fbpx Stypendium naukowe w ramach międzynarodowego projektu BEETHOVEN 2 | Wydział Chemii

Jesteś tutaj

Stypendium naukowe w ramach międzynarodowego projektu BEETHOVEN 2

Stypendium naukowe w ramach międzynarodowego projektu BEETHOVEN 2

KONKURS

Stypendium naukowe w ramach międzynarodowego projektu BEETHOVEN 2

 

Stypendium naukowe w ramach projektu BEETHOVEN 2 „Ocena potencjału biokoncentracji organicznych związków jonowych i jonogennych metodami in vitro, in vivo oraz in silico."

 Nazwa stanowiska: Doktorant - stypendysta w ramach programu BEETHOVEN 2 pt.: „Ocena potencjału biokoncentracji organicznych związków jonowych i jonogennych metodami in vitro, in vivo oraz in silico."

 Nazwa jednostki:  Katedra Analizy Środowiska, Wydział Chemii, Uniwersytet Gdański

 Liczba stanowisk: 1

 Termin składania ofert: 15 września 2020 roku

 Opis zadań: 

·         Przeprowadzenie eksperymentów miareczkowania kalorymetrycznego, pozwalających na określenie parametrów termodynamicznych oddziaływania wybranych kationów i anionów organicznych cieczy jonowych jak i związków jonogennych z lipidami membranowymi oraz białkami;

·         Udział w przygotowaniu publikacji naukowych.

 Oczekiwania:

Minimalne warunki, jakie powinien spełniać kandydat na to stanowisko:

·         Dyplom mgr lub mgr inż. kierunku chemia, ochrona środowiska lub pokrewnego;

·         minimum 2 letnie doświadczenie w chemii analitycznej uwzględniające:

- doświadczenie w prowadzeniu eksperymentów miareczkowania kalorymetrycznego (ITC) i przygotowania próbek;

- umiejętność interpretacji parametrów termodynamicznych uzyskanych na drodze pomiarów ITC.

Dodatkowe umiejętności i doświadczenia mile widziane u kandydata:

·         wiedza w zakresie zastosowania pokrewnych technik pomiarowych tj. potencjometrii, konduktometrii i miareczkowania spektrofotometrycznego w badaniach termodynamicznych oddziaływania ligandu z cząsteczką;

·         doświadczenie w obliczeniach parametrów termodynamicznych na podstawie danych eksperymentalnych;

·         bardzo dobra umiejętność pisania tekstów naukowych w języku angielskim; biegła znajomość oprogramowania: Origin i AFFINImeter.

  Warunki zatrudnienia:

·         Miejsce pracy: Katedra Analizy Środowiska, Wydział Chemii, Uniwersytet Gdański;

·         Stypendium naukowe w wysokości 2000 PLN/miesiąc, wypłacane przez 12 miesięcy;

·         Ubezpieczenie emerytalne i rentowe: nie obejmuje;

·         Planowane rozpoczęcie: październik 2020 roku.

 

Wymagane dokumenty: Kandydaci powinni złożyć:

·         list motywacyjny wraz z opisem zainteresowań naukowych;

·         życiorys naukowy;

·         listę dotychczasowego dorobku naukowego (współautorstwo w artykułach naukowych, udział w szkołach i konferencjach oraz odbyte praktyki i staże naukowe);

·         kopię dyplomu/zaświadczenie ukończenia studiów II-go stopnia na kierunku chemia, ochrona środowiska lub pokrewnych;

·         aktualne zaświadczenie o posiadanym statusie doktoranta.

Forma składania ofert: drogą elektroniczną

Zgłoszenia należy przesyłać do kierownika projektu prof. dr hab. Piotra Stepnowskiego na adres: piotr.stepnowski@ug.edu.pl podając w tytule wiadomości dopisek „BEETHOVEN2-doktorant”.

Osoby zaproszone do udziału w projekcie wyłoni komisja konkursowa, której będzie przewodniczył kierownik projektu, prof. dr hab. Piotr Stepnowski. Z kandydatami może zostać przeprowadzona rozmowa kwalifikacyjna. O terminie i miejscu rozmowy kwalifikacyjnej kandydat zostanie powiadomiony nie później niż 5 dni przed datą jej odbycia.

Zasady konkursu określa Uchwała nr 50/2013 z dnia 03.06.2013 Rady Narodowego Centrum Nauki.

W przesłanej dokumentacji konkursowej należy zamieścić następującą klauzulę: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zawartych w ofercie stypendialnej dla potrzeb niezbędnych dla realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z Ustawą z 29.08.97 roku o Ochronie Danych Osobowych Dz.U. nr 133 poz.883” oraz dodatkowo wypełnienie KLAUZULI INFORMACYJNEJ (załącznik poniżej).

 Project description

The bioconcentration/bioaccumulation potential of chemicals is of highest concern for environmental risk assessment, since it is known to cause far-reaching hazards to wildlife and human health. Generally, the experimental measurement of bioconcentration is time consuming, expensive, and due to ethical concerns regarding animal welfare not feasible for large sets of chemicals. Thus prediction models - mainly based on easily determinable physicochemical properties such as the octanol-water partition coefficient - are used for the risk assessment. The existing prediction models are applicable to hydrophobic and polar organic chemicals; however, they often give inappropriate and inaccurate results for ionogenic compounds and permanently charged organic chemicals. This is due to the fact that classical bioconcentration models neither sufficiently consider ion–macromolecule interactions nor interactions of cations and anions in solution - both strongly influencing the transport, uptake and bioavailability of ions. The main aim of the proposed project is to understand and predict the interactions of organic ions, and ion pairs in particular, with biological systems and their consequences in terms of bioconcentration. Therefore a mechanistic approach combining in vitro and in vivo tests will be employed to a comprehensive set of charged and ionogenic compounds. The experimental results will provide the basis for establishing meaningful Quantitative Structure–Activity Relationships (QSARs) allowing for a reliable estimation of the bioaccumulation potential of ionic species. Considering the fact that around 70 000 compounds already preregistered under REACH are ionogenic or charged chemicals the proposed approach aims to close an urgent knowledge gap that exists in fundamental research as well as in environmental legislation. Protic and aprotic ionic liquids will be the protagonists of this project.

ZałącznikWielkość
Plik Klauzula informacyjna26.95 KB
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Andrzej Nowacki
Treść wprowadzona przez: Andrzej Nowacki
Ostatnia modyfikacja: 
środa, 2 września 2020 roku, 17:08