fbpx Zmiana organizacji zajęć dydaktycznych w czasie objęcia Gdańska czerwoną strefy zagrożenia epidemicznego od 19 października 2020r | Wydział Chemii

Jesteś tutaj

Zmiana organizacji zajęć dydaktycznych w czasie objęcia Gdańska czerwoną strefy zagrożenia epidemicznego od 19 października 2020r

Zmiana organizacji zajęć dydaktycznych w czasie objęcia Gdańska czerwoną strefy zagrożenia epidemicznego od 19 października 2020r

Na podstawie zarządzenia nr 117/R/20 Rektora Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 14 października 2020 roku zmieniające zarządzenie nr 115/TR/20 Rektora UG w sprawie wymogów bezpieczeństwa na terenie Uniwersytetu Gdańskiego w okresie zagrożenia wirusem SARS-CoV-2 wprowadzam następujące zasady organizacji zajęć dydaktycznych:  

  • W okresie objęcia Gdańska czerwoną strefą zagrożenia epidemicznego studenci i pracownicy są zobowiązani do realizacji zajęć dydaktycznych w formie zdalnej, poza zajęciami laboratoryjnymi, które prowadzone są w formie tradycyjnej. 
  • Studenci, którzy realizują prace dyplomowe (magisterskie, inżynierskie lub licencjackie) mogą także prowadzić badania naukowe w formie tradycyjnej. Decyzja o ewentualnej pracy w laboratorium naukowym powinna być poprzedzona analizą dostępności stanowiska pracy, zapewniającym zachowanie dystansu społecznego oraz ze szczególnym uwzględnieniem ochrony ust i nosa.  
  • Konsultacje pracowników odbywają się w formie zdalnej, natomiast w uzasadnionych przypadkach mogą odbywać się w formie tradycyjnej z zapewnieniem zasad reżimu sanitarnego.  
  • Powyższe zasady obowiązują od 19 października 2020r do odwołania. 

 

Z uwagi na znaczną dynamikę podejmowanych decyzji proszę o bieżące śledzenie doniesień na temat organizacji zajęć dydaktycznych na Wydziale Chemii. 

 

 dr hab. Beata Grobelna, prof. UG

                   Dziekan

 

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Andrzej Nowacki
Treść wprowadzona przez: Andrzej Nowacki
Ostatnia modyfikacja: 
piątek, 16 października 2020 roku, 15:27