fbpx Oferta stypendialna: doktorant-stypendysta w ramach projektu | Wydział Chemii

Jesteś tutaj

Oferta stypendialna: doktorant-stypendysta w ramach projektu

Oferta stypendialna: doktorant-stypendysta w ramach projektu

OFERTA STYPENDIALNA

Nazwa stanowiska: doktorant-stypendysta w ramach projektu „Nowe analogi ludzkiej kateplicydyny (LL-37) o zwiększonej odporności na degradacje enzymatyczną. Projektowanie, synteza chemiczna i badania biologiczne”

 

Liczba stypendiów: 1

Instytucja oferująca stypendium / miejsce pracy: Katedra Technologii Środowiska, Wydział ChemiiUniwersytet Gdański

 

Czas trwania kontraktu: 48 miesięcy)

Data rozpoczęcia pracy: 1.10.2020

Kwota stypendium: Stypendium dla doktoranta – 5 000 zł miesięcznie (przez pierwsze 24 miesiące realizacji projektu) oraz 6 000 zł miesięcznie (przez kolejne 24 miesiące realizacji projektu). W połowie realizacji projektu zostanie przeprowadzona ocena śródokresowa doktoranta w szkole doktorskiej). Łączny okres pobierania stypendium: 48 miesięcy.

Ubezpieczenie emerytalne i rentowe: nie obejmuje

Zadania badawcze: Stypendysta będzie zajmował się synteza chemiczną szeregu analogów peptydu LL-37, oceną jego stabilności enzymatycznej oraz badaniem oddziaływań z DNA, ponadto określi strukturę II rzędową otrzymanych związków oraz oceni wpływ wybranych związków na komórki układu immunologicznego człowieka.

 

Oczekiwania wobec kandydatów:

1. Ukończone studia magisterskie na kierunku chemicznym lub biochemicznym

2. Uzyskane osiągnięcia naukowo-badawcze (publikacje) lub inna udokumentowana forma aktywności badawczej, najlepiej potwierdzająca zgodność dotychczasowych zainteresowań z zadaniami projektu;

3. Pożądana jest znajomość podstaw z zakresu syntezy peptydów lub technik oddziaływań kwasów nukleinowych z ligandami ;

4. Doświadczenie w pracy eksperymentalnej w zakresie preparatyki organicznej

5. Dobra znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie.

Informacja dodatkowa: Do konkursu mogą przystąpić osoby, które nie posiadają stopnia naukowego doktora oraz osoby, które nie są uczestnikami szkoły doktorskiej.

Termin składania ofert: 30.07.2020

Dodatkowe informacje:

W wyznaczonym terminie proszę przesłać e-mailem na adres adam.lesner@ug.edu.pl (do prof. Adama Lesnera) następujące dokumenty:

  • list motywacyjny wraz z opisem zainteresowań naukowych,
  • CV uwzględniające ww. oczekiwania (dotychczasowe osiągnięcia w nauce, uzyskane stypendia ew. publikacje, nagrody i wyróżnienia, uczestnictwo w konferencjach, odbyte praktyki i staże naukowe)itp.)
  • kopię dyplomu/zaświadczenie ukończenia studiów II-go stopnia;
  • podpisaną klauzulę informacyjną (załącznik do ogłoszenia).

 

Kryteria oceny kandydatów:

  • kompetencje do realizacji określonych zadań w projekcie badawczym (70% oceny końcowej);
  • dorobek naukowy kandydata, w tym publikacje w renomowanych wydawnictwach /czasopismach naukowych (30% oceny końcowej)

 

Wybrane osoby zostaną indywidualnie zaproszone na rozmowę kwalifikacyjną. Zasady konkursu określa Uchwała Rady NCN nr 90/2019 z dnia 12 września 2019 r. https://www.ncn.gov.pl/sites/default/files/pliki/uchwaly-rady/2019/uchwala90_2019-zal1.pdf .


 

ZałącznikWielkość
Plik Klauzula informacyjna24.84 KB
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Andrzej Nowacki
Treść wprowadzona przez: Andrzej Nowacki
Ostatnia modyfikacja: 
czwartek, 9 lipca 2020 roku, 11:31