Publikacja pracowników Wydziału Chemii w Nature Nanotechnology

W czasopiśnie Nature Nanotechnology (IF = 43,3) ukazała się w tym miesiącu praca, której współautorami są dr Alicja Mikołajczyk, dr inż. Karolina Jagiello oraz prof. dr hab. Tomasz Puzyn z Pracowni Chemoinformatyki Środowiska na Wydziale Chemii UG (https://doi.org/10.1038/s41565-022-01173-6). Artykuł powstał z inicjatywy naukowców z UG w ramach współpracy naukowej odbywającej się w ramach trzech projektów europejskich: NanoInforaTIX, NanoSolveIT i PATROLS.

Celem pracy była próba znalezienia odpowiedzi na pytanie: W jaki sposób właściwie opisać złożoną strukturę zaawansowanych nanomateriałów przy wykorzystaniu narzędzi chemo- i nanoinformatyki? Zaproponowana koncepcja umożliwia pełen opis struktury zaawansowanych nanomateriałów z uwzględnieniem jej labilności i jej zmiany w zależności od warunków środowiska.

„Choć to tylko praca przeglądowa, to jednak takie czasopisma jak Nature, wymagają – samego oprócz przeglądu literatury – zaproponowania nowych i ważnych naukowo koncepcji, które są odpowiedzią na aktualne wyzwania badawcze. Nasza praca stanowi ważny krok we współczesnej komputerowej nanotoksykologii. Umożliwi bowiem jeszcze lepsze zrozumienie wpływu budowy nanomateriałów na ich toksyczność, w tym toksyczność na poziomie molekularnym” – wyjaśnia prof. Puzyn.

Opublikowana praca jest już trzecią publikacją w Nature Nanotechnology tego zespołu naukowego poświęconą komputerowemu przewidywaniu toksyczności nanomateriałów. Gratulujemy i życzymy kolejnych!

Wydział Chemii w roku akademickim 2022/2023 uruchamia Digital chemistry – nową specjalność na kierunku Chemia (studia drugiego stopnia). Studenci będą uczyć się wykorzystywać metody komputerowe do przewidywania właściwości związków chemicznych i nowych materiałów.

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: czwartek, 1. Wrzesień 2022 - 15:26; osoba wprowadzająca: Andrzej Nowacki Ostatnia zmiana: czwartek, 1. Wrzesień 2022 - 15:26; osoba wprowadzająca: Andrzej Nowacki