fbpx Nowy projekt z udziałem UG - Horyzont 2020 | Wydział Chemii

Jesteś tutaj

Nowy projekt z udziałem UG - Horyzont 2020

Nowy projekt z udziałem UG - Horyzont 2020

Projekt pt.: “Advanced High Aspect Ratio and Multicomponent materials: towards comprehensive intelLigent tEsting and Safe by design Strategies” (HARMLESS), realizowany w konsorcjum składającym się z 19 partnerów, któremu przewodniczy Helmholtz Zentrum München, German Research Center for Environmental Health (GmbH), Niemcy, otrzymał finansowanie Komisji Europejskiej w ramach Programu Horyzont 2020. Za zadania Uniwersytetu Gdańskiego w projekcie odpowiadać będzie grupa naukowa pod kierownictwem dr Agnieszki Gajewicz – Skrętnej z Zespołu Chemometrii Środowiska na Wydziale Chemii.

Głównym celem projektu HARMLESS jest opracowanie nowych narzędzi inteligentnej strategii testowania i bezpiecznego projektowania wieloskładnikowych nanocząstek drugiej generacji. W celu kompleksowej charakterystyki fizykochemicznej nowoprojektowanych nanocząstek drugiej generacji oraz wiarygodnej oceny ich potencjalnego zagrożenia, narażenia i ryzyka, opracowane narzędzia będą integrowały zarówno podejście eksperymentalne jak i obliczeniowe. 

Projekt będzie realizowany w latach 2021-2024, a całkowita kwota przyznanego dofinansowania wynosi 8 mln euro.

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Andrzej Nowacki
Treść wprowadzona przez: Andrzej Nowacki
Ostatnia modyfikacja: 
piątek, 31 lipca 2020 roku, 16:32