fbpx nagroda | Wydział Chemii

Jesteś tutaj

nagroda

Nagrody

Corocznie, Prezydent Miasta Gdańska i Gdańskie Towarzystwo Naukowe, przyznają pięć równorzędnych nagród młodym pracownikom nauki za wybitne osiągnięcia naukowe z zakresu dziedzin odpowiadających poszczególnym Wydziałom Towarzystwa: 

Wydział I     - Nauk Społecznych i Humanistycznych

Wydział II    - Nauk Biologicznych i Medycznych

Wydział III   - Nauk Matematyczno-Fizyczno-Chemicznych

Wydział IV   - Nauk Technicznych

Dnia 20 listopada br. w Warszawie odbyła się Gala Nagród Środowiska Studenckiego Pro Juvenes 2021, podczas której Projekt Naukowego Koła Chemików Uniwersytetu Gdańskiego: KLIMATYCZNI – Powierzchnie samoczyszczące zwyciężył w kategorii koronnej „Studencki Projekt Roku”.

We wtorek 26 października 2021 r. w Operze Bałtyckiej w Gdańsku odbyła się Uroczysta Gala rozdania Nagród Pomorski Gryf Gospodarczy przyznawanych przez Pomorską Radę Przedsiębiorczości pod patronatem Marszałka Województwa Pomorskiego.

Firma QSAR Lab sp. z o. o. – spin-off założony przez chemików z Uniwersytetu Gdańskiego została wyróżniona w aż dwóch kategoriach: Lider Zielonej Transformacji, oraz Lider Innowacji w podkategorii mikro i małe przedsiębiorstwa.

Ogłoszony został konkurs o Nagrodę Miasta Gdańska dla Młodych Naukowców im. Jana Uphagena dla studentów i absolwentów gdańskich uczelni wyższych, którzy z tytułu wybitnych osiągnięć naukowych zasługują na szczególne wyróżnienie. Nagroda może być przyznana osobie, która w roku składania wniosku nie ukończyła bądź kończy 30 lat. Nagroda przyznawana jest w dwóch kategoriach: nauk społecznych i humanistycznych oraz nauk ścisłych i przyrodniczych. 

 

Zarządzenie Dziekana nr 34/2020 z dnia 26 października 2020 roku w sprawie ustalenia dorocznej za wybitne osiągnięcia naukowe młodego pracownika Wydziału Chemii Uniwersytetu Gdańskiego w zakresie badań eksperymentalnych

Laureatką konkursu o Nagrodę Oddziału PAN w Gdańsku dla młodych naukowców za najlepszą pracę twórczą opublikowaną w 2020 r., w zakresie nauk ścisłych i o Ziemi została doktorantka Wydziału Chemii mgr Magdalena Miodyńska za publikację „Urchin-like TiO2 structures decorated with lanthanide-doped Bi2S3 quantum dots to boost hydrogen photogeneration performance”.

Komitet Chemii Analitycznej Polskiej Akademii Nauk podczas konferencji QUO VADIS Life Sciences w Opolu przyznał nagrodę za wybitne osiągnięcia w zakresie chemii analitycznej za rok 2020. Laureatem nagrody został Rektor Uniwersytetu Gdańskiego, prof. dr hab. Piotr Stepnowski za osiągnięcie zatytułowane: „Opracowanie i rozwój niekonwencjonalnych metod separacyjnych oraz technik analitycznych do oznaczania mikrozanieczyszczeń środowiska”

Serdecznie gratulujemy!

Fulbright

Polsko-Amerykańska komisja Fulbrighta opublikowała listę laureatów i laureatek Programu BioLAB 2021-2022. W gronie 42 zwycięzców znalazł się student Wydziału Chemii Uniwersytetu Gdańskiego, kierunku Biznes Chemiczny – Wojciech Gogacz (student II roku kierunku Biznes Chemiczny), który swoją pracę magisterską realizuje w Katedrze Chemii Biomedycznej.

Wśród laureatów Nagrody „Nauczyciel Roku” im. Celestyna Mrongowiusza za rok 2020 został uhonorowany wyróżnieniem dr hab. Artur Sikorski, prof. UG.

Nagroda przyznawana jest za nieprzeciętne osiągnięcia dydaktyczne nauczycielom akademickim UG, cieszącym się szczególną estymą wśród studentów.

Serdecznie Gratulujemy!