fbpx Seminarium wydziałowe - dr inż. Ewelina Grabowska-Musiał | Wydział Chemii

Jesteś tutaj

Seminarium wydziałowe - dr inż. Ewelina Grabowska-Musiał

Seminarium wydziałowe - dr inż. Ewelina Grabowska-Musiał

Serdecznie zapraszamy na wykład dr inż. Eweliny Grabowskiej-Musiał, zgodnie z Uchwała Rady Dyscypliny Nauki Chemiczne z dnia 19 lutego 2020 roku w sprawie wykładów związanych z dorobkiem naukowym osób ubiegających się o przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego przez Radę Dyscypliny Nauki Chemiczne UG.

 

Wykład odbędzie się 4 listopada 2020 r. o godz. 13.00 w formie zdalnej na platformie MS TEAMS. Link do spotkania zostanie do Państwa przesłany mailowo.

Temat wystąpienia:

„Nowe nanokompozyty półprzewodnikowe o właściwościach fotokatalitycznych”

 

Wykład organizowany przez: Wydział Chemii Uniwersytetu Gdańskiego, Gdański Oddział Polskiego Towarzystwa Chemicznego oraz Wydział III Gdańskiego Towarzystwa Naukowego (Komisja Chemii).

 

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Andrzej Nowacki
Treść wprowadzona przez: Andrzej Nowacki
Ostatnia modyfikacja: 
środa, 28 października 2020 roku, 18:54