Wyniki konkursów NCN

Narodowe Centrum Nauki opublikowało listy rankingowe projektów zakwalifikowanych do finansowania w ramach konkursów OPUS 25 i PRELUDIUM 22. Wśród laureatów znaleźli się naukowcy Wydziału Chemii:

dr hab. Sergey Samsonov, prof. UG z projektem pt.: „Odszyfrowanie „kodu siarczanowego” glikozaminoglikanów w celu zrozumienia ich funkcji w macierzy pozakomórkowej” na kwotę 2 128 604 PLN (OPUS 25)

prof. dr hab. Mariusz Makowski z projektem pt.: „Związki modulujące funkcje białek telomerowych TRF1 i TRF2” realizowanym w konsorcjum z Politechniką Gdańską (Liderem). Całkowita wartość grantu: 2 813 440 PLN. Finansowanie dla UG: 733 200 PLN (OPUS 25)

oraz mgr Mateusz Adam Baluk z projektem pt.: „Nowe kompozyty modyfikowanych TiO2 NTs z nano-MOFs do fotokonwersji CO2 do paliw słonecznych” na kwotę 209 840 PLN

Serdecznie gratulujemy!

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: czwartek, 23. Listopad 2023 - 21:23; osoba wprowadzająca: Andrzej Nowacki Ostatnia zmiana: sobota, 25. Listopad 2023 - 00:30; osoba wprowadzająca: Andrzej Nowacki