Warsztaty ogólnouczelniane dla studentów

Dnia 18 listopada br. na Wydziale Chemii Uniwersytetu Gdańskiego odbyły się warsztaty ogólnouczelniane dla studentów uczelni wchodzących w skład Uczelni Fahrenheita (FarU) w ramach konkursu „Kolej na Południe”, organizowanego wspólnie przez FarU i samorządową spółkę Pomorska Kolej Metropolitalna S.A. Zgromadzonych gości przywitali przedstawiciele władz dwóch wydziałów Uniwersytetu Gdańskiego: Pani Dziekan Wydziału Chemii dr hab. Beata Grobelna, Profesor UG oraz Pan Dziekan Wydziału Nauk Społecznych dr hab. Michał Harciarka, prof. UG. W ramach warsztatów studenci Uniwersytetu Gdańskiego Wydziału Chemii i Wydziału Nauk Społecznych przedstawili krótkie prezentacje na temat: dostępności i integracji środków transportu zbiorowego w kontekście zrównoważonej mobilności, proekologiczne rozwiązania techniczne dla transportu zbiorowego oraz ekonomiczne konsekwencje rozbudowy i modernizacji kolei miejskiej. W dalszej części warsztatów studenci FarU pracowali w interdyscyplinarnych zespołach przygotowując koncepcje innowacyjnych rozwiązań środowiskowych, społecznych i gospodarczych wzmacniających atrakcyjność kolei pasażerskiej dla użytkowników.

Autor zdjęć: Alan Stocki, Biuro Prasowe UG
Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: środa, 23. Listopad 2022 - 12:52; osoba wprowadzająca: Andrzej Nowacki Ostatnia zmiana: piątek, 25. Listopad 2022 - 18:49; osoba wprowadzająca: Andrzej Nowacki