Publikacja w JACS

Dlaczego solwatowane elektrony nie indukują pęknięć nici w DNA? Nowa praca w JACS-ie

 

W przedostatnim numerze Journal of the American Chemical Society (IF=16,383) opublikowano pracę, sugerującą, iż protonowanie anionów zasad nukleinowych jest przyczyną braku wrażliwości DNA na elektrony w rozworze wodnym. Stosując spektroskopię fotoelektronową anionów, metodę skrzyżowanych wiązek elektronowo-molekularnych oraz obliczenia kwantowochemiczne międzynarodowy zespół badaczy, w skład którego weszli naukowcy z naszego Wydziału: dr Lidia Chomicz-Mańka, mgr Anna Czaja, dr Magdalena Zdrowowicz-Żamojć, dr Karina Falkiewicz oraz prof. Janusz Rak wykazał, że dysocjacyjne przyłączenie elektronu (DEA) do modelowego nukleozydu zostaje zahamowane, gdy w anionie możliwy jest transfer protonu.

 

Link do publikacji: https://pubs.acs.org/doi/pdf/10.1021/jacs.3c00591

 

Serdecznie gratulujemy!

 

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: środa, 10. Maj 2023 - 13:38; osoba wprowadzająca: Andrzej Nowacki Ostatnia zmiana: środa, 10. Maj 2023 - 13:39; osoba wprowadzająca: Andrzej Nowacki