fbpx Konkurs na stanowisko PostDoc | Wydział Chemii

Jesteś tutaj

Konkurs na stanowisko PostDoc

Konkurs na stanowisko PostDoc

PostDoc w ramach grantu NCN SONATA 15


Nazwa stanowiska: Wykonawca typu PostDoc w ramach projektu SONATA 15 „Maskowanie ładunku aktywnych biologicznie peptydów jako nowa strategia poprawy ich biodostępności po podaniu doustnym. Optymalizacja i uniwersalizacja metody”

Celem projektu jest otrzymywanie proleków peptydów o znanych właściwościach terapeutycznych (np. oksytocyna, oktreotyd), o zwiększonej lipofilowości, wykorzystując metodę LPCM (ang. Lipophilic Prodrug Charge Masking). Głównym założeniem jest maskowanie ładunku hydrofilowych biologicznie czynnych peptydów poprzez przyłączanie różnych grup lipofilowych tak, aby poprawić ich ustną biodostępność.


Wymagania:

 • Posiadany stopień doktora nauk chemicznych lub biochemicznych (lub uzyskanie stopnia doktora najpóźniej do dnia 30 listopada 2020 r), nie wcześniej niż 7 lat przed rozpoczęciem projektu;
 • Znajomość podstaw z zakresu chemii i biochemii biologicznie czynnych peptydów;
 • Doświadczenie w pracy eksperymentalnej w zakresie chemii organicznej udokumentowane w postaci autorstwa i współautorstwa publikacji w czasopismach z listy JCR;
 • Znajomość technik chromatograficznych, znajomość spektrometrii mas;
 • Bardzo dobra znajomość metod spektroskopowych i ich zastosowania do identyfikacji związków organicznych;
 • Biegła znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie;
 • Sumienność, dokładność, kreatywność, umiejętność samodzielnego planowania i organizacji pracy eksperymentalnej;
 • Umiejętność pracy w grupie, silna motywacja i entuzjazm do prowadzenia badań naukowych i dalszego rozwoju naukowego.

 

Opis zadań:

 • Aktywny udział w pracach badawczych w ramach projektu;
 • Opracowanie metody syntezy odczynników guanidylujących wymaganych do tworzenia niektórych zaplanowanych proleków oraz ich synteza;
 • Synteza zaplanowanych peptydów i ich proleków;
 • Optymalizacja syntezy wybranych proleków;
 • Analiza fizykochemiczna otrzymanych związków;
 • Interpretacja i opracowywanie wyników badań własnych;
 • Interpretacja wyników badań biologicznych i planowanie dalszych badań;
 • Współudział w przygotowywaniu publikacji;
 • Prezentacja wyników na konferencjach naukowych;

 

Termin składania ofert: 1 grudnia 2020 r.
Rozstrzygnięcie konkursu: 7 grudnia 2020 r.
Forma składania ofert: e-mail
Warunki zatrudnienia: Umowa o pracę na okres 12 miesięcy (z możliwością przedłużenia)
Wynagrodzenie: 10 000 brutto/brutto (stawka miesięczna)

Dodatkowe informacje:

Preferowana data rozpoczęcia pracy: styczeń 2021 r.Rekrutacja odbywać się będzie na podstawie oceny złożonych dokumentów oraz rozmowy kwalifikacyjnej z wybranymi osobami.

W wyznaczonym terminie proszę przesłać e-mailem (w temacie wpisując – Ogłoszenie -PostDoc, Sonata) na adres:

agata.domagalska@ug.edu.pl (do dr Agaty Gitlin-Domagalskiej) następujące dokumenty:


1. CV;
2. list motywacyjny wraz z opisem zainteresowań naukowych;
3. dorobek naukowy;
4. kopię dyplomu;
5. list referencyjny (opinia co najmniej jednego nauczyciela akademickiego z tytułem naukowym lub stopniem naukowym profesora o działalności naukowo-badawczej, dydaktycznej i organizacyjnej kandydata);
6. podpisaną klauzulę informacyjną (załącznik do ogłoszenia).  

ZałącznikWielkość
Plik Klauzula informacyjna26.21 KB
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Andrzej Nowacki
Treść wprowadzona przez: Andrzej Nowacki
Ostatnia modyfikacja: 
wtorek, 25 sierpnia 2020 roku, 18:36