fbpx Konkurs na stanowisko post-doc | Wydział Chemii

Jesteś tutaj

Konkurs na stanowisko post-doc

Konkurs na stanowisko post-doc

Konkurs na stanowisko post-doc

Wymagania:

Do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia następujące kryteria kwalifikacyjne:

 • posiada stopień doktora w dyscyplinie Chemia lub Biochemia
 • bierze czynny udział w życiu naukowym (publikacje, wystąpienia na konferencjach i sympozjach)
 • posiada pozytywną opinię promotora pracy doktorskiej, potwierdzającą posiadanie wymaganych kwalifikacji
 • wykazuje się praktycznym doświadczeniem w:

-  prowadzeniu badań kinetyki reakcji enzymatycznych

- posługiwaniu się wysokosprawną chromatografią cieczową, w szczególności chromatografią wykluczenia oraz na fazach odwróconych

- przeprowadzaniu rozdziałów elektroforetycznych 1D i 2D

- wykorzystywaniu spektrometrii mas do analiz proteomicznych

 • ma komunikatywną znajomość języka angielskiego oraz praktyczną znajomość programów komputerowych  MS Excel i Origin/Graphpad

 

W ramach projektu  osoba zajmująca stanowisko post-doc będzie zobowiązana do:

 • prowadzenia  badań oddziaływania ludzkiego proteasomu z biocząsteczkami wykazującymi tendencje do oligomeryzacji – peptydem Aβ oraz amyliną
 • wyznaczenia miejsca wiązania oligomerów Aβ w strukturze proteasomu z wykorzystaniem sieciowania połączonego z degradacją enzymatyczną oraz spektrometrią mas
 • badania wpływu aktywatorów proteasomu na ilość oligomerów

 

Warunki zatrudnienia:

wynagrodzenie pełnoetatowe w wysokości 120 000 rocznie (brutto brutto)

zatrudnienie na okres 1 roku z możliwością przedłużenia do 3 lat

 

Dodatkowe informacje:

Kandydaci przystępujący do konkursu winni złożyć elektronicznie na adres elzbieta.jankowska@ug.edu.pl (w tytule maila proszę wpisać ‘postdoc 2020’) następujące dokumenty w formie plików pdf:

 • dokument poświadczający posiadanie stopnia doktora
 • życiorys (w którym uwzględnione zostaną kryteria rekrutacji)
 • opinię promotora pracy doktorskiej
 • podanie (list motywacyjny)

Termin składania zgłoszeń upływa z dniem 13 lipca 2020. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 20 lipca 2020.

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Andrzej Nowacki
Treść wprowadzona przez: Andrzej Nowacki
Ostatnia modyfikacja: 
poniedziałek, 29 czerwca 2020 roku, 16:55