NonHazCity

Innovative management solutions for minimizing emissions of hazardous substances from urban areas in the Baltic Sea Region - NonHazCity

 

“Innovative management solutions for minimizing emissions of hazardous substances from urban areas in the Baltic Sea Region” – NonHazCity
Projekt realizowany jest w ramach Programu Interreg Region Morza Bałtyckiego 2014 – 2020 gdzie Uniwersytet Gdański, Wydział Chemii, Katedra Analizy Środowiska jest jednym z 18 partnerów. Głównym założeniem projektów finansowanych w ramach programu INTERREG jest zwiększenie efektywności gospodarki wodnej w zakresie redukcji emisji substancji szkodliwych do wód Morza Bałtyckiego i wód regionalnych w oparciu o wspólne działanie jednostek publicznych i prywatnych zajmujących się problematyką jakości wód z tych obszarów. 
Celem projektu NonHazCity jest pobranie wód odprowadzanych z oczyszczalni z terenów miejskich znajdujących się w regionie Morza Bałtyckiego (RMB) i ich analiza pod kątem obecności szkodliwych substancji (wyszczególnionych związków). Następnym celem jest zlokalizowanie źródła powstawania tych substancji i próba ich wyeliminowania lub zminimalizowania obecności oraz utworzenie mapy substancji szkodliwych występujących w RMB. Projekt będzie realizowany w konsorcjum jednostek działających na terenie 10 gmin w regionie - Stockholm, Västerås, Turku, Pärnu, Riga, Kaunas district, Silale, Gdansk, Lübeck, Hamburg. Wszystkie jednostki będą zaangażowane w projekt – jako partner albo jednostka stowarzyszona i przeprowadzą mapowanie niebezpiecznych substancji występujących na swoich terenach na podstawie istniejących lub nowo wygenerowanych danych. Projekt będzie monitorować różne środki redukcji w poszczególnych gminach co spowoduje obniżenie emisji na terenach objętych projektem, a co w przyszłości może być przeniesione na większą skalę i powielane na innych terenach RMB. NonHazCity opiera się na wynikach wcześniejszych projektów (COHIBA, BaltActHaz, bestia, SOCOPSE, ScorePP) ograniczając skalę do szczebla lokalnego.
Wydział Chemii Uniwersytetu Gdańskiego jest partnerem w projekcie, będąc liderem jednego z zadań (nr 2) dotyczącego identyfikacji konkretnych substancji występujących na obszarze objętym projektem. Wszystkie analizy będą przeprowadzone na Wydziale Chemii oraz Swedish University of Agricultural Sciences. Jako efekt zadania 2 ma powstać mapa źródeł szkodliwych substancji dla każdej uczestniczącej gminy. Analizy chemiczne będą przeprowadzane na próbkach ściekowych które wcześniej nie przeszły żadnej obróbki, pobieranych „na wejściu” do oczyszczalni ścieków lub w konkretnie wybranym miejscu, gdzie odprowadzane są ścieki –z terenów mieszkalnych i przemysłowych, wód opadowych z ulic i dachów oraz lokali przemysłowe. Ścieki z niektórych małych i średnich przedsiębiorstw oraz placówek oczyszczalni ścieków (oczyszczonych ścieków i osadów) zostaną przeanalizowane, aby pokazać, jakie substancje są emitowane i z jakiego rodzaju źródeł. Na podstawie ustaleń z tych analiz, a także nowych informacji statystycznych i informacji ze spółek, substancje i źródła zostaną pogrupowane priorytetowo w celu zdefiniowania indywidualnego sposobu zarządzania substancjami szkodliwymi dla każdej z uczestniczących gmin. Na koniec realizacji zadania 2 chcemy wyniki naszych badań pokazać szerszemu gronu działaczy RMB organizując międzynarodowe seminarium.  Zgromadzone w ramach zadania 2 dane podniosą stan wiedzy w zakresie źródeł występowania oraz rodzaju szkodliwych substancji co pomoże wyszczególnić kolejne etapy działania. Będą też bazą do edukowania zarówno innych gmin jak i zamieszkujących te tereny mieszkańców.
Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: środa, 17. Sierpień 2016 - 13:48; osoba wprowadzająca: Magda Kozak Ostatnia zmiana: środa, 17. Sierpień 2016 - 13:50; osoba wprowadzająca: Magda Kozak