fbpx I Pomorskie Studenckie Sympozjum Chemiczne | Wydział Chemii

Jesteś tutaj

I Pomorskie Studenckie Sympozjum Chemiczne

I Pomorskie Studenckie Sympozjum Chemiczne

Zapraszamy wszystkich studentów i doktorantów na I Pomorskie Studenckie Sympozjum Chemiczne, które odbędzie się 26.09.2020 r. Sympozjum jest organizowane w formie on-line na platformie Microsoft Teams i jest całkowite bezpłatne. Celem wydarzenia jest zorganizowanie konferencji w sposób zdalny, zachowując najwięcej cech standardowej konferencji. I PSSCh jest skierowane dla studentów i doktorantów, którzy zaczęli już swoje badania lub chcą przedstawić prezentacje z badań przeglądowych na temat popularno-naukowy z zakresu chemii, ochrony środowiska oraz ekologii. Podczas wydarzenia prelegenci będą mogli zaprezentować komunikat ustny oraz posterowy, wziąć udział w dyskusjach z rówieśnikami oraz wygrać nagrodę za najlepsze wystąpienie.

Pomorskie Studenckie Sympozjum Chemiczne nie tylko jest dobrą okazją do zaprezentowania badań naukowych przez młodych naukowców, ale również sposobem na „powrót do normalności” naukowej w czasie sytuacji epidemiologicznej panującej w kraju.

Wszystkie informacje na temat Sympozjum i rejestracji są umieszczone na stronie www.bsch.pl
w zakładce Sympozjum, a najważniejsze poniżej:

rejestracja: 08.08-05.09.2020 r. --

przesyłanie abstraktów: 12.09.2020 r.

udział jest BEZPŁATNY ----

komunikat ustny lub posterowy  -- na temat badań własnych & popularno-naukowy

certyfikaty i książka abstraktów --

sympozjum odbędzie się na platformie Microsoft Teams (wymagane konto Microsoft - bezpłatne np. @outlook.com, @hotmail.com)

kontakt przez fanpage lub -- pssch2020@gmail.com

konferencja inna niż wszystkie on-line wróć do normalności, poczuj się jak na konferencji
w normalnym trybie
--

organizatorami I PSSCh są: Bałtyckie Stowarzyszenie Chemików, Naukowe Koło Chemików Uniwersytetu Gdańskiego, Rada Samorządu Studentów Wydziału Chemii UG

IPSSCh
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Andrzej Nowacki
Treść wprowadzona przez: Andrzej Nowacki
Ostatnia modyfikacja: 
poniedziałek, 10 sierpnia 2020 roku, 16:30