Prof. Tomasz Puzyn został edytorem współpracującym Nanoscience and Advanced Materials

Prof. Tomasz Puzyn został edytorem współpracującym (associated editor) działu Nanoscience and Advanced Materials w wydawanym przez wydawnictwo Elsevier czasopiśmie Computational and Structural Biotechnology Journal (CSBJ). CSBJ publikuje artykuły w otwartym dostępie (open access). Pięcioletni współczynnik wpływu czasopisma (impact factor) jest równy 6,3 (Q1, 140 pkt. MEiN). Sekcja Nanonauki i Materiałów Zaawansowanych koncentruje się na pogłębianiu wiedzy naukowej i innowacjach technologicznych na styku nanonauki, inżynierii materiałowej, chemii, fizyki i inżynierii biomedycznej. Więcej informacji na stronie: http://csbj-nano.org/

Gratulujemy!

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: wtorek, 7. Listopad 2023 - 10:54; osoba wprowadzająca: Andrzej Nowacki Ostatnia zmiana: wtorek, 7. Listopad 2023 - 10:55; osoba wprowadzająca: Andrzej Nowacki