Biznes chemiczny - studia stacjonarne II stopnia (3-semestralne)

Terminy rekrutacji:

Zakończenie rejestracji: 24 stycznia 2023

Ogłoszenie listy kandydatów: 01 lutego 2023

Ogłoszenie listy osób przyjętych: 07 lutego 2023

 

Kontakt z komisją oraz miejsce składania dokumentów po ogłoszeniu listy kandydatów:

od 20 stycznia 2023

pon.-pt. (bez środy): 10:00-13:00, śr.: 13:00-16:00

Wydział Chemii 

80-308 Gdańsk, ul. Wita Stwosza 63, pok. C2 

tel.: +48 58 523 53 85

e-mail: rek.chemia@ug.edu.pl

BIZNES CHEMICZNY

studia stacjonarne drugiego stopnia (3-semestralne)

kryteria kwalifikacyjne

uwagi

 

Konkurs ocen na dyplomiemax 100 pkt 1)

 

1) Zasady przeliczania oceny na dyplomie na punkty określa § 11, ust. 2 i 3 Uchwały Senatu.

O przyjęcie na studia mogą ubiegać się absolwenci studiów inżynierskich kierunku BIZNES CHEMICZNY oraz absolwenci studiów inżynierskich lub magisterskich kierunków pokrewnych, na których program kształcenia jest zbliżony do programu kształcenia na kierunku BIZNES CHEMICZNY.

W przypadku absolwentów innych kierunków, decyzję
o dopuszczeniu do postępowania rekrutacyjnego podejmuje komisja rekrutacyjna, na podstawie analizy programu ukończonych studiów i osiągniętych efektów.

 

Załącznik
Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: wtorek, 6. Grudzień 2022 - 10:06; osoba wprowadzająca: Andrzej Nowacki Ostatnia zmiana: wtorek, 6. Grudzień 2022 - 10:06; osoba wprowadzająca: Andrzej Nowacki