nauka

Prof. Tomasz Puzyn został edytorem współpracującym Nanoscience and Advanced Materials

Ostatnia modyfikacja: wtorek, 7 Listopad, 2023 - 10:55

Prof. Tomasz Puzyn został edytorem współpracującym (associated editor) działu Nanoscience and Advanced Materials w wydawanym przez wydawnictwo Elsevier czasopiśmie Computational and Structural Biotechnology Journal (CSBJ). CSBJ publikuje artykuły w otwartym dostępie (open access). Pięcioletni współczynnik wpływu czasopisma (impact factor) jest równy 6,3 (Q1, 140 pkt. MEiN).

Polskie Elektrownie Jądrowe sfinansują projekt dydaktyczny prof. UG dr hab. Dagmary Strumińskiej-Parulskiej

Ostatnia modyfikacja: wtorek, 28 luty, 2023 - 10:03

Prof. UG dr hab. Dagmara Strumińska-Parulska (Pracownia Toksykologii i Ochrony Radiologicznej Katedry Chemii i Radiochemii Środowiska) uzyskała wsparcie Polskich Elektrowni Jądrowych sp. z o. o na zakup sondy scyntylacyjnej z kryształem NaI(Tl) 3x3’ w ramach projektu dydaktycznego „Żywność jako źródło promieniotwórczości naturalnej i sztucznej – pomiary promieniowania gamma przy użyciu sondy scyntylacyjnej”.

Naukowcy z Ukrainy w Polsce w czasie wojny

Ostatnia modyfikacja: poniedziałek, 30 Maj, 2022 - 22:43

Rozmawiamy z Panią dr hab. Julią Bohan z Państwowego Centralnoukraińskiego Uniwersytetu Pedagogicznego imienia Włodzimierza Wynnyczenka w Kropyvnytskyi pracującej w Katedrze Nauk Przyrodniczych Chemii i Geografii.

Pani doktor Iuliia Bokhan jest pracownikiem naukowo-dydaktycznym. Pracuje na tym Uniwersytecie od 25 lat, jest autorką około 250 publikacji naukowych, posiada również kilka patentów z dziedziny chemii. Jest promotorką wielu projektów studenckich. Ma duże doświadczenie dydaktyczne, zawodowe i życiowe, którym chętnie się dzieli.

 

Dofinansowanie Small Grant Scheme dla prof. Adriany Zaleskiej-Medynskiej

Ostatnia modyfikacja: czwartek, 10 luty, 2022 - 14:50

Zespół prof. dr hab. inż. Adriany Zaleskiej-Medynskiej otrzymał 863 750,00 zł w ramach konkursu Small Grant Scheme. Zwycięski projekt „Pioneering hybrid materials for CO2 photoconversion” ma na celu stworzenie przełomowej klasy materiałów hybrydowych zbudowanych z nanokryształów.  Wyniki tych badań mogą pozytywnie wpłynąć na rozwój technologii ogniw słonecznych i bioobrazowana.

Serdecznie gratulujemy!

Więcej informacji pod linkiem

 

BADACZE Z WCH NA LIŚCIE NAJWYŻEJ CYTOWANYCH NAUKOWCÓW NA ŚWIECIE

Ostatnia modyfikacja: środa, 1 Grudzień, 2021 - 20:09

Na opracowanej przez Stanford University prestiżowej liście najwyżej cytowanych na świecie naukowców, TOP 2%, znaleźli się badacze z Wydziału Chemii UG. Zestawienie uwzględnia nazwiska 2% najlepszych naukowców, których publikacje są najczęściej cytowane przez innych autorów.

Opracowywany przez Uniwersytet Stanforda we współpracy z wydawnictwem Elsevier i firmą SciTech Strategies ranking ocenia cały dorobek naukowy poszczególnych uczonych według indeksu bibliometrycznego.

Publikacja w czasopiśmie Advanced Synthesis & Catalysis

Ostatnia modyfikacja: środa, 22 Wrzesień, 2021 - 13:32

Na okładce aktualnego zeszytu czasopisma  Advanced Synthesis & Catalysis ukazała się praca, która została wyróżniona jako VIP (Very Important Publication). Współautorami publikacji są prof. dr hab. Piotr Skurski oraz dr hab. Iwona Anusiewicz, prof. UG.

 

Link do artykułu: https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1002/adsc.202100748