięcy po 1900 zł),

- obowiązkowe 3-miesięczne staże w ramach realizowanego zadania badawczego (regulamin, formularz),

- udział w międzynarodowej konferencji tematycznej (regulamin, formularz),

- wykłady z profesorami wizytującymi,

- udział w krajowej szkole letniej,

- udział w zajęciach prowadzonych przez przedstawicieli przemysłu.

 

Doktoranci realizujący program CHEMFIZ będą zobowiązani do uzyskania stopnie naukowego doktora w okresie 4 lat, czyli do 30 września 2022.

 

Biuro Projektu:

Wydział Chemii Uniwersytetu Gdańskiego

ul. Wita Stwosza 63, pokój F124

80-952 Gdańsk

magda.kozak@ug.edu.pl

zbigniew.kaczynski@ug.edu.pl

 

 

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: poniedziałek, 16. Lipiec 2018 - 12:14; osoba wprowadzająca: Andrzej Nowacki Ostatnia zmiana: wtorek, 26. Wrzesień 2023 - 21:19; osoba wprowadzająca: Andrzej Nowacki