fbpx Półroczne stypendium naukowe w ramach projektu OPUS 13 „Nowe materiały półprzewodnikowe do fotokatalitycznego generowania wodoru: mechanizm formowania w obecności cieczy jonowych” | Wydział Chemii

Jesteś tutaj

Półroczne stypendium naukowe w ramach projektu OPUS 13 „Nowe materiały półprzewodnikowe do fotokatalitycznego generowania wodoru: mechanizm formowania w obecności cieczy jonowych”

Półroczne stypendium naukowe w ramach projektu OPUS 13 „Nowe materiały półprzewodnikowe do fotokatalitycznego generowania wodoru: mechanizm formowania w obecności cieczy jonowych”

OFERTA STYPENDIALNA

 

Półroczne stypendium naukowe w ramach projektu OPUS 13 „Nowe materiały półprzewodnikowe do fotokatalitycznego generowania wodoru: mechanizm formowania w obecności cieczy jonowych”

 

Nazwa stanowiska: student-stypendysta w ramach projektu „Nowe materiały półprzewodnikowe do fotokatalitycznego generowania wodoru: mechanizm formowania w obecności cieczy jonowych”

Liczba stanowisk: 1

Nazwa jednostki: Katedra Technologii Środowiska, Wydział Chemii, Uniwersytet Gdański

 

Czas trwania kontraktu: 6 miesięcy

Data rozpoczęcia pracy: 01.08.2020

Kwota stypendium 2400 PLN/miesiąc

Ubezpieczenie emerytalne i rentowe: nie obejmuje

 

Zadania badawcze:

1.       Opracowanie modeli opisujących związek między składem fotokatalizatorów, morfologią (strukturą) i fotoaktywnością w reakcjach modelowych

2.       Wybór reprezentatywnych związków (cieczy jonowych) do badań eksperymentalnych (metody obliczeniowe),

 

Oczekiwania wobec kandydatów:

1.      Kandydaci powinni posiadać status studenta oraz mieć ukończony co najmniej I rok studiów w dziedzinie chemii

2.      Od kandydatów oczekujemy predyspozycji i silnej motywacji do pracy naukowej ze wskazaniem na podejście obliczeniowe i teoretyczne

3.      Uzyskanie wyróżniających wyników w nauce w trakcie studiów

4.      Zainteresowanie pracą naukową, szczególnie w problematyce badawczej projektu

5.      Dobra znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie

6.      Dodatkowym atutem będzie doświadczenie zawodowe lub odbyte staże w zakresie kierunku studiów

 

Termin składania ofert: 30.06.2020

Dodatkowe informacje:

W wyznaczonym terminie proszę przesłać e-mailem na adres ewelina.grabowska@ug.edu.pl (do dr inż. Eweliny Grabowskiej) następujące dokumenty:

  • list motywacyjny wraz z opisem zainteresowań naukowych,
  • CV,
  • Lista ocen uzyskanych w trakcie dotychczasowych studiów

 

Wybrane osoby zostaną indywidualnie zaproszone na rozmowę kwalifikacyjną.

Prosimy o zamieszczenie następującej klauzuli w przesłanej dokumentacji:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zawartych w ofercie stypendialnej dla potrzeb niezbędnych dla realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z Ustawą z 29.08.97 roku o Ochronie Danych Osobowych Dz.U. nr 133 poz.883”

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Andrzej Nowacki
Treść wprowadzona przez: Andrzej Nowacki
Ostatnia modyfikacja: 
poniedziałek, 15 czerwca 2020 roku, 13:00