fbpx Doktorant w projekcie Opus 17 | Wydział Chemii

Jesteś tutaj

Doktorant w projekcie Opus 17

Doktorant w projekcie Opus 17

Wymagania:

Do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia następujące kryteria kwalifikacyjne:

 • posiada stopień magistra w dyscyplinie Chemia lub pokrewnej
 • posiada pozytywną opinię opiekuna pracy magisterskiej
 • wykazuje zainteresowanie pracą naukową, chce poszerzać swoją wiedzę i zdobywać nowe umiejętności
 • posiada przynajmniej podstawową wiedzę w zakresie:

-  syntezy organicznej, ze szczególnym uwzględnieniem syntezy peptydów

-  wysokosprawnej chromatografii cieczowej

-  spektrometrii mas

 • zna język angielski co najmniej na poziomie komunikatywnym

 

Dodatkowym atutem będzie posiadanie przez kandydata praktycznych umiejętności, obejmujących syntezę organiczną w roztworze, syntezę na nośniku stałym, obsługę wysokosprawnych chromatografów cieczowych.

 

Kandydat powinien ponadto spełniać wymagania formalne dotyczące stypendiów zgodnie z regulaminem przyznawania stypendiów naukowych w projektach badawczych finansowanych ze środków Narodowego Centrum Nauki. Stypendium zostanie przyznane osobie wyłonionej w konkursie, która w dniu rozpoczęcia zadań badawczych w Projekcie będzie miała status doktoranta w szkole doktorskiej.

 

 

W ramach projektu  doktorant będzie zobowiązany do:

 • syntezy i oczyszczania peptydów
 • badania procesu oligomeryzacji  peptydów
 • badania oddziaływań białko-ligand
 • wyznaczenia miejsc wiązania ligandów w strukturze białka z wykorzystaniem sieciowania połączonego z degradacją enzymatyczną oraz spektrometrią mas

 

Warunki zatrudnienia:

stypendium wypłacane przez okres 4 lat, w wysokości  3750 zł miesięcznie (brutto)

 

Dodatkowe informacje:

Kandydaci przystępujący do konkursu winni złożyć elektronicznie na adres elzbieta.jankowska@ug.edu.pl (w tytule maila proszę wpisać ‘doktorant Opus 17’) następujące dokumenty w formie plików pdf:

 • dokument poświadczający posiadanie tytułu zawodowego magistra
 • życiorys (w którym uwzględnione zostaną kryteria rekrutacji)
 • opinię opiekuna pracy magisterskiej
 • podanie (list motywacyjny)

Termin składania zgłoszeń upływa z dniem 30 lipca 2020. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 3 sierpnia 2020.

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Andrzej Nowacki
Treść wprowadzona przez: Andrzej Nowacki
Ostatnia modyfikacja: 
piątek, 10 lipca 2020 roku, 12:47