fbpx konferencja | Wydział Chemii

Jesteś tutaj

konferencja

Konferencje

sc_logo_n

Szanowni Państwo, Opiekunowie i Studenci Kół Naukowych,

mamy zaszczyt zaprosić Państwa do udziału w konferencji „Kongres Ekonomicznych i Ekologicznych Kół Studenckich (KEEKS)”, która odbędzie się na Wydziale Ekonomicznym i Wydziale Chemii Uniwersytetu Gdańskiego w dniu 26 marca 2021 r.

Zapraszamy wszystkich studentów i doktorantów na I Pomorskie Studenckie Sympozjum Chemiczne, które odbędzie się 26.09.2020 r. Sympozjum jest organizowane w formie on-line na platformie Microsoft Teams i jest całkowite bezpłatne. Celem wydarzenia jest zorganizowanie konferencji w sposób zdalny, zachowując najwięcej cech standardowej konferencji.

W dniach 19.21.05.2020 r. (wtorek, środa) odbędzie się I webinarium z cyklu Akademia Komórki – BIOCYKL.

Jest to wirtualne spotkanie pt.: „Nowoczesne techniki pomiarowe w procesie badania fenotypów, biochemii i oddziaływań komórkowych.”

ikonka konferencja

XVIII Seminarium „Na pograniczu chemii i biologii” planowane w dniach 7-10 czerwca 2020 r., ze względu na pandemię koronawirusa, zostało przełożone na czerwiec 2021.

Więcej informacji będzie można znaleźć wkrótce na stronie konferencji.

 

ikonka konferencja

W dniach 23 - 25 września 2020 roku na Wydziale Chemii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu zorganizowane zostanie XIV Kopernikańskie Seminarium Doktoranckie.
Konferencja jest skierowana do doktorantów i młodych doktorów reprezentujących uczelnie wyższe, realizujących swoje badania w zakresie chemii, biologii, nauk przyrodniczych, farmacji i medycyny oraz fizyki i nauk technicznych.

ikonka konferencja

VIII Łódzkie Sympozjum Doktorantów Chemii odbędzie się na Wydziale Chemii Uniwersytetu Łódzkiego w Łodzi w dniach 23-24 kwietnia 2020 roku. 

Termin przyjmowania zgłoszeń upływa 29 lutego 2020 roku. 

Więcej informacji o sympozjum na stronie WCh UŁ.
 
ikonka konferencja

W dniu 20. grudnia 2019 roku odwiedziła nasz Wydział prof. dr hab. Marzenna Dudzińska, Prorektor ds. Nauki Politechniki Lubelskiej oraz Przewodnicząca Międzynarodowego Towarzystwa Jakości i Klimatu Powietrza w Pomieszczeniach Wewnętrznych z siedzibą w Herndon, w Stanach Zjednoczonych.

ikonka konferencja

Molecular Biology and Immunology of Cancer – R&D perspectives: ScanBalt Forum 2019

24-25 September, Gdańsk (Poland)

 

ScanBalt Forum 2019

On a rotating basis ScanBalt Forum moves from region to region as an annual event. The scope is to discuss ongoing activities and plan new ones, coordinate between projects and ensure synergies. This couples with sessions and talks targeting specific interests on the hosting region.

ikonka konferencja

W dniach 28-29 czerwca br. Odbyła się II konferencja Chemia-Biznes-Środowisko organizowana przez koła naukowe działające na Wydziale Chemii: Koło Naukowe Ochrony Środowiska, Koło Naukowe Biznesu Chemicznego oraz Naukowe Koło Chemików. Celem konferencji była integracja środowiska młodych naukowców, przede wszystkim studentów i doktorantów oraz podkreślenie roli chemii, biznesu i ochrony środowiska w życiu człowieka.