Inauguracja roku akademickiego 2022/2023

Dziekan i Społeczność Akademicka Wydziału Chemii Uniwersytetu Gdańskiego
mają zaszczyt zaprosić na
Wydziałową Uroczystość Inauguracji Roku Akademickiego 2022/2023

Uroczystość odbędzie się 7 października 2022 roku o godzinie 10.00
w Auli Wydziału Chemii Uniwersytetu Gdańskiego (D101, I piętro) przy ul. Wita Stwosza 63

 

 

 

Program Inauguracji:

    · Hymn Polski
     · Wystąpienie inauguracyjne Dziekan Wydziału Chemii  dr hab. Beaty Grobelnej, prof. UG
     · Wystąpienie JM Rektora prof. dr. hab. Piotra Stepnowskiego, czł. koresp. PAN
     · Immatrykulacja studentów
     · Uroczyste promocje doktorskie i habilitacyjne
     · Wręczenie nagród i wyróżnień
     · Wystąpienie przedstawiciela Rady Samorządu Studentów Wydziału Chemii
     · Wykład inauguracyjny prof. dr. hab. Michała Ksawerego Cyrańskiego pt. "Z archiwum X…-Ray"
     · Gaudeamus Igitur
     · Zakończenie uroczystości

 

Prof. dr hab. Michał Ksawery Cyrański jest krystalografem. Jego główne zainteresowania naukowe związane są z chemią strukturalną małych związków organicznych, układów z cykliczną delokalizacja π-elektronową, węglowodorami aromatycznymi, chemią supramolekularną kwasów boronowych, krystalochemią, inżynierią krystaliczną, efektem podstawnikowym, modelowaniem molekularnym, obliczeniami kwantowo-mechanicznymi, strukturalnymi i energetycznymi aspektami charakteru aromatycznego układów π-elektronowych i definicją aromatyczności. Jest zatrudniony w Uniwersytecie Warszawskim na Wydziale Chemii. Od 2012 r. kieruje Wydziałowym Laboratorium Zaawansowanej Inżynierii Kryształów im. J. Czochralskiego, gdzie prowadzone są badania strukturalne i fizykochemiczne hydratów oraz klatratów niskocząsteczkowych związków organicznych – układów zbliżonych do naturalnie występujących klatratów metanu. Od 2014 r. pełni funkcję kierownika studiów doktoranckich na Wydziale Chemii UW, zaś od 2021r. jest również dyrektorem Szkoły Doktorskiej Nauk Ścisłych
i Przyrodniczych na Uniwersytecie Warszawskim.

 

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: czwartek, 15. Wrzesień 2022 - 19:56; osoba wprowadzająca: Andrzej Nowacki Ostatnia zmiana: czwartek, 15. Wrzesień 2022 - 19:57; osoba wprowadzająca: Andrzej Nowacki