Komisja Europejska sfinansuje projekt prof. hab. inż. Adriany Zaleskiej – Medynskiej w ramach programu Horyzont Europa

Zespół prof. dr hab. inż. Adriany Zaleskiej-Medynskiej otrzyma ok. 200 000 EUR w ramach konkursu Horyzont - RIA. Założenia projektu „Innovative Integrated Tools and Technologies to Protect and Treat Drinking Water from Disinfection Byproducts (DBPs)” obejmują opracowanie odpowiednich technik analitycznych do monitorowania DBP i modelowania ich rozprzestrzeniania się w systemach wody pitnej oraz ocenę wpływu rozprzestrzeniania się DBP na środowisko. Ponadto, w projekcie zostanie zbadana toksyczność DBP i ich wpływ na środowisko a także zostanie zaproponowana technologia usuwania DBP oraz alternatywnie technologia pozwalająca na uniknięcie ich formowania podczas procesów dezynfekcji wody. W projekt zaangażowanych będzie 18 partnerów a liderem projektu jest University of Coimbra. 

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: czwartek, Czerwiec 23, 2022 - 23:35; osoba wprowadzająca: Andrzej Nowacki Ostatnia zmiana: czwartek, Czerwiec 23, 2022 - 23:36; osoba wprowadzająca: Andrzej Nowacki