Oferta pracy- PostDoc w grancie Sonata

Nazwa jednostki: Katedra Biochemii Molekularnej, Wydział Chemii, Uniwersytet Gdański

Nazwa stanowiska: Wykonawca typu PostDoc w ramach projektu SONATA 15 „Maskowanie ładunku aktywnych biologicznie peptydów jako nowa strategia poprawy ich biodostępności po podaniu doustnym. Optymalizacja i uniwersalizacja metody”

Wymagania:

- Posiadany stopień doktora nauk chemicznych lub biochemicznych (lub uzyskanie stopnia doktora najpóźniej do dnia 30 listopada 2022 r), nie wcześniej niż 7 lat przed rozpoczęciem projektu;

- Znajomość podstaw z zakresu chemii i biochemii biologicznie czynnych peptydów;

- Znajomość testów przenikalności na modelu Caco-2 oraz PAMPA;

- Doświadczenie w pracy eksperymentalnej w zakresie chemii organicznej udokumentowane w postaci autorstwa i współautorstwa publikacji w czasopismach z listy JCR;

- Znajomość technik chromatograficznych, znajomość spektrometrii mas;

- Bardzo dobra znajomość metod spektroskopowych i ich zastosowania do identyfikacji związków organicznych;

- Biegła znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie;
- Sumienność, dokładność, kreatywność, umiejętność samodzielnego planowania i organizacji pracy eksperymentalnej;

- Umiejętność pracy w grupie, silna motywacja i entuzjazm do prowadzenia badań naukowych i dalszego rozwoju naukowego.

 

Opis zadań:

  • Aktywny udział w pracach badawczych w ramach projektu;

  • Opracowanie metody syntezy odczynników guanidylujących wymaganych do tworzenia niektórych zaplanowanych proleków oraz ich synteza;

  • Synteza zaplanowanych peptydów i ich proleków;

  • Optymalizacja syntezy wybranych proleków;

  • Analiza fizykochemiczna otrzymanych związków;

  • Badanie przenikalności otrzymanych związków;

  • Interpretacja i opracowywanie wyników badań własnych;

  • Interpretacja wyników badań biologicznych i planowanie dalszych badań;

  • Współudział w przygotowywaniu publikacji;

  • Prezentacja wyników na konferencjach naukowych;

 

Termin składania ofert: 1 grudnia 2022 r.
Rozstrzygnięcie konkursu: 7 grudnia 2022 r.
Forma składania ofert: e-mail
Warunki zatrudnienia: Umowa o pracę na okres 12 miesięcy
Wynagrodzenie: 10 000 brutto/brutto (stawka miesięczna)

Dodatkowe informacje:

Preferowana data rozpoczęcia pracy: styczeń 2023 r.

Rekrutacja odbywać się będzie na podstawie oceny złożonych dokumentów oraz rozmowy kwalifikacyjnej z wybranymi osobami.

W wyznaczonym terminie proszę przesłać e-mailem (w temacie wpisując – Ogłoszenie -PostDoc, Sonata) na adres:

agata.domagalska@ug.edu.pl (do dr Agaty Gitlin-Domagalskiej) następujące dokumenty:

1. CV
2. list motywacyjny wraz z opisem zainteresowań naukowych;
3. dorobek naukowy;
4. kopię dyplomu;
5. list referencyjny (opinia co najmniej jednego nauczyciela akademickiego z tytułem naukowym lub stopniem naukowym profesora o działalności naukowo-badawczej, dydaktycznej i organizacyjnej kandydata);
6. podpisaną klauzulę informacyjną (załącznik do ogłoszenia). 

 

Załącznik
Załącznik Rozmiar
Klauzula informacyjna 26.21 KB
Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: poniedziałek, 3. Październik 2022 - 12:29; osoba wprowadzająca: Andrzej Nowacki Ostatnia zmiana: poniedziałek, 3. Październik 2022 - 12:30; osoba wprowadzająca: Andrzej Nowacki