Nauka

Publikowanie w otwartym dostępie & zarządzanie danymi badawczymi

Ostatnia modyfikacja: wtorek, 7 Maj, 2024 - 12:39

Serdecznie zapraszamy na spotkanie z przedstawicielami Sekcji Zarządzania Danymi Badawczymi i Otwartej Nauki BG UG, które odbędzie się 8 maja o godz. 13 w Sali D101.

 

Temat spotkania: "Strategie publikowania w otwartym dostępie, zarządzanie danymi badawczymi i zgodność z wymogami NCN".

 

Program spotkania.

  • Wymogi NCNu odnośnie publikacji i danych badawczych.

  • Droga zielona (repozytoryjna) jako alternatywa dla płatnego open access.

Dr Aleksandra Bielicka-Giełdoń współtwórcą międzywydziałowego patentu

Ostatnia modyfikacja: środa, 11 Październik, 2023 - 11:41

Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej wydał decyzję o przyznaniu patentu na wynalazek pt. Środek antybakteryjny o działaniu przeciwbakteryjnym wobec Pseudomonas aeruginosa oraz jego zastosowanie (numer zgłoszenia: P.437930). Twórcami wynalazku są: dr Marta Krychowiak-Maśnicka i dr hab. inż. Aleksandra Królicka z Międzyuczelnianego Wydziału Biotechnologii UG i GUMed oraz dr Aleksandra Bielicka-Giełdoń z Wydziału Chemii UG.

Europejski patent dla naukowców z Wydziału Chemii

Ostatnia modyfikacja: środa, 7 Wrzesień, 2022 - 21:55

European Patent Office (EPO) podjął decyzję o przyznaniu europejskiego patentu na wynalazek pt.: „Materiał z tytanu do oczyszczania powietrza ze związków organicznych, nieorganicznych, pyłów oraz mikroorganizmów”, bazujący na materiale z nanorurek TiO2. Twórcami wynalazku są prof. dr hab. inż. Adriana Zaleska-Medynska wraz z zespołem w składzie: dr inż. Beata Bajorowicz, dr inż. Anna Gołąbiewska, dr inż. Marek Kobylański, dr inż. Anna Malankowska, dr inż. Paweł Mazierski, dr inż. Joanna Nadolna oraz mgr Patrycja Parnicka.

Publikacja pracowników Wydziału Chemii w Nature Nanotechnology

Ostatnia modyfikacja: czwartek, 1 Wrzesień, 2022 - 15:26

W czasopiśnie Nature Nanotechnology (IF = 43,3) ukazała się w tym miesiącu praca, której współautorami są dr Alicja Mikołajczyk, dr inż. Karolina Jagiello oraz prof. dr hab. Tomasz Puzyn z Pracowni Chemoinformatyki Środowiska na Wydziale Chemii UG (https://doi.org/10.1038/s41565-022-01173-6). Artykuł powstał z inicjatywy naukowców z UG w ramach współpracy naukowej odbywającej się w ramach trzech projektów europejskich: NanoInforaTIX, NanoSolveIT i PATROLS.