fbpx nagroda | Wydział Chemii

Jesteś tutaj

nagroda

Nagrody

Z wielką przyjemnością informujemy, że firma QSAR Lab, spin-off Uniwersytetu Gdańskiego w tegorocznej edycji konkursu "Pomorski Gryf Gospodarczy" otrzymała nagrodę w kategorii Start-up.

 

Prof. dr hab. inż. Adriana Zaleska-Medynska została Laureatką POLSKIEJ NAGRODY INTELIGENTNEGO ROZWOJU w kategorii NAUKOWIEC PRZYSZŁOŚCI za realizację projektów: „Mechanizm wzbudzania kropek kwantowych w reakcjach fotokatalitycznych”, „Dezodoryzacja i dezynfekcja powietrza w obiektach gospodarki ściekowej” oraz „Przestrzennie zorientowane struktury typu TiO2/MxOotrzymywane metodą elektrochemiczną” 

Serdecznie gratulujemy! 

Dr inż. Paweł Mazierski otrzymał nagrodę Gdańskiego Towarzystwa Naukowego i Prezydenta Miasta Gdańska dla młodych naukowców do 35. roku życia, za wybitne osiągnięcia naukowe.

 

Gratulujemy!

 

Więcej informacji ...

ikonka nagroda

Dr Agnieszka Gajewicz-Skrętna otrzymała nagrodę internautów w Plebiscycie Lirene Kobieta. Innowacja. Natura.

Więcej informacji na stronie https://kameny.lirene.pl/

nagroda
Dr inż. Paweł Mazierski otrzymał nagrodę Gdańskiego Towarzystwa Naukowego i Prezydenta Miasta Gdańska dla młodych pracowników nauki za szczególne osiągnięcia badawcze w 2019 r. w dziedzinie nauk matematyczno-fizyczno-chemicznych, za rozprawę doktorską pt. „Modyfikowane nanorurki TiO2: otrzymywanie, charakterystyka i zastosowanie”.
Gratulujemy!
ikonka nagroda

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego ogłosiło wyniki postępowania w sprawie przyznania stypendiów Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla studentów na rok akademicki 2019/2020. https://www.gov.pl/web/nauka/ogloszenie-wynikow-postepowania-w-sprawie-p...

W gronie laureatów jest student z naszego Wydziału - Pan Jakub Sowik (kierunek Chemia, studia 2 stopnia).

ikonka konkurs
Dr Agnieszka Gajewicz-Skrętna z naszego wydziału została laureatką Polskiej Nagrody Inteligentnego Rozwoju 2019 w kategorii „Naukowiec przyszłości” za realizację projektu projektu pt. „Opracowanie metod szacowania przekrojowego (read-across) wspierających proces oceny ryzyka chemicznego".
 
Wręczenie nagród odbędzie się podczas 4. Forum Inteligentnego Rozwoju, które odbędzie się 28-29 listopada w Uniejowie.