fbpx wydarzenia | Wydział Chemii

Jesteś tutaj

wydarzenia

wydarzenia

Na prestiżowej liście 2% najlepszych naukowców na świecie, przygotowanej przez Uniwersytet Stanforda, znalazło się 14 nazwisk uczonych z Uniwersytetu Gdańskiego, w tym czterech naukowców z Wydziału Chemii : prof. Jerzy Falandysz, prof. Bogdan Skwarzec, prof. Piotr Stepnowski, prof. Adriana Zaleska-Medynska.

Więcej informacji na stronie UG

 

Uniwersytet Gdański podpisał dwie umowy licencyjne z firmą NANOSCI Sp. z o.o. - podmiotem powstałym w celu komercjalizacji wynalazków, których twórcami jest zespół naukowy pod kierownictwem prof. dr hab. inż. Adriany Zaleskiej-Medynskiej. NANOSCI wykorzysta licencję do opracowania urządzeń pracujących w układach klimatyzacji, oczyszczających powietrze z patogenów w tym SARS-CoV-2. Misją firmy jest uczynienie środków transportu i miejsc pracy bezpiecznymi dla podróżnych i pracowników. 

Więcej informacji  

W związku z obecną sytuacją społeczną Prezydium Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich wystosowało apel do władz państwowych. Swoje stanowisko określiło w dokumencie załączonym poniżej (Załącznik nr 1).

 

Prezydium Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich zwróciło się również do wspólnoty akademickiej, szczególnie do Studentów i Doktorantów. Szczegóły w poniższym apelu (Załącznik nr 2).

Zapraszamy pracowników, doktorantów i studentów Wydziału Chemii na spotkanie z kandydatem na stanowisko Rektora Uniwersytetu Gdańskiego, Prof. Piotrem Stepnowskim w dniu 4 listopada 2020 roku o godzinie 11.00. Spotkanie odbędzie się w aplikacji Microsoft Teams pod linkiem:

 

Rusza 4 edycja autorskiego projektu edukacyjnego Rzecznicy Talentów organizowanego przez Fundację JWP przy wsparciu Partnerów i Patronów projektu!

Symboliczne tytuły doktora honoris causa Uniwersytetu Gdańskiego dla rektorów gdańskich uczelni w jubileuszowym roku 50-lecia UG – relacja z uroczystości

Z przyjemnością informujemy, że w dniu 17 września 2020r. Prezydium Polskiej Akademii Nauk, powołało Pani dr. hab. Magdę Caban na członka Zespołu Analityki Środowiskowej i Przemysłowej Komitetu Chemii Analitycznej PAN na kadencję 2020-2023. 
Z przyjemnością informujemy, że w dniu 17 września 2020r. Prezydium Polskiej Akademii Nauk, powołało Panią dr hab. Dagmarę Strumińską-Parulską, prof. UG na członka Podstawowych Problemów Technik Analitycznych Komitetu Chemii Analitycznej PAN na kadencję 2020-2023.
 
Więcej informacji na stronie:

Z przyjemnością informujemy, że w dniu 17 września 2020r. Prezydium Polskiej Akademii Nauk, powołało Pana prof. dr. hab. Tomasza Puzyna na członka Zespołu Chemometrii i Metrologii Chemicznej Komitetu Chemii Analitycznej PAN na kadencję 2020-2023. 

 Serdecznie gratulujemy!

Z głębokim żalem i smutkiem zawiadamiamy, że w dniu 1 sierpnia 2020 roku zmarł w Itace (stan Nowy Jork, USA) w wieku 98 lat profesor Harold A. Scheraga, doktor Honoris Causa Uniwersytetu Gdańskiego (2005 rok), światowej sławy biofizyk i jeden z pionierów zastosowania metod teoretycznych i obliczeniowych do badania molekuł.