Stypendysta/doktorant w ramach projektu OPUS 21

Konkurs na stypendium wygrała mgr Karolina Sławińska.

 

Nazwa jednostki / miejsce pracy:  Katedra Chemii Biomedycznej, Wydział Chemii, Uniwersytet Gdański – Gdańsk

Nazwa stanowiska: stypendysta/doktorant w ramach projektu pt.: „Blokowanie oddziaływań TNF-TNFR2 jako nowa metoda leczenia raka jajnika"

Liczba stypendiów: 2

Wymagania:

 • Tytuł magistra chemii lub biotechnologii lub biologii lub nauk przyrodniczych;
 • Podstawowa wiedza z zakresu syntezy organicznej i/lub syntezy peptydów, wysokosprawnej chromatografii cieczowej, spektrometrii mas i immunologii;
 • Znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie;
 • Myślenie analityczne;
 • Umiejętność szybkiego przyswajania wiedzy i chęć dalszego rozwoju;
 • Motywacja do pracy naukowej oraz zdolność do samodzielnego rozwiązywania postawionych problemów badawczych;
 • Umiejętność pracy w zespole.
 • Samodzielne myślenie i kreatywność;
 • Umiejętności organizacyjne;
 • Status doktoranta w Szkole Doktorskiej.

Wymagania dodatkowe:

 • Doświadczenie z zakresu syntezy organicznie i/lub peptydów oraz obsługa wysokosprawnych chromatografów cieczowych;
 • Ukończony kurs podstawowy z zakresu projektowania syntezy organicznej, spektroskopii, biologii molekularnej, biotechnologii molekularnej i immunologii.

 Opis zadań:

Doktorant będzie odpowiedzialny za:

 • Projektowanie i syntezę peptydów blokujących oddziaływania receptorów immunologicznych
 • Optymalizację struktur peptydów oraz syntezę ich analogów i peptydomimetyków
 • Oczyszczanie otrzymanych związków technikami chromatograficznymi oraz badanie stabilności związków
 • Badanie oddziaływań otrzymanych związków z białkami z wykorzystaniem techniki SPR i technik fluorescencyjnych
 • Badanie blokowania oddziaływań białko-białko przez otrzymane związki z wykorzystaniem techniki ELISA lub HTRF
 • Badanie oddziaływań białko-białko z wykorzystaniem techniki MS

 

Typ konkursu NCN: OPUS 21

Termin składania ofert: 4 grudzień 2023 r., do godz. 00:00

Forma składania ofert: e-mail

Warunki zatrudnienia:

 • Wynagrodzenie: stypendium 1 200 zł brutto brutto miesięcznie przez 12 miesięcy realizacji projektu

Dodatkowe informacje:

Zgłoszenia wraz z wymaganymi dokumentami (wyłącznie w formacie pdf) należy przesyłać drogą elektroniczną na adres e-mailowy: s.rodziewicz-motowidlo@ug.edu.pl wpisując w temacie wiadomości: „doktorant/stypendysta OPUS 21”.

Wymagane dokumenty:

 • CV uwzględniające informację o ukończonych studiach, dotychczasowych osiągnięciach naukowych (lista publikacji, udział w konferencjach, udział w projektach badawczych, nagrody i wyróżnienia, itp.)
 • Zaświadczenie potwierdzające bycie doktorantem w Szkole Doktorskiej
 • Podpisane oświadczenie zgody dotyczącej przetwarzania danych osobowych
  - klauzula informacyjna
 • Zgoda na przetwarzanie danych osobowych.

Zasady konkursu określa regulamin przyznawania stypendiów naukowych NCN w projektach badawczych (Załącznik do uchwały Rady NCN nr 25/2019, z dnia 14.03.2019).

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 6 grudnia 2023 r.

 

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: środa, 1. Listopad 2023 - 12:38; osoba wprowadzająca: Andrzej Nowacki Ostatnia zmiana: czwartek, 7. Grudzień 2023 - 18:13; osoba wprowadzająca: Andrzej Nowacki