Rekrutacja na studia zagraniczne Erasmus+ w roku akademickim 2024/25

Rekrutacja na studia zagraniczne
w ramach programu ERASMUS+ w roku akademickim 2024/25

 

Postępowanie rekrutacyjne na wyjazdy na studia zagraniczne w ramach programu ERASMUS+ rozpoczyna się 19.02.2024 r. Procedura wyjazdowa „krok po kroku” znajduje się na stronie Biura Współpracy Międzynarodowej UG. Lista uczelni partnerskich znajduje się na stronie Sekcji Obsługi Programu ERASMUS+ UG.

O wyjazd na studia zagraniczne w ramach programu ERASMUS+ mogą ubiegać się studenci Wydziału Chemii UG zarejestrowani na studiach licencjackich, magisterskich lub doktoranckich, zarówno stacjonarnych, jak i niestacjonarnych, którzy spełniają warunki zgodnie z Zasadami ogólnymi realizacji mobilności ERASMUS+/studia w roku akademickim 2024/2025, czyli m.in. znają język wykładowy uczelni goszczącej na poziomie umożliwiającym aktywny udział w zajęciach i uzyskanie zaliczeń oraz wyróżniają się dobrymi wynikami w nauce, przy czym w momencie zgłoszenia swojej kandydatury do udziału w programie Erasmus+ nie posiadają żadnych zaległości w zaliczeniach i egzaminach łącznie z semestrem zimowym 2023/2024.

Spotkanie organizacyjne na temat zasad i kryteriów obowiązujących kandydatów zainteresowanych wyjazdem na studia zagraniczne w roku akademickim 2024/2025 w ramach programu "ERASMUS+" odbędzie się 23 lutego 2024 roku o godz. 11.00 w sali D102.

Kandydaci na wyjazd powinni zgłosić się w terminie do 01.03.2024 r. do godz. 14.00 do Pełnomocnika Dziekana ds. Wymiany Zagranicznej Studentów Wyjeżdżających (dr hab. Grzegorz Romanowski, prof. UG), pokój B213, w celu dostarczenia i podpisania niezbędnych dokumentów, m.in. formularza zgłoszeniowego oraz decyzji o przyznaniu świadczenia ze środków Funduszu Pomocy Materialnej dla Studentów i Doktorantów UG.

Przewidywany termin rozmowy z Kandydatami zakwalifikowanymi do wyjazdu to 4-5 marca 2024 w godz. 10.00-13.00, o którym każdy Kandydat zostanie poinformowany mailowo. O wynikach rekrutacji kandydaci zostaną również powiadomieni mailowo do 6 marca 2024 r.

 

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: poniedziałek, 24. luty 2020 - 11:24; osoba wprowadzająca: Andrzej Nowacki Ostatnia zmiana: czwartek, 15. luty 2024 - 22:14; osoba wprowadzająca: Andrzej Nowacki